Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Datalogi Studievejledning Forsinkelse og inaktivitet

Forsinkelse og inaktivitet

Studieaktivitet ST

Som studerende er du underlagt et krav om at være studieaktiv. For at være studieaktiv skal du have bestået en eksamen, og det er altså ikke nok, at du har deltaget i undervisning eller brugt eksamensforsøg.
Hvis du ikke består en eksamen i en sammenhængende periode på 12 måneder, vil du ikke længere betegnes som studieaktiv, og universitetet kan udmelde dig fra din uddannelse.

Hvis du har bestået en eksamen på et andet universitet (eventuelt i udlandet), tæller den med i din studieaktivitet, når du får den meritoverført. Bemærk, at meritoverførte prøver i forbindelse med skift af studieordning dog ikke tæller med i studieaktiviteten. Du skal søge merit i forbindelse med optagelse på uddannelsen eller umiddelbart efter afslutningen af et udlandsophold, gæstefag eller tilsvarende.

Hvis du har fået fuld dispensation for aktivitetskravet, eller hvis du har orlov, stilles din studieaktivitet i bero.

Procedure for inaktivitetskontrol

Der bliver foretaget inaktivitetskontrol to gange årligt; i oktober/november og i april. Derudover bliver der løbende foretaget stikprøvekontroller året rundt.

Hvis du er konstateret inaktiv i 12 måneder, vil du få tilbudt en samtale om eventuel genoptagelse af studieaktiviteten. Tager du ikke imod dette tilbud, vil du blive administrativt udmeldt af din uddannelse uden yderligere varsel. Du vil ligeledes blive udmeldt uden yderligere varsel, hvis der ikke kan indgås en aftale om genoptagelse af studieaktiviteten.

Hvis du efter samtalen ikke overholder den indgåede aftale og ikke består det aftalte inden for 6 måneder, vil du modtage et brev om, at du vil blive administrativt udmeldt af din uddannelse.

OBS: Du  skal også altid overholde reglen om maksimal studietid samt alle øvrige aktivitetsregler og –krav for din uddannelse.

330285 / i40