Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Økonomi Eksamen Reeksamen og sygeeksamen

Reeksamen og sygeeksamen

Mangler du at bestå et fag og skal tilmelde dig dit 2. eller 3. eksamensforsøg?

Hvis du er syg, ikke består eller udebliver ved dit 1. eksamensforsøg (den ordinære eksamen), kan du tilmelde dig reeksamen.

Reeksamensperioder:

  • Vinter: 15.-28. februar
  • Sommer: Uge 31, 32 og 33

Reeksamen i samme semester

Har du været syg, er du ikke bestået eller er du udeblevet fra en eksamen ved den ordinære prøve, kan du tilmelde dig den reeksamen, der ligger umiddelbart efter den ordinære eksamen.

Eksempel: Du består ikke den ordinære eksamen, der afholdes i juni. Du kan så tilmelde dig reeksamen, der vil blive afholdt i samme semester, dvs. i august.

NB: Har du afmeldt dig eksamen, kan du ikke gå til reeksamen i samme termin. Du får først mulighed for at gå til eksamen igen til næste ordinære eksamen. Du skal være opmærksom på at nogle eksamener udbydes kun én gang om året, og det kan derfor medføre forsinkelse i dit studieforløb at udsætte eksamen.

Reeksamen i et senere semester

Hvis du ikke består den første reeksamen, har du mulighed for at tilmelde dig eksamen i et senere semester.

Det samme gælder, hvis du ikke har mulighed for at gå til den reeksamen, der ligger umiddelbart efter den ordinære eksamen. Du skal være opmærksom på, at det kan medføre forsinkelse i dit uddannelsesforløb, hvis du vælger at udsætte reeksamen.

Eksempel: Du består ikke den ordinære eksamen, der afholdes i juni. Du undlader at bruge 2. eksamensforsøg ved reeksamen i august eller består ikke dit 2. eksamensforsøg ved reeksamen i august. Du kan så tilmelde dig reeksamen næste gang en ordinær eksamen udbydes i faget. Vær opmærksom på, at nogle fag/eksamener udbydes hvert semester og andre fag/eksamener kun udbydes kun én gang om året.

VIGTIGT: Skriftlige prøver kan efter det pågældende instituts beslutning afholdes som mundtlige prøver, hvis der er 10 eller færre tilmeldte ved tilmeldingsfristens udløb. Erstattes en skriftlig prøve således med en mundtlig, er den mundtlige prøve som udgangspunkt uden hjælpemidler og uden forberedelsestid. Meddelelse om, at en skriftlig prøve afløses af en mundtlig, gives ved opslag umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb.

Frister for tilmelding til reeksamen i den ordinære eksamensperiode i et andet semester

  • Efterår/Vinterfag og -eksamen (september-januar): 1. juni
  • Sommereksamen: 28. marts

Frister for tilmelding til reeksamen i samme semester

  • Vinterreeksamen (februar): 6.-7. februar
  • Sommerreeksamen (august): 6.-8. juli

Afmelding af reeksamen i samme semester kan ikke ske, efter tilmeldingsfristen til reeksamen er overskredet. (Dvs. at 14-dages fristen ikke gælder ved reeksamen.)

Ved sygdom

Hvis du på grund af sygdom ikke har deltaget i/fuldført en prøve, kan Studienævnet give tilladelse til annullering af dit eksamensforsøgDette håndteres via blanketten, der 'Annullering af eksamen grundet sygdom' hurtigst muligt efter udstedelsen af lægeerklæringen skal indsendes via mail, studentservices.bss@au.dk, eller indleveres hos Aarhus BSS Student Services. Husk at vedlægge lægeerklæring, som dækker perioden for de anførte prøver. Sygemeldingen skal udstedes af lægen senest på eksamensdagen.

1438885 / i40