Speciale - cand. oecon. og cand. soc.

Specialet er den mest selvstændige del af din kandidatuddannelse. Specialet kan tage udgangspunkt i empirisk materiale eller en systematisk undersøgelse af en teoretisk emne baseret på eksisterende litteratur. Du kan finde mere information om specialet i fagbeskrivelsen 'Master's thesis' i AUs kursuskatalog.

Alle studerende bliver automatisk tilmeldt specialet på 4. semester af kandidatuddannelsen. Specialet afslutter som udgangspunkt uddannelsen.
Der er dog én undtagelse: Læser du Erhvervsøkonomi med tilvalg og tager du et kandidattilvalg med rammeudvidelse (dvs. uden for Aarhus BSS), vil du blive tilmeldt specialet på 5. semester.

Bemærk: Pga. studiefremdriftsreformen er der forskellige krav til specialets omfang, alt efter om du er indskrevet på en kandiatuddannelse før eller efter 1. september 2015. 

Indskrevet før 1. september 2015

Specialet må maks. fylde 100 standard sider; normalt er et speciale mellem 60-100 standard sider.

 • Frist for aflevering: 14. marts (registrering 1. september)
 • Frist for aflevering: 15. august (registrering 1. februar)

Indskrevet efter 1. september 2015

Specialet må maks. fylde 80 standard sider; normalt er et speciale mellem 50-80 standard sider. Skriveperioden bliver tilsvarende reduceret til fire måneder. Vejledningen kan starte seks måneder forud for afleveringsdatoen. Du finder de vigtigste frister i boksene herunder.

 

 

Sommeraflevering

Tidslinie:

 • 15. november: Automatisk registrering til specialet
 • 1. december: Afleveringsfrist online tilmeldingsblanket
 • Start december: Tildeling vejledere
 • 15. januar: Frist for aflevering af problemformulering til vejleder
 • 1. februar: Start på skriveperioden
 • 1. juni: Afleveringsfrist for det færdige speciale

Vinteraflevering

Tidslinie:

 • 15. maj: Automatisk registrering til specialet
 • 1. juni: Afleveringsfrist online tilmeldingsblanket
 • Start juni: Tildeling vejledere
 • 15. august: Frist for aflevering af problemformulering til vejleder
 • 1. september: Start på skriveperioden
 • 2. januar: Afleveringsfrist for det færdige speciale

Afleveringsfrister og eksamensforsøg

Hvis du ikke afleverer dit speciale indenfor tidsfristen bliver du automatisk tilmeldt dit andet eksamensforsøg.  Problemformuleringen skal fortsat ligge indenfor samme emneområde. Den nye problemformulering skal godkendes af din vejleder. Når den nye problemformulering er godkendt fastsættes en ny afleveringsdato, som ligger tre måneder efter den oprindelige afleveringsfrist (som var dit første eksamensforsøg).
Hvis du ikke afleverer dit speciale her (dit andet eksamensforsøg), gentager proceduren sig ved dit tredje eksamensforsøg. Du har i alt tre eksamensforsøg.

Bliver et speciale bedømt til karakteren 00 eller lavere, dvs. ikke bestået, har du brugt et eksamensforsøg. Du modtager en mail, der informerer sig om den nye afleveringsfrist.

Din vejleder vil informere dig om årsagen til denne bedømmelse og vejlede dig om hvordan du kan forbedre dit speciale, så du kan opnå en bedre karakter og dermed bestå. Du skal herefter aflevere en revideret problemformulering, som fortsat skal ligge indenfor samme emneområde. Den reviderede specialeaftale skal sendes direkte til din vejleder.

Hvis du ikke består dit andet eksamensforsøg, gentager proceduren sig ved dit tredje eksamensforsøg. Du har i alt tre eksamensforsøg.

1429276 / i40