Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Datalogi Studiemiljø Vejledning på Institut for Datalogi

Vejledning på Institut for Datalogi

Uddannelseskoordinator

Uddannelseskoordinatoren på Institut for Datalogi har primært fokus er at arbejde med studierammerne og sikre kvaliteten i uddannelserne ved at have løbende kontakt med studerende. Ved at lytte til, hvilke problemstillinger man som studerende oplever og hele tiden tænke studerendes behov ind i nye initiativer, kan instituttet løbende arbejde med at skabe de bedst mulige studierammer.

Tøv ikke med at sende jeres spørgsmål, kritik eller gode ideer til ham - så vil han gøre, hvad han kan, for at hjælpe jer videre.

Søren Poulsen:

Ada 118, tlf.: 2095 1282, email: poulsen@cs.au.dk

  • Studie- og trivselsvejledning

Hvis du har spørgsmål til din studieordning, får problemer med at gennemføre dit studium eller ønsker at tilrettelægge dit studieforløb på en anden måde, så kontakt studenterstudievejlederen på instituttet. Han har et indgående kendskab til dit studie og kan hjælpe dig med at finde den rigtige løsning for dig.

Studenterstudievejleder Magnus Høholt Kaspersen.

Mail: studievejleder.datalogi@au.dk eller studievejleder.it@au.dk  

  

  • Studieadministration

Vores lokale studieadministration køres af Arne Nis Jensen. Han har kontor i bygning 1522, lokale 124. Du er altid velkommen til at kontakte Arne, hvis du har spørgsmål til de formelle og administrative ting vedrørende dit studie. Det kan f.eks. være kursustilmelding, skemaer og eksamensperioder.

E-mail: ajensen@cs.au.dk

  • Repræsentanter fra uddannelsesudvalget

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til dit studieprogram eller dine kurser, er du velkommen til at kontakte uddannelsesudvalget.

Gudmund Skovbjerg Frandsen er ansvarlig for kontrakter og de individuelle kandidatsamtaler. Det vil ofte være ham, der er relevant for dig at tage fat i. Benyt selvbetjeningen til at finde din kontraktansøgning og tilmeld dig kandidatsamtale, når Gudmund sender invitation rundt i ugerne op til samtalerne i maj og november.

Gerth Stølting Brodal er formand for uddannelsesudvalget.

368623 / i40