Blanketter

Aflønning for studiejob (Timeløn)

Til studerende, som skal have aflønning af Ingeniørhøjskolen. Timesedlen udfyldes og afleveres til attest ved den medarbejder ved Ingeniørhøjskolen, som du refererer til. Lønnen overføres til din Nemkonto, og den elektroniske lønseddel sendes til din e-boks.

Arbejdsplads/rum til projektarbejde - ansøgning

Ansøgning om arbejdsplads til bachelor- og masterprojekter

Registrerede grupper af bachelorprojektstuderende på diplomingeniøruddannelserne eller specialestuderende på civilingeniøruddannelserne (undtagen maskinteknik, sundhedsteknologi, elektronik, IKT og elektrisk energiteknologi) vil få tildelt permanente projektarbejdsrum.

Maskinteknik, sundhedsteknologi, elektroteknik, IKT og elektrisk energiteknologi
Ansøgere fra maskinteknik, sundhedsteknologi, elektroteknik, IKT og elektrisk energiteknologi skal selv ansøge om arbejdsplads ved udfyldelse af nedenstående blanket.

Blanketten skal udfyldes inden for den deadline, som din uddannelsesansvarlige har meddelt dig. Hvis du derudover har fået besked fra din uddannelsesansvarlig om, at du skal opgive informationer vedrørende oplæg til bachelorprojekt, skal du også udfylde den nederste del af formularen.

Du vil få besked direkte fra den uddannelsesansvarlige om, hvilken arbejdsplads du bliver tildelt omkring semesterstart.

Lønnet praktik

Hvis du har fået en lønnet praktikstilling, bedes du meddele det til Ingeniørhøjskolen via nedenstående blanket:

Rejseafregning og refundering af udgifter

Udgifter til rejser, indkøb til projekter og lignende skal forhåndsgodkendes af projektvejleder eller Uddannelsesansvarlig. Afregning foregår på disse blanketter:

Studiekort - bestilling og aktivering

Studiestart - spørgeskema

Studiestartsspørgeskema ved studiestartssamtaler
I forbindelse med studiestart, bliver der afholdt studiestartssamtaler mellem den studerende og studievejleder. I den forbindelse bedes du som studerende udfylde et studiestartsspørgeskema.

Særlige prøvevilkår - Ansøgning

Hvis du ønsker at søge om forlænget prøvetid eller andre særlige prøvevilkår ved eksamen, skal du fremover søge om dispensation via mit.au.dk

I henhold til Eksamensbekendtgørelsen vurderer Studienævnet, hvorvidt du har behov for en ændring af prøvevilkår for at blive ligestillet med de andre studerende, som skal deltage i den samme eksamen. Det er en forudsætning at der ikke ændres på prøvens niveau. Derfor er det vigtigt, at du begrunder din ansøgning - og uploader dokumentation, hvis der er behov for det.

Husk at skrive hvilke eksaminer, som du søger om særlige prøvevilkår til.

Eksempler på, hvad der kan udløse særlige prøvevilkår:

 • du ikke har en dansk adgangsgivende eksamen
  Vedhæft dit bevis på at du har en adgangsgivende eksamen fra et andet land, og beskriv hvorfor du har brug for forlænget tid.
 • du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse
  Vedhæft dokumentation for udredning. Kontakt evt. studievejledningen, hvis du har brug for yderligere vejledning.
 • du har fået en akut opstået sygdom, som gør, at du stadig kan deltage i eksamen, men på anderledes vilkår
  Vedhæft dokumentation i form af lægeerklæring

 

Frister for ansøgning

 • Vintereksamen: 1. november
 • Sommereksamen: 1. maj

Din bevilling af forlænget tid eller andre særlige prøvevilkår gælder for den konkrete eksamen, du søger til og til næstkommende eksamensmulighed.

Efter disse frister er det kun muligt at søge om forlænget tid eller andre særlige prøvevilkår som følge af en akut opstået situation/sygdom. Dette skal kunne dokumenteres vha. erklæring fra egen læge. Læs mere om lægeerklæringer her

424661 / i40