Speciale

Specialet er den mest selvstændige del af din kandidatuddannelse. Specialet kan tage udgangspunkt i empirisk materiale eller en systematisk undersøgelse af en teoretisk emne baseret på eksisterende litteratur. Du kan finde mere information om specialet i fagbeskrivelsen 'Master's thesis' i AU's kursuskatalog.

Alle studerende bliver automatisk tilmeldt specialet på 4. semester af kandidatuddannelsen. Specialet afslutter som udgangspunkt uddannelsen.
Der er dog én undtagelse: Læser du Erhvervsøkonomi med tilvalg og tager du et kandidattilvalg med rammeudvidelse (dvs. uden for Aarhus BSS), vil du blive tilmeldt specialet på 5. semester. Læs mere om cand.soc-speciale her: Speciale - cand.soc.

Bemærk: Pga. studiefremdriftsreformen er der forskellige krav til specialets omfang, alt efter om du er indskrevet på en kandiatuddannelse før eller efter 1. september 2015. 

Indskrevet før 1. september 2015

Specialet må maks. fylde 100 standardsider; normalt er et speciale mellem 60-100 standardsider.

 • Frist for aflevering: 14. marts (registrering 1. september)
 • Frist for aflevering: 15. august (registrering 1. februar)

Indskrevet efter 1. september 2015

Specialet må maks. fylde 80 standardsider; normalt er et speciale mellem 50-80 standardsider. Skriveperioden bliver tilsvarende reduceret til fire måneder. Vejledningen kan starte seks måneder forud for afleveringsdatoen. Du finder de vigtigste frister i boksene herunder.

Sommeraflevering

Tidslinie:

 • 15. november: Automatisk registrering til specialet
 • 1. december: Afleveringsfrist online tilmeldingsblanket
 • Start december: Tildeling af vejleder
 • 15. januar: Frist for aflevering af problemformulering til vejleder
 • 1. februar: Start på skriveperioden
 • 1. juni: Afleveringsfrist for det færdige speciale (se WISEflow)

Vinteraflevering

Tidslinie:

 • 15. maj: Automatisk registrering til specialet
 • 1. juni: Afleveringsfrist online tilmeldingsblanket
 • Start juni: Tildeling af vejleder
 • 15. august: Frist for aflevering af problemformulering til vejleder
 • 1. september: Start på skriveperioden
 • 2. januar: Afleveringsfrist for det færdige speciale (se WISEflow)

Afleveringsfrister og eksamensforsøg

Hvis du ikke afleverer dit speciale indenfor tidsfristen bliver du automatisk tilmeldt dit andet eksamensforsøg. Problemformuleringen revideres, men skal fortsat ligge indenfor samme emneområde. Den nye problemformulering skal godkendes af din vejleder. Når den nye problemformulering er godkendt fastsættes en ny afleveringsdato, som ligger tre måneder efter den oprindelige afleveringsfrist (som var dit første eksamensforsøg).
Hvis du ikke afleverer dit speciale her (dit andet eksamensforsøg), gentager proceduren sig ved dit tredje eksamensforsøg. Du har i alt tre eksamensforsøg.

 

Hvis du opnår en ikke-bestået karakter for et afleveret speciale, er der brugt et eksamensforsøg. Du skal herefter udarbejde en ændret problemformulering, der skal godkendes af din vejleder. Du skal ikke udfylde registreringsblanketten ved 2. og 3. eksamensforsøg, men du bedes i stedet kontakte din vejleder.  Der er en frist på 3 måneder, regnet fra bedømmelsesdatoen for dit første eksamensforsøg, til at aflevere specialet.  
Samme procedure gør sig gældende, såfremt du opnår en ikke-bestået karakter ved 2. eksamensforsøg.

Din vejleder vil informere dig om årsagen til denne bedømmelse og vejlede dig i, hvordan du kan forbedre dit speciale, så du kan opnå en bedre karakter og dermed bestå. Du skal herefter aflevere en revideret problemformulering, som fortsat skal ligge indenfor samme emneområde. Den reviderede problemformulering skal sendes direkte til din vejleder.

Hvis du ikke består dit andet eksamensforsøg, gentager proceduren sig ved dit tredje eksamensforsøg. Du har i alt tre eksamensforsøg.

1429276 / i40