Vigtig info til studiestartere på: Elektronik, Informations- og kommunikationsteknologi og Elektrisk energiteknologi 

Bøger og undervisningsmaterialer

Bestil inden studiestart

Det forventes, at alle studerende anskaffer sig det nødvendige undervisningsmateriale og egen bærbar PC. Nødvendigt undervisningsmateriale kan både være trykte bøger, adgang til online materiale, måleinstrumenter eller værktøj. 

Vi anbefaler, at du allerede inden studiestart bestiller bøger og andre undervisningsmaterialer til 1. semester. Du kan se boglisterne og bestille bøger gennem Stakbogladen. På bogladens hjemmeside kan du også se deadline for bestilling, og hvornår du kan få dine bøger.


Dit lokale afhentningssted

Du kan bestille bøgerne til afhentning hos Stakbogladen, Nordre Ringgade 3 

Se mere på Stakbogladens hjemmeside


Om udarbejdelsen af boglisterne

Underviserne har et tæt samarbejde med bogladen om boglisterne. Du kan derfor trygt købe det undervisningsmateriale, der er angivet for dit studie og semester. Bøger er tit dyre, og derfor er underviserne meget omhyggelige med kun at udvælge de bedste og mest brugbare bøger, og de forsøger i videst muligt omfang at anvende samme bog på flere kurser. 

It til nye studerende

Husk din bærbare PC!
Det forventes, at alle studerende på Ingeniørhøjskolen har en bærbar computer og anskaffer den inden studiestart. Det er et nødvendigt værktøj i dagligdagen, og du vil skulle bruge den allerede i løbet af de første dage på studiet.


Kom godt igang

I forbindelse med studiestart, vil du have behov for at komme på universitetets netværk og oprette adgang til printer, e-læringssystemet Blackboard m.m. Du får også behov for at downloade specialsoftware til brug på studiet. IT-supporten har lavet denne gør-det-selv-guide: IT guide til nye studerende, hvor du også kan læse mere om universitetets softwareaftaler. 

Det er en god ide at få kigget guiden igennem allerede inden studiestart - meget af det kan sagtens gøres hjemmefra. Vi opfordrer til, at du på forhånd opretter dig på mit.au.dk og følger guiden til opsætningen til det trådløse netværk(EDUROAM)!  I forbindelse med studiestart vil der være en IT-workshop, hvor du har mulighed for at få styr på det du evt. mangler og hvor du kan få hjælp, hvis du har brug for det.http://www.au.dk/fileadmin/informationssikkerhed/docs/Sikkerhedsfolder_studerende_DK.pdf


IT-Supporten

Hvis du får brug for hjælp efter at du er startet, kan du kontakte IT-supporten.

IT supporten kan hjælpe studerende med:

 • Password (HUSK, at medbringe studiekort)
 • Eduroam
 • VPN
 • Vejledning til hvor du kan downloade ASE software
 • Logon til dreamspark

Find din lokale IT support


Køb af ny PC
Står du for at skulle anskaffe en ny bærbar PC til studiebrug, vil vi anbefale følgende for at programmerne kører optimalt:

 • Køb et anerkendt fabrikat
 • Mængden af ram bør være mindst 8GB og gerne mere
 • Sørg for at det trådløse netkort understøtter standarderne N og A
 • Windows operativsystem W7 eller nyere

Og husk: Fornøden batterikapacitet - det er ikke muligt at etablere tilstrækkelig strømforsyning i alle undervisningslokaler.

Vi tilråder ikke en MAC, da de specielle programmer, som benyttes på uddannelsen, er til Windows.  Hvis du har en MAC, skal der derfor være installeret W7 eller W8 på den vha. Boot Camp.

Studiekort og adgangskort

I forbindelse med din studiestart er det vigtigt, at du får oprettet et personligt studiekort. Studiekortet er din identifikation som studerende, og du skal f.eks. altid have det med til eksamener.

Studiekortet kan desuden benyttes som adgangskort, så du kan komme ind i Ingeniørhøjskolens bygninger på Katrinebjerg og Navitas udenfor almindelig åbningstid.

Læs mere om, hvordan du får et Studiekort og får det aktiveret som adgangskort

Studienummer

Alle studerende tildeles et studienummer, som bl.a. bruges til din studiemailadresse og som identifikation igennem hele studieforløbet - derfor er det vigtigt, at du kender dit studienummer. Du finder det ved at logge ind på mit.au.dk. Her kan du se det under menupunktet "personlige oplysninger." Det vil også fremgå af dit studiekort. 

SU

Sådan søger du SU

Du er SU-berettiget fra februar måned, og du kan tidligst søge om SU en måned før studiestart. Det tager ca. 2-3 uger at behandle din ansøgning. Du søger online via www.su.dk

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Fra du taster din ansøgning på www.su.dk til du får svar, går der 2-3 uger. Svaret kommer i form af en støttemeddelelse, hvor det fremgår, hvor meget du får, hvor meget der trækkes i skat, om du får studielån mv. 


