Reservation af lokaler

Lokaler til gruppearbejde, øvelser, opgaveregning o.l.
Lokaler vil være forhåndsreserverede til planlagt undervisning/ vejledning/ projektarbejde.
Uden for reserverede perioder kan mindre lokaler/projektarbejdsrum reserveres af de studerende i WebRoomBooking:

  • Klik her for WebRoomBooking
  • Log på med dit brugernavn og login.
  • Tryk herefter på fanen nederst i højre hjørne og følg vejledningen på skærmen.

Arbejdsrum som kan bookes i WebRoomBooking er ikke aflåste.
Ledige studiearbejdspladser kan kun bookes en uge frem.

Der må bookes i maksimum 4 timer ad gangen i tidsrummet fra kl. 8-16.15.

Hvis det bookede arbejdsrum ikke benyttes indenfor 30 min. fra det bookede starttidspunkt bortfalder bookingen. Arbejdsrummet må herefter benyttes af andre studerende.


Lokaler til bachelor- og kandidatprojekter
Registrerede grupper vil få tildelt permanente projektarbejdsrum.

Se særlig instruks for aflåsning af permanente projektarbejdsrum

Individuelle studiearbejdspladser

Hvem bor hvor på Navitas? På niveau 2 bor Maskinmesterskolen. På niveau 3 og 4 bor Ingeniørområdet ved Aarhus Univeristet. Studiearbejdspladser og læsepladser på gange og fællesarealer er primært forbeholdt de studerende og medarbejdere, der ”bor” på etagen. Det  ”røde område” er derfor forbeholdt Maskinmesterskolen. 

Der findes desuden stillearbejdspladser på biblioteket:

AU Library, Navitas tilbyder 18 læsepladser, fordelt som seks individuelle og tre gruppearbejdspladser. Biblioteket har desuden to storskærme med mulighed for at tilslutte bærbare pc. I umiddelbar tilknytning til bibliotekets indgang findes yderligere seks gruppearbejdspladser. Arbejdspladserne kan ikke reserveres. For alle pladser gælder det, at der er offentlig adgang for alle brugere af biblioteket, så du kan ikke forvente, at der er helt stille.


Undervisningslokaler
Undervisningslokaler bookes til undervisning af Studieservice ST.

Uden for reserverede perioder kan undervisningslokalerne ifm. studierelevante aktiviteter benyttes af alle og uden reservation.

I eksamensperioderne vil lokalerne dog være reserveret til eksamen, så der skal tages hensyn til bordopstillinger og grønne duge skal forblive på deres plads.

Undervisningsfaciliteter på Navitas

Aarhus Universitet - og specielt Ingeniørhøjskolen og Institut for Ingeniørvidenskab - skal benytte ressourcerne på en optimal måde.

Undervisningslokaler

Undervisningslokaler vil blive benyttet til skemalagt undervisning i så høj grad som muligt.

Tidligere tiders ”klasselokale” (at et undervisningslokale var allokeret hele semesteret til f.eks. bygningsdesign tredje semester) findes ikke på Navitas.

Hvis undervisningslokalet ikke er reserveret, har alle mulighed for at benytte det.

Nær- og fjernstudiepladser

Mange forskellige steder på Navitas vil der være opstillet borde og stole som ”frit” kan benyttes. En del af disse er i umiddelbar nærhed af undervisningslokaler; her har det eventuelle hold som har undervisning ”forrang” til dem. Det bliver normalt ikke muligt at booke disse steder.

Udover studiepladser på værksteds-, tredje og fjerde niveau er der mulighed for at benytte kantinen og biblioteket som studiepladser.

Projektarbejdsrum

Projektarbejdsrum allokeres kun fast til studerende, der er tilmeldt stort set fuld tid i projektfag. Mere konkret betyder det, at studerende som er tilmeldt bachelorprojekt eller kandidat speciale i det kommende semester får tildelt fast plads i et projektrum; alle andre kan, når der er behov for at holde et møde med alle projektdeltagere for at diskutere, booke et rum via vores booking system.

Projektarbejdsrum er udstyret med adgangskontrol. De projektarbejdsrum, som bliver tildelt fast til studerende, bliver indstillet, så kun de studerende kan komme ind i rummet.

1423378 / i40