Aarhus BSS Travel Grant

Tildeling af Aarhus BSS Travel Grant

Aarhus BSS Travel Grant kan kun søges af studerende, som ikke modtager Erasmus-stipendium. 

  • Aarhus BSS Travel Grant tildeles efter meritoverførsel af kurser, hvilket du skal søge om, når du vender hjem fra dit udlandsophold.
  • Studerende der overfører 25 ECTS kan blive tildelt 5.000 DKK. Studerende der får overført 30 ECTS kan få tildelt 10.000 DKK. 

Information til studerende der rejser ud på egen hånd (Freemover)

  • Freemovere, der modtager udlandsstipendium, kan ikke modtage Aarhus BSS Travel Grant. 
  • Freemovere, der ikke modtager udlandsstipendium, kan søge om at blive tildelt Aarhus BSS Travel Grant. Ansøgninger vurderes af relevant institut.

Betalingspladser gennem Aarhus BSS

Studerende der rejser ud via Aarhus BSS's betalingsaftaler (fee paying) vil kunne søge om Aarhus BSS Travel Grant. Dette gælder også selvom du modtager udlandsstipendium via SU-kontoret. 

 

Kombinerede semester- og sommerophold gennem AU/Aarhus BSS

Studerende, der er på udveksling i et semester og i samme kalenderår kombinerer dette med et udvekslingsophold på sommerkursus via en af AU's udvekslingsaftaler, kan også søge om Aarhus BSS Travel Grant. Bemærk at dette kun gælder de enkelte udvekslingspladser på summerkursus som AU administrerer.

Ansøgning

Du kan først ansøge om Aarhus BSS Travel Grant, når du har fået meritoverført kurser fra dit udvekslingsophold til dit studieprogram på Aarhus BSS. 

Hvis du er berettiget til Aarhus BSS Travel Grant skal du:

  1. Udfylde dette skema 
  2. Vedlægge dokumentation om meritoverførsel (udskrift fra mit.au.dk)
  3. Sende skema og dokumentation til: bss.international@au.dk

Deadline for ansøgning er: 1. november eller 1. maj.

Du får svar på din ansøgning via email. Ved tildeling bliver beløbet indsat på din Nem-konto hurtigst muligt efter ansøgningsdeadline.

1429333 / i40