Bacheloropgave – Oecon

  Fagbeskrivelse: Bachelor's project for Economics and Management students

  Det er vigtigt, at du læser fagbeskrivelsen for det semester, hvor du skal skrive din bacheloropgave, da der kan forekomme ændringer. Du finder fagbeskrivelsen her: AU kursuskatalog

  Vigtige frister:

  • Tilmeldingsfrist: 1. december kl 12.00
  • Afleveringsfrist: Torsdag 3. maj 2018, kl. 14.00

  Der afholdes møder i maj og bacheloropgaven bedømmes i juni. Frist for karaktergivning er d. 30. juni.

  Den endelige karakter er baseret på bedømmelsen af selve bacheloropgaven og gives af en ekstern censor og den faglige vejleder.

  Du kan finde mere information om møderne mm. på Blackboard og i kalenderen her på studieportalen.

  Tilmelding

  Tilmelding foregår ved indsendelse/udfyldelse af registreringsformularen  

  Der afholdes et informationsmøde i november og derefter skal du udfylde registreringsformularen, hvor du vælger emneområde og/eller vejleder. Du tilmelder dig via  registreringsformulare semestret før du skal skrive din bacheloropgave.

  Fristen for at udfylde  registreringsformularen  er 1. december kl 12.00

  Vejleder og emneområder bliver fordelt af programkoordinatoren og studerende vil få information i løbet af december.

  Bacheloropgavekatalog

  Hvert semester udarbejdes et bacheloropgavekatalog, som indeholder:

  • Procedure og tidslinie
  • Links til studieordning og fagbeskrivelse
  • Mulige vejledere og emner

  Vi anbefaler, at du læser kataloget igennem forud for informationsmødet. 

  Du finder kataloget her:

  Formalia og krav

  Krav: Du finder oplysninger om krav til antal sider, gruppeopgaver osv. i bacheloropgavekataloget.

  Forsiden: Opgaven skal som minimum indeholde følgende oplysninger på forsiden:

  • Bacheloropgave
  • Navn og studienr.
  • Vejleders navn
  • Afleveringsdato
  • Dansk og engelsk titel
  • Instituttets navn
  • Studieretning: BSc Økonomi (Oecon)
  • Emneområde
  • Opgaven må offentliggøres: ja/nej

  Bacheloropgaven aflevers elektronisk via både WISEflow og Blackboard.

  Husk:

  • Dit studienummer skal stå på alle sider
  • Angiv sideumre og totalt antal sider på alle sider (f.eks. 'side 1 af 15') 
  • Din opgave skal indeholde et kort resumé på engelsk

  Se også informationerne under 'Formalia og afleveringsfrister'.

  Aflevering

  WISEflow

  Studerende vil få en direkte mail fra WISEflow, når flowet åbner.

  Når flowet er åbent, vil du kunne uploade din opgave.

  Når du har afleveret, kan du ikke trække din aflevering tilbage. Vær derfor meget omhyggelig med at få uploadet og afleveret dit projekt korrekt.

  Flowet er lavet som et gruppe-flow. Hvis du ikke tidligere har prøvet at uploade din opgave i et gruppeflow, så følg denne vejledning om aflevering af opgave som gruppe.

  Hvis du skriver som enkeltperson, så skal du uploade ved at oprette dig som en ”enkeltmandsgruppe”.

  Opgaven samt bilag skal samles i én PDF fil og uploades under ”Besvarelse”. Læs mere herom i den information, som vil blive sendt ud via BlackBoard.

  Under ”Ekstra materiale” uploades materiale såsom video, lyd, programmer (Excel, SAS mv.). Ekstramaterialet behøver ikke at være en pdf-fil og der kan afleveres flere filer op til en samlet størrelse af 1 GB. Hvis du har behov for at aflevere mere end 1 GB som ekstramateriale, kan du sende dette direkte til din vejleder på en USB-stik.

   

  Blackboard

  Du skal også uploade en elektronisk version af din opgave (i PDF format) til din gruppes Blackboard side. Hvis opgaven er fortrolig kan du sende den til dine gruppemedlemmers email og din vejleders email (email addresser finder du i Blackboardgruppen). 

  Gruppeprojekt

  Bachelorprojektet kan udarbejdes i grupper af højst 3 studerende.

  Det er i forbindelse med gruppeprojekter et krav, at den enkelte studerendes bidrag klart kan udskilles med henblik på individuel bedømmelse. Kravet skal udmøntes således, at den enkelte studerende er ansvarlig for selvstændig udarbejdelse af halvdelen af opgaven (ved grupper af 2 studerende), eller en tredjedel af opgaven (ved grupper af 3 studerende) fratrukket fælles introduktion og fælles konklusion.

  1429479 / i40