Kemi og fødevareteknologi

Fakta til studerende på diplomingeniør i Kemi og fødevareteknologi

Nedenfor finder du oplysninger, der er relevante for dit studie.

Studiediagram for diplomingeniør i Kemi og fødevareteknologi, marts 2019
1445491 / i40