Fagudbud

Der henvises til AU's kursuskatalog for hele fagudbuddet.

En oversigt kan ligeledes forefindes her - bemærk den er foreløbig, og der kan ske ændringer.

Fagklynger:
Når du overvejer hvilke valgfrie kurser du ønsker at deltage i, skal du være opmærksom på følgende "klyngeprincipper", der bruges til skemalægning for at undgå overlappende kurser:

Forår 2019
Efterår 2018

Topics in Economics and Management

Følgende topics udbydes sidste gang i efteråret 2018:

5810: Topics in Economics and Management - 15 ECTS
5811: Topics in Economics and Management - 15 ECTS (P)
5820: Topics in Economics and Management - 20 ECTS
5821: Topics in Economics and Management - 20 ECTS (P)
5830: Topics in Economics and Management - 10 ECTS
5860: Topics in Quantitative Economics- 10 ECTS
5861: Topics in Quantitative Economics- 10 ECTS (P)
6861: Advanced Topics in Quantitative Economics - 10 ECTS (P)

Du har 3 eksamensforsøg ved eksamen i vinterterminen 2018/2019: 

  • Den ordinære eksamen med afleveringsdato den 2. januar 2019.
  • Første reeksamen (andet eksamensforsøg) den 13. februar 2019
  • Anden reeksamen (tredje og sidste eksamensforsøg) den 27. marts 2019.

Hvis du afmelder dig eksamen til vinterterminen 2018/2019, har du ikke adgang til reeksamen. Det  betyder, at den absolut sidste prøvemulighed er ved den ordinære sommereksamen 2019 med afleveringsdato den 15. maj 2019. 

Se mere om topics under "Every semester" nedenfor

Forhåndsgodkendte kurser

Forhåndsgodkendte kurser i matematik-økonomi:

Bemærk, at skemaoverlap kan forekomme mellem kurser udbudt af Studienævnet for Økonomi og Studienævnet for Erhvervsøkonomi (cand.oecon og cand.merc.) og kurser udbudt af Studienævn for Aarhus School of Science.

Kursustilmelding:
Tilmelding sker gennem selvbetjeningen i normal tilmeldingsperiode.

Forhåndsgodkendte kurser på cand.merc.:
Bemærk, at skemaoverlap kan forekomme mellem kurser udbudt af Studienævnet for Økonomi (oecon) og cand.merc.-kurser udbudt af Studienævnet for Erhvervsøkonomi.

Kursustilmelding:
Kontakt Runa Kortsen for at tilmelde dig. Der er ingen garanti for en plads.

Course numbers - how to read them

Each course has a course number that informs you of the level and teaching group:

Course numbers

Level of course

Teaching group

1. digit = level of course

1: Bachelor, basic

0: Joint

2. digit = teaching group

2: Bachelor, high

1 & 2: Economics of Business

3. & 4. digit = serial number         

3: Bachelor, advanced

3: Accounting and Finance

 

4: Master, basic

4: Micro

 

5: Master, high

5: Macro

 

6: Master, advanced (PhD)         

6: Econometrics

 

 

8: Written / 9: Others

Economics of Business

Group coordinator: Ann-Kristina Løkke Møller 

Teaching group

Please find the full course descriptions in the course catalogue.

Spring 2019

2465: Marketing and Strategy (10 ECTS)
3205: Project Management (5 ECTS) / COURSE CANCELLED
4227: Dynamics of Negotiations (10 ECTS)
5247: Transnational Management (P) (10 ECTS)
4247: International Management (10 ECTS) – August 2019

Preapproved merc.-courses*

4xxx: Organising and Leading Digitalisation (5 ECTS)
4xxx: Human Resource Management and Development (5 ECTS)
4xxx: Strategy and Business Development (10 ECTS)
4xxx: Business-to-Business Purchasing Management (10 ECTS)

Autumn 2018

3125: Mergers and Aquisitions (10 ECTS) / COURSE CANCELLED
Alternative course (preapproved for BSc Oecon):
Real Estate Economics (10 ECTS) - HA-course

4105: Theories of the Firm (10 ECTS)
5102: Economics of Marketing (10 ECTS)
5119: Applied Business Case Development (P) (10 ECTS) / COURSE CANCELLED
4201: Organizational Change and Development (10 ECTS)
5255: Strategy and Management in Public and Public-Private Organizations (P) (10 ECTS)

Preapproved merc. courses*
4xxx: Organisational Theory (10 ECTS)
5xxx: Digital Business Development (10 ECTS)

* Please note that time table overlaps may occur between Oecon, preapproved merc. courses and courses offered by the Department of Mathematics.

Accounting

Group coordinator: Karina Skovvang Christensen

Teaching group

Please find the full course descriptions in the course catalogue.

