Institut for Datalogi søger 14 mentorer

Bliv Mentor

for førsteårs Datalogi og IT studerende

Har du lyst til at hjælpe nye studerende på Datalogi og IT? Har du lyst til at bidrage til, at studiemiljøet på Institut for Datalogi bliver endnu bedre, og samtidig krydre dit CV med noget fagligt relevant?

Hvis ja, skal du søge en af de 14 mentorstillinger (10 Datalogi, 4 IT)

Mentorordningen

Som mentor vil du sammen med en anden studerende blive mentor for et øvelseshold på enten Datalogi eller IT. 

I rollen som mentor vil du:

  • få en mentoruddannelse sammen med andre mentorer, der blandt andet giver dig kompetencer indenfor formidling, facilitering og samtaleteknik
  • følge og støtte de nye studerendes personlige og faglige udvikling 
  • perspektivere din uddannelse f.eks. ved at tematisere støttefag og førsteårskurser ind i uddannelsens samlede ramme
  • bidrage til at studiemiljøet på Institut for Datalogi og IT-Byen Katrinebjerg bliver endnu bedre!

Mentorrollen

Den grundlæggende tanke bag mentorordningen er, at ældre studerende (mentorer) indgår i en mentor- og sparringsrelation med de nye studerende på 1. år, og supplerer tutorernes, instruktorernes og studievejledningens indsats med at sikre et godt studiemiljø og en god studiestart. Som mentor skal du bl.a. være med til at:

  • afvikle holdets time/årgangens time (overlap med tutorerne på første semester)
  • informere nye studerende om vejledningstilbud og støtteordninger på AU
  • deltage i aktørmøder med andre ansatte og studerende fra Instituttet (tutorer, uddannelsesudvalg, undervisere)

Man kan som mentor godt være instruktor eller tutor, blot ikke for det samme øvelseshold. 

Uddannelse

Hvis du bliver ansat som mentor, skal du deltage i et mentoruddannelsesforløb, der er særligt udviklet til projektet. Uddannelsen bygger på gode erfaringer fra lignende ordninger, og vi arbejder tæt sammen med vejledningsenheden på ST.

Som mentor får du en uddannelse, der vil styrke dit udgangspunkt for at varetage mentorrollen. Der fokuseres bl.a på:

  • facilitering/samtaleteknik
  • studieteknik og læsegrupper
  • samarbejde på tværs af mentorgruppen

Uddannelsen foregår to eftermiddage i slutningen af marts/starten af april.
(Foreløbige datoer er 29. marts og 6. april. ca. 15-18).

På uddannelsesdagen udarbejdes samtidig en plan for det kommende mentorforløb sammen med mentorkoordinator samt studievejledningen på ST.

Ved projektets afslutning modtager hver mentor et certifikat om gennemført mentoruddannelse og mentorrollen.