Meddelelser til studerende

Meddelelser til studerende på diplomingeniør og adgangskursus

24.05.2016 | Diplomingeniør, Civilingeniør

IHA VPN lukker

Den 1. juli lukkes den gamle IHA VPN. Studerende og medarbejdere skal fremover benytte AUs VPN remote.au.dk.

19.05.2016 | Diplomingeniør

Studiejob: Bliv mentor for gymnasieelever

Kunne du tænke dig at blive en del af SubUniversity og være mentor for gymnasieelever?

12.05.2016 | Civilingeniør, Diplomingeniør

Hvad tænker du om uddannelseskvalitet?

Studenterrådet, De Studerendes Akkrediteringsråd (STAR) og Danmarks Akkrediteringsinstitution byder på kaffe og en snak om uddannelseskvalitet.

10.05.2016 | Studerende

Nye regler for studiefremdrift giver studerende mere fleksibilitet

Tvangstilmelding til eksamener bliver afskaffet, og der indføres maksimale studietider. Universitetsledelsen har vedtaget en række fælles regler for, hvordan den nye lov om studiefremdrift skal forvaltes på AU. Fakulteterne går nu i gang med at afklare, hvordan de nye regler skal udfoldes i praksis på de enkelte studier.

05.05.2016 | Studerende, Science and Technology

Nyhedsbrev for maj er ude nu

STs nyhedsbrev til studerende giver dig både praktiske informationer om undervisning og eksamen samt artikler om livet som studerende. Maj måneds nyhedsbrev er ude nu - god læsning.

03.05.2016 | Diplomingeniør

Forventer du at dimittere ved semestrets afslutning?

For at sikre at du får et eksamensbevis med fuldstændige og korrekte informationer, er det vigtigt, at du går ind på dimittend-siden via linket nedenfor og følger op på de angivne punkter. Du skal bl.a. 1) indtaste titlen på dit bachelorprojekt/forretningsingeniørprojekt 2) angive evt. specialisering. Fristen for at indtaste dine…

425888 / i40