Spring 2019

5317: Advanced Financial Reporting (10 ECTS)
5350: Building Accounting Research (P) (10 ECTS) - COURSE CANCELLED SPRING 2019
5370: Økonomisk Ressourcetildeling i den offentlige sector (P) (10 ECTS)

Preapproved merc.-courses*
4xxx: Accounting Information Systems (5 ECTS)    

Autumn 2018

1201: Principles of Organizations and Management (10 ECTS)
2305: Financial Accounting (10 ECTS) (replaces 2201: Business Economics)
3358: Cost Accounting (10 ECTS) (replaces 3357: Man. and Fin. Acc)
4325: Accounting for Decision and Control (10 ECTS)

* Please note that time table overlaps may occur between Oecon and preapproved merc. courses.

Finance

Group coordinator: Malene Kallestrup-Lamb

Teaching group

Course structure in Finance (latest update: October 2018)

Please find the full course descriptions in the course catalogue.

Spring 2019
2343: Financial Economics (10 ECTS)
No elective courses for spring semester 2019

Preapproved courses at Mathematics-Economics*
6xxx: Fixed Income Analysis (10 ECTS)    

Preapproved merc.-courses*
4xxx: Derivatives (10 ECTS)
5xxx: Empirical Asset Pricing (10 ECTS)
4xxx: Securities Markets (10 ECTS)
5xxx: Empirical Corporate Finance (5 ECTS)
5xxx: International Business Finance (10 ECTS)
5xxx: Corporate Valuation (10 ECTS)

Autumn 2018

3321: Corporate Finance (10 ECTS) / COURSE CANCELLED -
Alternative courses (preapproved for BSc Oecon):

  • Investments and Corporate Finance (10 ECTS) - HA-course
  • Investment and Finance (10 ECTS) (Department of Mathematics)

Pre-approved courses at Mathematics-Economics*
6xxx: Advanced Derivatives Modelling (10 ECTS) (Department of Mathematics)
6xxx: Pricing and Hedging of Derivatives (10 ECTS) (Department of Mathematics)

Preapproved merc.-courses*
4xxx: Asset Pricing (10 ECTS)
4xxx: Corporate Finance (10 ECTS)
5xxx: Real Estate Finance & Investment (5 ECTS)
5xxx: Asset Allocation (5 ECTS)
5xxx: Behavioural Corporate Finance (10 ECTS)
5xxx: Credit Risk: Theory and Applications (5 ECTS)
5xxx: Life Insurance and Pension Economics (10 ECTS)
5xxx: Pension Fund Management (5 ECTS)
5xxx: Understanding, Modelling and Managing Longevity Risks (5 ECTS)
5xxx: Financial Engineering (5 ECTS)

* Please note that according to the course plan for Finance, the pre-approved Finance courses offered by the Board of Studies for Economics and Business Administration (merc.) are considered equivalent to courses offered by the Study Board for Economics and Management (oecon). Note also, that time table overlaps may occur between Oecon, preapproved merc. courses and courses offered by the Department of Mathematics.

Microeconomics

Group coordinator: Julia Nafziger

Teaching group

Please find the full course descriptions in the course catalogue.

Spring 2019
2401: Microeconomics (10 ECTS)
4427: Economics of Competition and Regulation (10 ECTS)
5401: Empirical Human Ressource Management (10 ECTS)
5415: Micro and Macro Models of the Labor Market (P) (10 ECTS)
5425: Applied Public Policy (P) (10 ECTS)
6450: Advanced Microeconomic Theory (10 ECTS)
6455: Decision Theory (5 ECTS) (Part 2 of 6450)
5419: Behavioral Economics and Finance (10 ECTS) - August 2019

Autumn 2018
1405: Principles of Micro and Macro (10 ECTS)
3410: Micro 1 (10 ECTS)
4407: Labour Economics (10 ECTS)
4425: Micro 2 (10 ECTS)
5418: Health Economics (10 ECTS)
5450: Political Economy (10 ECTS)

Macroeconomics

Group coordinator: Allan Sørensen

Teaching group

Please find the full course descriptions in the course catalogue.

Spring 2019
2432: Game Theory and International Trade (10 ECTS)
4542: Monetary Economics (10 ECTS)
4568: Housing Economics and Policy (10 ECTS)
4569: Housing Markets and the Economy (10 ECTS)
5523: The Economies of Pension and Demographics (P) (10 ECTS)

Autumn 2018
2504: Macroeconomics (10 ECTS)
3505: Macro 1 (10 ECTS)
4500: Macro 2 (10 ECTS)
4518: The Economics of the Welfare State (10 ECTS)
5522: International Economics (10 ECTS)
6551: Advanced Macroeconomics (10 ECTS)

Econometrics

Group coordinator: Morten Berg Jensen

Teaching group

Please find the full course descriptions in the course catalogue.

