Adgang til bygning og lokaler

Adgangsforhold Hangøvej & Jens Baggesens Vej

Hovedindgangene i bygningerne på Hangøvej 2 og Jens Baggesens Vej 51-53 (undervisningslokaler) følger normale åbningstider for AU-området. Dørene åbnes kl. 7.30 og lukker kl. 16.00. Uden for den nævnte periode åbnes dørene med adgangskort.

Du kan få adgang til bygningerne uden for åbningstid ved at aktivere dit studiekort, så det også fungerer som et adgangskort. Du skal bruge din pinkode efterfulgt af #.

Har du et adgangskort til Hangøvej og Katrinebjerg, kan dette også anvendes på Navitas. 

 

1423418 / i40