Vejledning om SU

Du har selv ansvaret for, at du overholder SU-reglerne. På www.su.dk kan du logge på døgnet rundt og altid få overblik over din SU.

I studievejledningen kan du få vejledning om SU-reglerne i almindelighed, men har du spørgsmål om dine personlige SU forhold, skal du kontakte SU-kontoret på Aarhus Universitet

OBS - vær opmærksom på SU reglerne i forhold til studieaktivitet:

Reglerne går kort fortalt ud på, at udbetalingen af din SU stoppes, hvis du bliver mere end 6 måneder (30 ECTS) forsinket i dit studie. Læs mere om de reglerne på: http://studerende.au.dk/su/nyesuregler/

Værkstedspraktik

Hvis du er studerende på elektronik, ikt eller elektrisk energiteknologi  og ikke har forudgående erfaring med elektronik, skal du på 1. sem. deltage i et forløb med værkstedspraktik af 6x3 timers varighed.

Kurset introducerer de grundlæggende og praktiske forudsætninger, som er nødvendige for, at kunne anvende afdelingens laboratorier, herunder kendskab til og identifikation af komponenter, design af print, montering i print, lodning, måling, justering og fejlsøgning. Kurset er 100% laboratoriearbejde, hvor færdighederne i praktisk håndtering og gode arbejdsvaner indlæres.

NB: Hvis du tidligere har beskæftiget dig med elektronik på en erhvervsfaglig uddannelse, HTX eller lignende, kan du søge merit for værkstedpraktikken. Du søger via meritskemaet på mit.au.dk - vær opmærksom på, at deadline er allerede fredag d. 1. februar - dvs. ugen efter studiestart. 

 Guide til ansøgning om merit for værkstedspraktik

Kontakt

Har du spørgsmål til rusdagene og til rusturen

Kontakt dine tutorer:

 • Katrinebjerg (Elektronik, ikt, elektrisk energiteknologi, sundhedsteknologi, bioteknologi, kemi samt kemi og fødevareteknologi)


Har du spørgsmål til studiet eller brug for at tale med en vejleder

Kontakt:


Har du spørgsmål angående undervisningtilmeldinger, eksamensplaner eller andet

Kontakt:


Særlige Støtte- og vejledningstilbud

Specialpædagogisk Støtte (Støtte og hjælpemidler til dig der f.eks. er ordblind, har et fysisk handicap, en kronisk psykisk lidelse eller tilsvarende)

Studenterrådgivningen (Gratis psykologhjælp til studerende med personlige problemer)

Se desuden andre tilbud på: trivsel.au.dk 

Om at være ny studerende

Den første tid kan være overvældende, og meget vil være anderledes end du har været vant til. Du kommer til at arbejde med nye studieformer og nyt fagligt stof. Mange af bøgerne er på engelsk og der vil helt sikkert være mange ting, du ikke forstår med det samme. Samtidig skal du lære en en flok nye mennesker at kende og forholde dig til en masse praktiske ting.

Husk, at der ikke er nogen der forventer, at du finder ud af det hele fra dag ét! Husk også, at I er mange der er i samme båd - så der er gode råd og støtte at hente hos dine tutorer og dine medstuderende samt undervisere og studievejledere på studiet.


10 gode råd

 1. Deltag i både faglige og sociale aktiviteter på uddannelsen. 
 2. Brug din bagage. Husk at du aldrig starter fra bunden. Du har altid relevant faglig viden med dig fra dit liv og din tidligere skolegang.
 3. Strukturer din tid: Læs kursusbeskrivelser, underviserens plan for undervisning m.m. og lav en tidsplan.
 4. Få et overblik over, hvilke hjælpere du har i din studietid – og brug dem. Eksempelvis dine medstuderene, studievejledere, undervisere, administrationen m.m.
 5. Slå koldt vand i blodet. Forvent ikke det store overblik i starten – tingene falder langsomt på plads.
 6. Studiet tager meget af din tid. Særligt den første tid på uddannelses er hård for mange. Hæng i og gør det bedste du kan, men husk også at holde fri indimellem!
 7. Overvej de fysiske rammer for dit studieliv. Måske er det bedste studiested ikke derhjemme, men f.eks. på biblioteket?
 8. Tænk over, hvad du gerne vil bruge uddannelsen til – det giver også studiemotivation undervejs. Deltag f.eks. i den årlige karrieremesse.
 9. Tjek din AU e-mail løbende for vigtige informationer.
 10. Giv din nye uddannelse en chance. Træf ikke forhastede beslutninger om udmeldelse eller studieskift, men snak først med en studievejleder, studiekammerater eller venner og familie.

 

 

 

Nyttige links

Studierelevante informationer


Find rundt


Økonomi&transport


Studieliv i Aarhus

Finlandsgade 22

1441035 / i40