Bacheloropgave – Soc

Fagbeskrivelse: Bachelor's project for Business Administration students

Det er vigtigt, at du læser fagbeskrivelsen for det semester, hvor du skal skrive din bacheloropgave, da der kan forekomme ændringer.  Du kan finde studieordning og fagbeskrivelse her: Studieordning / AU kursuskatalog.

Der afholdes et informationsmøde, hvor koordinatoren vil udlevere informationsmateriale, der indeholder regler og gode råd. Disse informationer kan du også finde på Blackboard, når gruppen åbner i august.

Bacheloropgaven afleveres elektronisk via WISEflow.

Sidste frist for aflevering er den sidste fredag i november kl. 14.00.

 

 

Tilmelding

tilmelding foregår ved indsendelse/udfyldelse af registreringsformularen semestret før du skal skrive din bacheloropgave (efterårssemestret).

I april afholdes et informationsmøde. Du finder dato og sted i arrangementskalenderen på din studieportal. Her får du informationer om emner, procedure, regler osv.

Efter mødet skal du udfylde registreringsformularen hvor du også oplyser dit emneområde.

  • NB: Du skal senest udfylde registreringsformularen den 15. maj kl 12.00.

Formalia og krav

Studerende kan skrive enkeltvist eller sammen i grupper på op til tre personer. 

Hvis du skriver alene, er den maksimale længde på en bacheloropgave er 30 standardsider (ekls. appendiks). Skriver du i en gruppe er den maksimale længde 24 standardsider per studerende. 

Forsiden: Opgaven skal som minimum indeholde følgende oplysninger på forsiden:

  • Bacheloropgave
  • Navn og studienr.
  • Vejleders navn
  • Afleveringsdato
  • Dansk og engelsk titel
  • Instituttets navn
  • Studieretning: BA i Erhvervsøkonomi (soc)
  • Emneområde
  • Opgaven må offentliggøres: ja/nej

Se også informationerne under 'Formalia og afleveringsfrister'.


Aflevering

WISEflow

Studerende vil få en direkte mail fra WISEflow, når flowet åbner.

Når flowet er åbent, vil du kunne uploade din opgave. Sidste frist for upload er den den sidste fredag i november kl. 14.00.

Når du har afleveret, kan du ikke trække din aflevering tilbage. Vær derfor meget omhyggelig med at få uploadet og afleveret dit projekt korrekt.

Flowet er lavet som et gruppeflow. Hvis du ikke tidligere har prøvet at uploade din opgave i et gruppeflow, så følg denne vejledning om aflevering af opgave som gruppe.

Hvis du skriver som enkeltperson, så skal du uploade ved at oprette dig som en ”enkeltmandsgruppe”.

Opgaven samt bilag skal samles i én PDF fil og uploades under ”Besvarelse”. 

Under ”Ekstra materiale” uploades materiale såsom video, lyd, programmer (Excel, SAS mv.). Ekstramaterialet behøver ikke at være en pdf-fil og der kan afleveres flere filer op til en samlet størrelse af 1 GB. Hvis du har behov for at aflevere mere end 1 GB som ekstramateriale, kan du sende dette direkte til din vejleder på en USB-stik.

 

 

Gruppeprojekt

Bachelorprojektet kan udarbejdes i grupper af højst 3 studerende.

Det er i forbindelse med gruppeprojekter et krav, at den enkelte studerendes bidrag klart kan udskilles med henblik på individuel bedømmelse. Kravet skal udmøntes således, at den enkelte studerende er ansvarlig for selvstændig udarbejdelse af halvdelen af opgaven (ved grupper af 2 studerende), eller en tredjedel af opgaven (ved grupper af 3 studerende) fratrukket fælles introduktion og fælles konklusion.

1429481 / i40