Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Diplomingeniør Selvbetjening Studiekort som adgangskort

Studiekort som adgangskort

Sådan får du et studiekort

Dit studiekort er din identifikation, når du færdes på universitetet eller i andre sammenhænge skal dokumentere, at du er studerende. Det er vigtigt, at du har kortet med dig til eksamener på universitetet.

For at få et studiekort skal du i forbindelse med din optagelse på studiet uploade et foto via Selvbetjeningen og bestille et studiekort. 

Aktiver studiekortet som adgangskort

Husk aktivering af studiekort før studiestart
Når du har modtaget dit studiekort, kan du anmode om at få dit studiekort aktiveret som adgangskort ved at udfylde og indsende et online-skema. 

Dit kort vil så normalt være aktiveret indenfor 7 arbejdsdage. I forbindelse med studiestart kan der dog gå 1-2 uger, før kortet er aktiveret.

Du modtager ingen yderligere meddelelse herom, men på Navitas kan du selv lave et check ved døren ved siden af hovedindgangen, se kortudsnit.

Adgang uden for normal åbningstid

Som studerende kan du i åbningstiden komme ind overalt på ingeniørområdets lokationer. Uden for normal åbningstid kan du komme ind ved hjælp af dit studiekort, hvis det forinden er blevet aktiveret som adgangskort. Du kører kortet i/over kortlæseren og taster din PIN-Kode efterfulgt af #.

Vigtigt

  • Studiekortet/adgangskortet er personligt og må ikke overdrages til andre.
  • Det er ikke tilladt at have flere studiekort ad gangen. Ved registrering af flere studiekort som adgangskort, vil de ældste kort, der ikke benyttes, blive slettet fra adgangssystemerne.
  • Kortet gælder som adgangskort i 1 år, hvorefter du igen kan søge om at få kortet aktiveret som adgangskort ved at udfylde og indsende online-skemaet igen. Du får en adviseringsmail før kortet udløber. Husk at logge ind på din AUmailkonto, da adviseringsmails er set behandlet som spam, hvis du videresender din mail.
  • Pinkoden må ikke være 1234, fire ens cifre eller starte med 0 (nul).
  • Kun AU-studerende med adgangskort har adgangstilladelse til universitetet uden for åbningstiden.
  • Luk aldrig andre personer ind med dit kort.
  • Dørene må ikke blokeres, da det vil aktivere alarmsystemet og gøre det muligt for uvedkommende at komme ind. Hvis en dør bliver blokeret, vil der fremkomme en høj bip-lyd.
  • Adgangskortet kan bruges til udvalgte studieområder på Katrinebjerg og Navitas, se oversigt.
  • Hvis dit kort beskadiges eller ikke virker mere, kan du kontakte det lokale Bygningsservicekontor, hvor du kan forklare problemet. Angiv dit navn, studienummer, kortnummer og telefonnummer. Se kontaktboks til højre.
  • Er kortet bortkommet, skal det spærres på det lokale Bygningsservicekontor og et nyt bestilles via Selvbetjeningen. Herefter kan du igen anmode om at få kortet aktiveret som adgangskort ved at udfylde og indsende online-skema.

Adgang til særlige lokaler

For at få adgang til laboratorier skal du henvende dig til din underviser.

Har du mistet dit studiekort?

Hvis du mister dit studiekort og skal have det erstattet, kan du bestille et nyt via Selvbetjeningen.

Har du brug for en indskrivningsbekræftelse

Studiekortet dokumenterer ikke i sig selv, at du er aktiv studerende på Aarhus Universitet. For at kunne dokumentere dette, skal du have en indskrivningsbekræftelse, som du når som helst kan udskrive fra Selvbetjeningen. Det er en god idé altid at bære studiekortet sammen med en opdateret indskrivningsbekræftelse.

1396065 / i40