Mentorordning på Institut for Datalogi

Mentorordning

for førsteårs Datalogi og IT studerende

Mentorordningen

Mentorer er Datalogi/IT studerende som i teams på 2 personer er ansat 5 timer/md. til at hjælpe førsteårsstuderende i gang på studiet.

Mentorer tilknyttes  et øvelseshold på enten Datalogi eller IT og skal bl.a. arbejde med følgende

 • følge og understøtte de nye studerende faglige og sociale integration
 • facilitere dialog og refleksion om studiet og studievaner på øvelsesholdene 
 • hjælpe de nye studerende til at forstå "de uskrevne regler" på studiet
 • perspektivere din uddannelse f.eks. ved at tematisere støttefag og førsteårskurser ind i uddannelsens samlede ramme

Man kan som mentor godt være instruktor eller tutor, blot ikke for det samme øvelseshold.

Mentorrollen

Den grundlæggende tanke bag mentorordningen er, at ældre studerende (mentorer) indgår i en mentor- og sparringsrelation med de nye studerende på 1. år, og supplerer tutorernes, instruktorernes og studievejledningens indsats med at sikre et godt studiemiljø og en god studiestart. Som mentor skal du bl.a. være med til at:

 • afvikle mentortimer med dine mentees
 • informere nye studerende om vejledningstilbud og støtteordninger på AU
 • deltage i aktørmøder med andre ansatte og studerende fra Instituttet (tutorer, uddannelsesudvalg, undervisere)

Uddannelse

Alle mentorer har gennemgået et uddannelsesforløb, der er særligt udviklet til projektet. Uddannelsen bygger på gode erfaringer fra lignende ordninger, og vi arbejder tæt sammen med vejledningsenheden på ST.

Der fokuseres bl.a på:

 • facilitering/samtaleteknik
 • studieteknik
 • samarbejde på tværs af mentorgruppen

Uddannelsen foregår to eftermiddage i slutningen af august:

 • 20. august kl. 8.30-11.30 (1. kursusgang)
 • 29. august kl. 16-19 (2. kursusgang)

På uddannelsesdagen udarbejdes samtidig en plan for det kommende mentorforløb sammen med mentorkoordinator samt studievejledningen på ST.

Ved projektets afslutning modtager hver mentor et certifikat om gennemført mentoruddannelse og mentorrollen.

1433861 / i40