Bachelorprojekt

Fagene "Bachelor's Thesis for Economics and Management students" (Oecon - 20 ECTS) and "Bachelor's Project for Business Administration students" (Soc - 15 ECTS) består dels i at skrive et bachelorprojekt under vejledning, dels i at deltage i en møderække. Studerende på bacheloruddannelsen i politik og økonomi, som vælger at skrive bachelorprojekt ved Institut for Økonomi, skal følge vejledningen for Oecon.

Alle studerende skal deltage i mindst to møder:

  • Et møde hvor de studerende præsenterer og diskuterer en andens projekt
  • Et møde hvor den studerendes egen opgave præsenteres og diskuteres sammen med en gruppe af medstuderende.

Den endelige karakter er baseret på bedømmelsen af selve bachelorprojektet og gives af en ekstern censor samt den faglige vejleder.

Afleverer du ikke bachelorprojektet indenfor afleveringsfristen, bruger du et eksamensforsøg. Du skal derefter aflevere til omeksamen, som ligger 3 måneder efter den første frist. Se mere her: Formalia og afleveringsfrister.

Bemærk: Retningslinjerne for Soc-studerende gælder KUN for studerende, der har påbegyndt Bacheloruddannelsen i Business Administration september 2016 eller tidligere. Fra studiestart september 2017 overgik uddannelsen til Studienævnet for Erhvervsøkonomi, og information vedr. bachelorprojektet kan derfor forefindes på Studieportalen for Erhvervsøkonomi for disse studerende.

Du kan finde flere informationer her: 

1429278 / i40