Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Økonomi Studievejledning Projektorienteret forløb (praktik)

Projektorienteret forløb (praktik)

Det er muligt for kandidatstuderende, at komme i praktikophold i løbet af deres studietid. Det er kun muligt at komme i praktik som en del af kandidatuddannelsen. Et praktikophold giver dig mulighed for at afprøve den lærte teori i den virkelige verden. 

Et praktikophold kan foregå i Danmark eller i udlandet. Du kan vælge at komme i praktik på en ambassade, et konsulat, i EU, i større organisationer eller i private virksomheder.

Krav til praktikken

Formålet med et projektorienteret forløb er at opnå en dybere forståelse for et fagområde eller emne. Da et projektorienteret forløb erstatter et eller flere fag i en kandidatuddannelse, må læringen bestå i en dybere akademisk indsigt og ikke kun et overfladisk kendskab til området.

Praktikstedet udpeger en kontaktperson (ekstern vejleder). Den eksterne vejleder har det overord­nede ansvar for den studerende i det projektorienterede forløb.

Det er den studerendes eget ansvar at finde en intern vejleder, som skal være en fastansat videnskabelig medarbejder ved Institut for Økonomi.

Det er en god idé, at udarbejde en praktikkontrakt med dit praktiksted. Derved sikrer du dine rettigheder og forpligtelser i forbindelse med praktikken. Praktikstedet vil oftest præsentere dig for en kontrakt, men du kan også finde et udkast her: Praktikkontrakt.

Hvis der er behov for at udarbejde en fortrolighedsaftale, kan du bruge denne: Fortrolighedsaftale

Bachelorstuderende ved Økonomi kan ikke komme i praktik, som en del af deres uddannelsesforløb.

Hjælp til at finde et praktiksted

Du kan finde praktikopslag i AUs Job- og projektbank' og på websitet 'Økonomisk Forening'. Internationalt Center ved Aarhus Universitet kan også hjælpe, hvis du er interesseret i praktikophold i udlandet.

Der er forskellige ansøgningsfrister til de forskellige praktiksteder. Vi anbefaler, at du sender din ansøgning mindst 6 måneder forud for praktikopholdet. Ansøgningsfrister til udenlandske praktiksteder er oftest tidligere end til danske. Send altid ansøgninger til flere praktiksteder, da nogen er meget populære. Et praktikophold varer typisk 6 måneder.

SU og udbetaling af erkendtlighed under projektorienteret forløb

Erkendtlighed

Virksomheder, der har studerende tilknyttet i et projektorienteret forløb (praktik), kan fremover vælge at give den studerende en erkendtlighed som påskønnelse for opholdet i virksomheden.
Du må som studerende modtage en erkendtlighed på op til maksimalt 3000 kroner om måneden ved siden af din SU i forbindelse med et projektorienteret forløb.
Et projektorienteret forløb indgår i uddannelsen, som en integreret del af uddannelsens fag, hvorfor det er muligt at få SU i forbindelse med et projektorienteret forløb.
Du må som studerende således ikke få løn - heller ikke selvom du frasiger dig din SU i praktikperioden.
Studerende kan ikke forvente en månedlig betaling fra virksomheden, ligesom det ikke kan aftales på forhånd i praktikkontrakten, at den studerende skal modtage fast månedlig betaling.
Studerende og virksomheder må dog godt indgå en kontrakt, hvori det fremgår at den studerende kan modtage en erkendtlighed for sin indsats.

Lovkrav om udbetaling af løn

I en række lande (f.eks. Frankrig og Tyskland) er der lovkrav om, at studerende skal modtage løn i forbindelse med deres projektorienterede forløb.
Skal man som studerende i praktik i et af disse lande, er det muligt at modtage den løn, som er fastsat ved lov.
Det er dog vigtigt at understrege, at den studerende ikke må modtage SU, samtidig med at der modtages løn fra praktikstedet.
Studerende skal til en hver tid kunne fremvise dokumentation for, at det er et lovkrav, før de må modtage løn i et projektorienteret forløb. 

1429359 / i40