Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Diplomingeniør Selvbetjening SU - Statens Uddannelsesstøtte

SU - Statens Uddannelsesstøtte

SU - Statens Uddannelsesstøtte

BEMÆRK! Når du søger SU, finder du dit uddannelsessted via Aarhus Universitet, og derefter kan du finde Ingeniørhøjskolen som en afdeling herunder.

Alt vedrørende SU foregår online. Som ansøger og modtager af SU skal du derfor anskaffe dig et NemID.

Når du søger SU, skal du være særlig opmærksom på, at adgangskursus og diplomingeniøruddannelsen er to forskellige uddannelser og derfor skal søges uafhængigt af hinanden. Adgangskursus er en ungdomsuddannelse (UU), mens diplomingeniøruddannelsen er en videregående uddannelse (VU).

HUSK, derfor at vælge det rigtige skema for din uddannelse.

www.su.dk kan du bl.a.: Søge om SU, søge om lån, ændre bopælsstatus, ændre skattekort og beregne dit fribeløb.

Oplysninger om SU

 • Vejledning om SU (for diplomingeniører og adgangskursister)
  Du finder oplysninger om SU på www.su.dk. I studievejledningen kan du få vejledning om SU-reglerne i almindelighed, men har du spørgsmål om dine personlige SU forhold, skal du henvende dig på SU kontoret på Aarhus Universitet.
  Du kan henvende dig via personligt fremmøde på Frederik Nielsens Vej 5, 8000 Aarhus C, pr. telefon: 8715 0730 eller pr. mail su@au.dk.

 • Udbetaling af SU
  SU er forudbetalt og sættes ind på din NEM-Konto den sidste bankdag i måneden. Du får tidligst SU fra den måned, hvor du har søgt om SU.

 • SU i forbindelse med udlandsophold
  Læs mere her.

 • Ansøgning om ekstra SU-klip
  Hvis du er forælder er der forskellige muligheder for at søge ekstra støtte. Du har bl.a. mulighed for at søge ekstra SU-klip, hvis du får barn under uddannelsen eller har fået det kort forinden. Læs mere her.
  Du har også mulighed for at søge ekstra klip, hvis du er blevet forsinket pga. sygdom eller andre særlige forhold. Hvis du søger ekstra klip skal du huske at indsende dokumentation til SU kontoret på Aarhus Universitet. Du kan læse mere om, hvordan du søger ekstra klip her

Andre former for støtte

 • Studielån
  Studielån kan du søge samtidig med at du søger SU eller du kan søge det senere. Når du har søgt får du et gældsbrev tilsendt. Brevet er et tilbud om et lån til dig. Vil du låne, skal du underskrive brevet og sende det til SU-styrelsen. Hvis du ikke vil låne alligevel, skal du ikke foretage dig noget, men gem brevet - måske får du brug for lånet senere på året. Helt frem til slutningen af året kan du underskrive gældsbrevet, sende det og få lånet udbetalt. SVU er støtte, svarende til højeste dagpengesats, til 25-60 åriges voksenuddannelse - der kan kun søges om SVU til kurser under Lov om Åben Uddannelse.
 • Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) - www.svu.dk
  SVU er støtte, svarende til højeste dagpengesats, til 25-60 åriges voksenuddannelse - der kan kun søges om SVU til kurser under Lov om Åben Uddannelse.
 • Legater og fonde
  Det vil i begrænset omfang være muligt at opnå andre former for støtte. Fortegnelser over en række legater og fonde, som yder støtte til studerende findes bl.a. i Legathåndbogen og på www.legatnet.dk.
 • Special pædagogisk støtte (SPS)
  Studerende med læse/skrivevanskeligheder (dysleksi), varige psykiske, neurologiske eller fysiske lidelser kan søge om special pædagogisk støtte, så det bedst mulige studieforløb kan sikres. Nærmere information får du hos Rådgivnings- og Støttecentret eller ved henvendelse til Ingeniørhøjskolens studievejledning.
424745 / i40