Blanketter

Aflønning for studiejob (Timeløn)

Til studerende, som skal have aflønning af Ingeniørhøjskolen. Timesedlen udfyldes og afleveres til attest ved den medarbejder ved Ingeniørhøjskolen, som du refererer til. Lønnen overføres til din Nemkonto, og den elektroniske lønseddel sendes til din e-boks.

Arbejdsplads/rum til projektarbejde - ansøgning

Ansøgning om arbejdsplads til bachelor- og masterprojekter

Registrerede grupper af bachelorprojektstuderende på diplomingeniøruddannelserne eller specialestuderende på civilingeniøruddannelserne (undtagen maskinteknik, sundhedsteknologi, elektronik, IKT og elektrisk energiteknologi) vil få tildelt permanente projektarbejdsrum.

Maskinteknik, sundhedsteknologi, elektroteknik, IKT og elektrisk energiteknologi
Ansøgere fra maskinteknik, sundhedsteknologi, elektroteknik, IKT og elektrisk energiteknologi skal selv ansøge om arbejdsplads ved udfyldelse af nedenstående blanket.

Blanketten skal udfyldes inden for den deadline, som din uddannelsesansvarlige har meddelt dig. Hvis du derudover har fået besked fra din uddannelsesansvarlig om, at du skal opgive informationer vedrørende oplæg til bachelorprojekt, skal du også udfylde den nederste del af formularen.

Du vil få besked direkte fra den uddannelsesansvarlige om, hvilken arbejdsplads du bliver tildelt omkring semesterstart.

Engelsk B Supplering - Ansøgning

Studerende på diplomingeniøruddannelsen, som vil søge optagelse på civilingeniøruddannelsen, men som ikke har bestået Engelsk B, tilbydes mulighed for at følge Engelsk B som supplering på Ingeniørhøjskolens Adgangskursus.

Lønnet praktik

Hvis du har fået en lønnet praktikstilling, bedes du meddele det til Ingeniørhøjskolen via nedenstående blanket:

Rejseafregning og refundering af udgifter

Udgifter til rejser, indkøb til projekter og lignende skal forhåndsgodkendes af projektvejleder eller Uddannelsesansvarlig. Afregning foregår på disse blanketter:

Skift studieretning EIT

Studerende på Elektronik, IKT og Elektrisk energiteknologi  følger alle de samme kurser på 1. - 2. semester.

Studiekort - bestilling og aktivering

Studiestart - spørgeskema

Studiestartsspørgeskema ved studiestartssamtaler
I forbindelse med studiestart, bliver der afholdt studiestartssamtaler mellem den studerende og studievejleder. I den forbindelse bedes du som studerende udfylde et studiestartsspørgeskema.

SU

Læs mere og søg SU på SU's hjemmeside - www.su.dk.

Studievejledningen kan besvare generelle spørgsmål om SU-reglerne, men har du spørgsmål vedr. dine personlige SU-forhold, skal du kontakte SU-kontoret på Aarhus Universitet.

Særlige prøvevilkår - Ansøgning

Hvis du ønsker at søge om forlænget prøvetid eller andre særlige prøvevilkår ved eksamen, skal du benytte en elektronisk blanket, som du finder neden for. Klik på den retning, du er indskrevet på.

Frister for ansøgning

Fristen for at søge rettidigt er følgende:

  • Q1-eksamen, efterår: 1. oktober
  • Q2-eksamen, vinter: 1. november
  • reeksamen i uge 4/5: senest samtidig med tilmelding til reeksamen (fredag i uge 3/4)
  • Q3-eksamen, forår: 1. marts
  • Q4-eksamen, sommer: 1. maj
  • Reeksamen i august: senest samtidig med tilmelding til reeksamen (fredag før dimission)

Din bevilling af forlænget tid eller andre særlige prøvevilkår gælder kun for den konkrete eksamen, du søger til. Husk derfor også at søge specifikt om særlige prøvevilkår til f.eks. reeksamen.

Efter disse frister er det kun muligt at søge om forlænget tid eller andre særlige prøvevilkår som følge af en akut opstået situation/sygdom. Dette skal kunne dokumenteres vha. erklæring fra egen læge.

Udmeldelse

Inden du udmelder dig, anbefaler vi, at du taler med en studievejleder. Se her hvordan du kommer i kontakt med en studievejleder.

Hvis du er studerende på Adgangskursus, skal du kontakte en studievejleder for at udmelde dig.

Hvis du ønsker at udmelde dig, skal det ske via STADS-selvbetjening.
Du udmelder dig via STADS-Selvbetjening via mit.au.dk (under menupunktet "Indskrivning mv.")

Du kan få dokumentation for eventuelt beståede kurser på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet ved at udskrive den fra STADS-selvbetjening (menupunktet ”udskrifter”) INDEN du udmelder dig.

Hvis du endnu ikke har fået karakter for gennemførte aktiviteter, skal du vente med at melde dig ud.

Når du udmelder dig, vil alle dine undervisnings- og eksamensaktiviteter blive annulleret.

Du hører fra os ca. 1 uge efter vi har modtaget din udmeldelse.

Du bedes sende/aflevere dit studiekort til Aarhus Universitet efter udmeldelse.

Ønsker du vejledning om andre videregående uddannelser, kontakt da Studievalg Østjylland.

424661 / i40