Bachelorprojekt

Bachelorprojektet foregår over det 7. semester. Bachelorprojektet skal vise, at du kan anvende den teori, du har lært i løbet af studiet, og ydermere at du selv er i stand til at sætte dig ind i nye emner.

Udarbejdes i mindre grupper

Emnet for bachelorprojektet vælger du selv - ofte sammen med én eller flere medstuderende. Normalt udføres projektet i 2-personers grupper. Hver gruppe får tilknyttet en vejleder. Det kan være en underviser eller en ingeniør fra det firma, der har leveret oplægget til projektet.

424553 / i40