Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Datalogi Undervisning Bliv instruktor

Bliv instruktor

Institut for Datalogi søger instruktorer til nedenstående kurser til efteråret 2017. Hvis du er interesseret, så svar via denne webservice

https://services.brics.dk/java/gonzales/#/vote/CS/102/3fcf65882c78edec (vælg employment category ”MSc/BSc student”)

Vælg en prioritet for de kurser, som du søger instruktorat i. Anvend ”1” (højeste prioritet), for det kursus du helst vil instruere i.

Hvis du fortryder at have søgt instruktorat i et kursus, skal du blot ændre din prioritet til ”0”.

Jo flere kurser du søger jo bedre chance for at blive ansat.  Der har de seneste se­mestre været mange ledige instruktorjobs (udover phd'er), så vi værdsætter din ansøgning meget!

For formalia vedrørende instruktorstillingerne, se opslaget http://cs.au.dk/~gudmund/instruktoropslagE2017.html

DEADLINE:  31. maj.

­Kurser 

 • Introduction to programming
 • Foundations of Algorithms and Data Structures
 • Machine Learning
 • Software Engineering and Architecture
 • Compilation
 • Introduction to Databases (Q1)
 • Interactive Systems (2017) (Q2)
 • Physical Computing
 • Building the Internet of Things with P2P and Cloud Computing
 • Computational Geometry: Theory and Experimentation
 • Multimodal Interaction

Du kan finde information om kurserne i kursuskataloget. Du er velkommen til at kontakte de enkelte undervisere for yderligere information.

Arbejdsopgaver

Som instruktor kommer du til at undervise andre studerende i fag, du selv tidligere har været igennem. Instruktorens opgaver varierer fra kursus til kursus, men omfatter normalt:

 • Forberedelse og afholdelse af ugentlige øvelser
 • Ugentlige instruktormøder
 • Retning og afgivelse af feedback til opgave- og projektafleveringer
 • Vejledning af studerende via webfora og i studiecafe m.m.

Kvalifikationer

Stillingerne kan søges af studerende ved lnstitut for Datalogi.

Ansættelse som instruktor forudsætter normalt, at den studerende har bestået de første 2 år af en relevant bacheloruddannelse eller tilsvarende niveau. Øvrige studerende kan ansættes, hvis institutionen vurderer, at den pågældende er fagligt kvalificeret til at varetage stillingen.

Derfor opfordres studerende der pr. september 2016 har gennemført det første år af bacheloruddannelsen også til at søge.

Ansættelsen foregår ud fra en samlet vurdering af den enkelte ansøgers faglige, pædagogiske og personlige kvalifikationer, herunder indsigt i faget, erhvervserfaring og eventuel undervisningserfaring.

Yderligere oplysninger om stillingerne

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Gudmund Frandsen, tlf. 20 58 61 78 eller e-mail gudmund@cs.au.dk.

Formalia

Ansættelsen er omfattet af overenskomsten mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund (SUL).

­­

Instruktorater ved Institut for Ingeniørvidenskab

I det kommende semester E17 er der et antal instruktorater ledige på Institut for Ingeniørvidenskab. Instruktoraterne udbydes i forbindelse med de kurser Instituttet udfører på IT-uddannelserne. Instruktoraterne tilknyttes følgende kurser:

Kurser

 • Skitsering og fysisk prototype design E17 (Tidligere IT vap og fysisk design)
 • Oplevelsesdesign Q2 E17

Formalia

Et instruktorat er med det nye semester struktur på 150 timer pr. 10 ECTS point, således er Oplevelsesdesign som dette semesters eneste 5ECTS-points kursus aflønnet med 75 timer. Ansættelsen er omfattet af overenskomsten mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund (SUL).

Ansættelsen er omfattet af overenskomsten mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund (SUL).

Kvalifikationer

Stillingerne kan søges af studerende på bacheloruddannelsen i IT og kandidatuddannelsen i IT Produktudvikling. Vi forventer du er engageret i de fag du søger instruktorat i og har bestået kurser, eller ækvivalerende fag med en god karakter. Endvidere opfordres du i din ansøgning til at identificere, hvordan din indsats kan bidrage til fortsat forbedring af kurset/ kurserne. Således søges instruktoraterne ved at sende en skriftlig ansøgning på max 1 A 4 side hvori der præciseres hvilket/ hvilke kursus/ kurser man ønsker instruktorat I og hvad man forventer at bidrage med, endvidere vedlægge karakterark. Deadline for ansøgning er fredag d. 15/ 6 kl. 15.00. Du vil modtage besked om resultatet af ansøgningen inden d. 26/ 6.

Annoncering af instruktorater for forårets kurser vil blive udsendt i november måned 2017.

Ansøgning sendes til Professor Peter Krogh, pkrogh@eng.au.dk der også kan besvare eventuelle spørgsmål. 

 

1427722 / i40