Studieskift

Du skal være opmærksom på, at du kun kan skifte studie, hvis du har mindst ét eksamensforsøg tilbage i de kurser, som indgår i den nye studieretning. Det vil sige, at hvis du har opbrugt dine eksamensforsøg, skal du søge om ekstra eksamensforsøg, før du kan skifte studie.

Elektronik Aarhus og IKT

På Elektronik Aarhus og IKT er kurserne på 1. og 2. semester de samme. Det betyder, at du til og med dit 2. semester har mulighed for at skifte studieretning, hvis du ønsker at specialisere dig inden for den anden studieretning.

Bemærk! Det er ikke længere muligt at lave et direkte skift til Elektrisk energiteknologi.

Tidsfrister:

Hvis dit 2. semester ligger i efteråret, skal du senest den 1. november søge om dispensation med henblik på, at du skal kunne tilmelde dig kurser i foråret på din nye studieretning fra 1. -5. november på STADS-selvbetjening.

Hvis dit 2. semester ligger i foråret, skal du senest 1. april søge om dispensation med henblik på, at du skal kunne tilmelde dig kurser i efteråret på din nye studieretning fra 1. -5. maj på STADS-selvbetjening.

Du kan søge om studieskift via Dispensationsansøgningsskemaet på mit.au.dk.

Bygning og Bygningsdesign

For at kunne skifte studieretning mellem Bygning og Bygningsdesign skal du have afsluttet et helt semester og alle resultater for semestret skal være registreret, dvs. du kan ikke skifte studieretning midt i et semester.

 Du skal være opmærksom på, at du ikke får dine karakterer fra Bygning/Bygningsdesign med over på den nye studieretning. Det vil sige, at der på dit eksamensbevis kun vil komme til at stå, at semestrene/kurserne fra den gamle studieretning er beståede og meritoverførte (der kan være undtagelser). Når du har bestået semestret, laver Studieservice en udskrift med dine resultater på den gamle studieretning – denne udskrift kan du vedlægge som supplement til dit eksamensbevis.

Du ansøger om studieskift mellem Bygning og Bygningsdesign via Dispensationsansøgningsskemaet på mit.au.dk

1431585 / i40