Adgang til bygning og lokaler

Adgangsforhold Katrinebjerg

Hovedindgangene i bygningerne Edison, Shannon, Kahn og Nygaard følger normale åbningstider for AU-området. Dørene åbnes kl. 7.30 og lukker kl. 16.00. Uden for den nævnte periode åbnes dørene med adgangskort.

Adgang til bygningerne uden for åbningstiden

Du kan få adgang til bygningerne uden for åbningstid ved aktivering af dit studiekort til også at bruges som adgangskort.
Bygningen er åben kl. 07.30-16.00. Efter kl. 16 skal du bruge dit studiekort/adgangskort for at komme ind. Du bruger din pindkode efterfulgt af #.

Har du et adgangskort til Katrinebjerg, kan dette også anvendes på Navitas.

1423395 / i40