Eksamensplaner

Du finder din eksamensoversigt på Blackboard via nedenstående link. 

Eksamensoversigterne viser datoer for eksamen. Oversigten vil som altid blive løbende opdateret – husk det er dit eget ansvar at holde dig orienteret herom.

De detaljerede informationer (tidspunkt, lokale, rækkefølge) vil være at finde på den enkelte prøve i Digital Eksamen under eksamensinformationer

Eksamenerne synliggøres løbende, og de detaljerede informationer vil være tilgængelige i Digital Eksamen senest 14 dage før  eksamination. 

424628 / i40