Bachelorprojekt – Oecon

  Fagbeskrivelse: Bachelor's Thesis for Economics and Management students

  Det er vigtigt, at du læser fagbeskrivelsen for det semester, hvor du skal skrive dit bachelorprojekt, da der kan forekomme ændringer. Du finder fagbeskrivelsen her: AU kursuskatalog

  Vigtige frister: Formalia og afleveringsfrister

  Der afholdes møder i maj, og bachelorprojektet bedømmes i juni.

  Den endelige karakter er baseret på bedømmelsen af selve bachelorprojektet og gives af en ekstern censor samt den faglige vejleder.

  Læs også Bachelor's Thesis Catalogue grundigt.

  Tilmelding

  Tilmelding med emne foregår ved indsendelse/udfyldelse af registreringsformularen på denne side.

  Der afholdes et informationsmøde i november, og derefter skal du udfylde  registreringsformularen , hvor du vælger emneområde og/eller vejleder. Du tilmelder dig via registreringsformularen semestret før du skal skrive dit bachelorprojekt.

  Fristen for at udfylde registreringsformularen er 3. december kl 12.00.

  Vejleder og emneområder bliver fordelt af programkoordinatoren, og studerende vil få information via Blackboard i løbet af december. Vi kan desværre ikke garantere, at du vil få den ønskede vejleder.

  Bachelorprojekt-katalog

  Hvert semester udarbejdes et bachelorprojekt-katalog, som indeholder:

  • Procedure og tidslinie
  • Links til studieordning og fagbeskrivelse
  • Mulige vejledere og emner

  Det er vigtigt, at du læser kataloget grundigt igennem forud for informationsmødet. 

  Du finder kataloget her:

  Formalia og krav

  Krav: Du finder oplysninger om krav til antal sider, gruppeopgaver osv. i bacherlorprojekt-kataloget.

  Forsiden: Projektet skal som minimum indeholde følgende oplysninger på forsiden:

  • Bachelorprojekt
  • Navn
  • Vejleders navn
  • Afleveringsdato
  • Dansk og engelsk titel
  • Instituttets navn
  • Studieretning: BSc Økonomi (Oecon)
  • Emneområde
  • Projektet må offentliggøres: ja/nej

  Bachelorprojektet afleveres elektronisk via både WISEflow og Blackboard.

  Husk:

  • Angiv sidenumre og samlet antal sider på alle sider (f.eks. 'side 1 af 15') 
  • Til bachelorprojektet udarbejdes ligeledes et kort resumé på engelsk (eller et andet hovedsprog efter aftale med vejleder). Resuméet indgår i helhedsvurderingen af det skriftlige arbejde.

  Se også under 'Formalia og afleveringsfrister'.

  Aflevering

  WISEflow

  Studerende vil få en direkte mail fra WISEflow, når flowet åbner.

  Når flowet er åbent, vil du kunne uploade dit bachelorprojekt.

  Når du har afleveret, kan du ikke trække din aflevering tilbage. Vær derfor meget omhyggelig med at få uploadet/afleveret dit bachelorprojekt korrekt.

  Flowet er lavet som et gruppe-flow. Hvis du ikke tidligere har prøvet at uploade et projekt i et gruppeflow, så følg denne vejledning om aflevering af opgave som gruppe.

  Hvis du skriver som enkeltperson, så skal du uploade ved at oprette dig som en ”enkeltmandsgruppe”.

  Bachelorprojektet samt bilag skal samles i én pdf-fil og uploades under ”Besvarelse”. Læs mere herom i den information, som vil blive sendt fra instituttet ud via Blackboard.

  Under ”Ekstra materiale” uploades materiale såsom video, lyd, programmer (Excel, SAS mv.). Ekstramaterialet behøver ikke at være i pdf, og der kan afleveres flere filer op til en samlet størrelse af 1 GB. Hvis du har behov for at aflevere mere end 1 GB som ekstramateriale, kan du sende dette direkte til din vejleder på et USB-stik.

  Blackboard

  Hvis dit bachelorprojekt er fortroligt, skal du kontakte Sidse Nielsen, programadministrator, ECON, (skjn@econ.au.dk) senest d. 15. april. Umiddelbart efter afleveringsfristen bliver bachelorprojektet downloadet og udleveret til den studerende, der skal diskutere det i uge 20. Du skal derfor ikke uploade dit bachelorprojekt til Blackboard. Husk altid at notere på forsiden af bachelorprojektet, hvis det er fortroligt.

  Hvis dit bachelorprojekt ikke er fortroligt, skal du uploade en elektronisk version (i PDF format) til Blackboard på seriens specifikke side/gruppe. Bemærk at dit studienummer ikke må fremgå nogen steder i den version, du uploader.

  Dine opponenter har tavshedspligt på samme måde som vejleder og censor. For mere information om fortrolige bachelorprojekter og download af fortrolighedserklæring til brug imellem dig og virksomhed klik her.

  Se også under 'Formalia og afleveringsfrister'.

  Gruppeprojekt

  Bachelorprojektet kan udarbejdes i grupper af højst 3 studerende.

  Det er i forbindelse med gruppeprojekter et krav, at den enkelte studerendes bidrag klart kan udskilles med henblik på individuel bedømmelse. Kravet skal udmøntes således, at den enkelte studerende er ansvarlig for selvstændig udarbejdelse af halvdelen af opgaven (ved grupper af 2 studerende), eller en tredjedel af opgaven (ved grupper af 3 studerende) fratrukket fælles introduktion og fælles konklusion.

  1429479 / i40