Praktik i udlandet

Hvorfor tage på praktikophold?

Dine erfaringer på CV'et tæller i dag i højere grad end nogensinde før i kampen om det gode job efter studiet. Derfor er en praktikplads i udlandet en unik mulighed for dig til at komme ind på en spændende arbejdsplads og give dig værdifulde erfaringer og et internationalt netværk. Ud over pointene på CV'et får du afprøvet dine forventninger til en eventuel karriere, og opdager, hvilke kvalifikationer du har, og hvilke du endnu mangler.

Det er dit eget ansvar at finde en praktikplads. Du kan spørge din underviser og studievejleder om gode råd i forhold til valg af praktiksted. Denne side henvender sig mest til dig, der skal i praktik i Europa, da du her kan søge et Erasmus praktikstipendie.

Søg om praktikstipendium med Erasmus-programmet i Europa

Du kan søge om et Erasmus-praktikstipendium, hvis du har fået en praktikplads i et af de 32 lande, som deltager i Erasmus-programmet. Du kan altså ikke søge Erasmus-stipendium, hvis du skal i praktik i Danmark. Stipendiet er på ca. 300-350 EURO pr. måned, og der er ansøgningsfrist to gange årligt, 15. maj og 15. november. Du skal altid søge om praktikstipendium inden din praktik påbegyndes. Dvs. for praktik i efteråret skal du ansøge om stipendium inden 15. maj. Hvis du skal i praktik i foråret skal du ansøge om stipendium 15. november. Det er muligt ansøge, selvom du ikke har det hele på plads (se nedenfor).

Hvor kan jeg komme hen?

Når du har fundet en plads, kan du indsende en ansøgning om Erasmus-praktikstipendium.

Praktikken kan foregå i:

 • Private eller offentlige virksomheder
 • Institutioner eller organisationer
 • Forskningscentre

BEMÆRK, at du ikke kan få Erasmus-stipendium til praktikophold i EU-institutioner eller organisationer der administrerer EU programmer. Ansøgere, der søger ud til deres egen nationalitets land, vil blive nedprioriteret, hvis der er mangel på stipendier. Ansøgere med løn og/eller tilskud til månedlige udgifter vil ligeledes blive nedprioriteret, hvis der er mangel på stipendier.

BEMÆRK, at Grønland og Færøerne ikke betegnes som udland i Erasmus-sammenhæng, og du kan derfor ikke få Erasmus-stipendie til studie- og praktikophold, hvis du skal til Grønland eller Færøerne.

Hvilke krav stilles der til en Erasmus-ansøger?

 • Opholdet skal kunne meritoverføres og indgå som en del af dit studium på AU. For at du er berettiget til et Erasmus-praktikstipendium, skal der foreligge en praktikaftale på opholdet svarende til minimum 15-20 ECTS pr. semester (som hovedregel) – opholdet må ikke være studietidsforlængende.
 • Som noget nyt, kan du også søge om stipendie til praktik efter endt uddannelse. Du skal dog søge senest 3 måneder inden forventet afslutning af din bachelor- eller kandidatuddannelse. (opdateres snarest med yderligere informationer)
 • Opholdet skal have en længde af 2 til 12 måneder
 • Du må højest modtage Erasmus-stipendier til studie- og/eller praktikophold i 12 mdr. på din bachelor, 12 mdr. på din kandidat og 12 mdr. på din ph.d-uddannelse

Sproglig vurdering

Erasmus-studerende vil blive bedt om at udføre en online sproglig vurdering, både ved starttidspunktet for praktikopholdet og efter afsluttet ophold. EU vil gerne måle effekten af et praktikophold for den sproglige forbedring. Det er obligatorisk at tage denne test, som ikke er ikke særlig omfattende. Resultatet af testen får ingen konsekvenser for, om du er berettiget til praktikopholdet eller stipendiet. Testen vil være på dit primære arbejdssprog i udlandet (Engelsk, Tysk, Spansk, Fransk, Italiensk). Hvis dit primære arbejdssprog vil være et andet, skal du ikke tage testen.

Forsikring

I det nye Erasmus+ program er der skærpede krav til forsikring for studerende i praktik. Du skal således være dækket af både en erhvervsulykkes- og ansvarsforsikring under dit praktikophold. Du vil ikke være dækket af Aarhus Universitets forsikring, så hvis ikke virksomhedens forsikringer ikke dækker, skal du selv sørge for det. Når du tildeles et Erasmus+ praktikstipendium, får du også en kontrakt, hvor du skal skrive under på, at du har de fornødne forsikringer.

Du skal også altid huske at bestille det blå sygesikringskort (European Health Insurance Card) og overveje, om du evt. skal tegne yderligere forsikring.

Løn og SU under praktik

Du kan ikke få løn under praktik og samtidig søge Erasmusstipendiet. Du skal endvidere være opmærksom på, at du ikke må modtage både SU og løn under praktik. Studerende der modtager SU må dog gerne modtage tilskud til dokumenterede udgifter i forbindelse med praktikopholdet fx transport, husleje eller telefon. Du skal under alle omstændigheder altid informere SU kontoret om dit udlandsophold i form af forhåndsgodkendelse og praktikkontrakt. Læs mere om reglerne for SU og løn under praktikophold her.

Hvordan søger jeg?

Der er ansøgningsfrist 2 gange om året. Det er som udgangspunkt ikke muligt at søge med tilbagevirkende kraft. Du skal altså søge minimum en måned INDEN dit ophold påbegyndes. Ansøgningsfristerne er:

15. maj og  15. november

Vær opmærksom på, at dit ophold skal være påbegyndt og afsluttet indenfor perioden 01.06.17 - 30.09.18, hvis du skal ud i det akademiske år 2017-18.

Indsend ansøgning samt nedenstående bilag til Internationalt Center:

 • Ansøgningsskema 2017-2018
 • Learning Agreement for Traineeships - en aftale mellem praktikstedet, AU og dig ang. praktikkens faglige og praktiske indhold. Dette skema SKAL benyttes

  Hvis din praktikaftale ikke er faldet endeligt på plads ved ansøgningsfristen, må du gerne ansøge alligevel og eftersende praktikkontrakten.

Hvordan og hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Efter ansøgningsfristen modtager du en bekræftelse fra International Uddannelse. Hvis du får tildelt et stipendium, modtager du en praktikkontrakt via e-mail, som du skal underskrive og indsende, inden stipendiet kan udbetales.

Bemærk, at International Uddannelse ikke har kontakt til dit praktiksted. Husk at give SU-kontoret besked om dit udlandsophold.

Under opholdet

Skulle der mod forventning ske væsentlige ændringer i længden af dit ophold, indholdet i dine opgaver eller tilknytning til vejleder, skal du udfylde afsnittet "during mobility" i din Learning Agreement for Traineeships.

Efter opholdet

Når du kommer hjem, skal du fremsende nedenstående til Sara Ølholm Eaton, International Uddannelse:

 • Traineeship Certificate (indeholdt i din Learning Agreement for Traineeships)
 • Der udsendes automatisk et elektronisk evalueringsskema på slutningen af dit ophold, som du skal udfylde online

Kontaktperson

Sara Ølholm Eaton

International koordinator
M
H bygn. 1652
P +4587152429
P +4523602268
1401714 / i40