Spring 2019
2605: Statistics (10 ECTS)
2648: Econometrics (10 ECTS)
3102: Logistics and Optimization (5 ECTS) - COURSE CANCELLED SPRING 2019
3611: Programming in Quantitative Economics (5 ECTS)
5620: Economic Forecasting (P) (10 ECTS)
6327: Advanced Financial Econometrics (10 ECTS)
6652: Advanced Econometrics (10 ECTS)
6320: The Econometrics of Markets with Search Frictions (5 ECTS) – August 2019

Preapproved courses at Mathematics-Economics*
5xxx: Modelling, Simulation and Analysis (10 ECTS)
5xxx: Mixed Integer Optimization / Blandet heltalsoptimering (10 ECTS)
5xxx: Applied Optimization: Vehicle Routing (10 ECTS)

Autumn 2018

1605: Principles of Mathematics and Statistics (10 ECTS)
2622: Mathematics for Economists (10 ECTS) (replaces 2602: Mathematical Economics II)
3620: Econometrics I (10 ECTS)
4394: Financial Econometrics (10 ECTS) 
4615: Microeconometrics (10 ECTS)
4616: Time Series Econometrics (10 ECTS)
4645: Machine Learning Methods in Empirical Economics (10 ECTS)
5347: High Frequency Econometrics (P) (10 ECTS)
5637: Appl. Micro Economtrics (P) (10 ECTS)
6954: Mathematical Analysis (10 ECTS)

Preapproved courses at Mathematics-Economics*
5xxx: Applied Optimization: Location Planning (10 ECTS) (Department of Mathematics)

Preapproved courses at Statistics*
6xxx: Monte Carlo Simulation

*Please note that time table overlaps may occur between oecon and courses offered by the Faculty of Science and Technology.

Public Policy Specialisation

Please note that these courses are taught at the Department of Political Science and are only available for students enrolled in the 'Public Policy' specialisation.

For students enrolled in the 'Public Policy' specialisation, all Oecon-courses taught at the Department for Economics and Business Economics are also available (see above).

Please find the course descriptions in the course catalogue.

Elective courses, spring 2019
101F19 Videregående offentlig forvaltning
211F19 Ruling Even When It’s Not a Match: Coalition Governance
212F19 EU's udvidelse mod øst – udfordringer fra tidligere kommunistiske samfund
213F19 Personaliseringen af politik. Har relationen mellem politikere og parti ændret sig?
214F19 The Electoral Connection: Electoral Systems, Political Parties and Voter Behaviour In A Comparative Perspective
215F19 Political Leadership and Followership
216F19 Evolution og politik
217F19 Kan vælgerne holde politikerne ansvarlige?
231F19 Kriser, politik og forvaltning
232F19 Politikere og embedsmænd
233F19 Democratic Control of Bureaucracy
242F19 High-speed Society, Slow-motion Democracy  

August 2019
AUG1F19 Parlamentariske partier og deres valgstrategier
EU Politics in Theory and Practice (International summer course in Brussels)     

Elective courses, autumn 2018
201E18 Sund frihed og usunde valg (10 ECTS)
203E18 Kan alt købes for penge? Markedet i et historisk, teoretisk og normativt perspektiv (10 ECTS)
214E18 Geografiens politiske rolle: teori, metode og anvendelse (10 ECTS)
215E18 Politisk ideologi: Lever højre- og venstreorienterede i hver deres verden? (10 ECTS)
216E18 Understanding Campaigns, Elections and Voting Behaviour in the United States and Beyond (10 ECTS)
217E18 Hvad laver en politiker og hvorfor? Moderne politikeres repræsentative fokus og stil (10 ECTS)
231E18 Policy-feedback, politisk deltagelse og borgernes holdninger til offentlig service (10 ECTS)
232E18 Performance management i den offentlige sektor: udfordringer og muligheder (10 ECTS)
233E18 Decree Power: Analyzing the Growth, Production and Democratic Implications of Secondary  Legislation in Europe (10 ECTS)
253E18 Political Data Science (10 ECTS)
104E18 Advanced Political Behaviour: The Causes and Consequences of Public Opinion Formation (20 ECTS)
105E18 Leadership and Motivation (20 ECTS)
107E18 Advanced EU Politics (20 ECTS)

For students at BSc level, please refer to your academic regulation or your study portal.

Every semester

Bachelor's courses:

3805: Topics in Economics and Management (5 ECTS)

Master's courses:

4805: Topics in Economics and Management (5 ECTS)
4810: Topics in Economics and Management (10 ECTS)
4871: Project-based Internship - (10 ECTS) MSc & MA
4872: Project-based Internship - (15 ECTS) MSc & MA
5831: Topics in Economics and Management (P) (10 ECTS)
6860: Advanced Topics in Quantitative Economics (10 ECTS)
6871: Topics in Pre-PhD Economics and Management (P) (10 ECTS)

Please find the course descriptions in the AU Course Catalogue.

Finding a supervisor - Topics/Project-based Internships:

Please note that it is the responsibility of the student to find a supervisor. A supervisor agreement must be made prior to registration at the student self-service facility. Send an email with name, student id-number, name of the topic you are writing and name of your supervisor to Sidse Nielsen (skjn@econ.au.dk).

Submission deadlines - Topics (in WISEflow):

Autumn semester
1st examination attempt: 2 January
2nd examination attempt: 13 February
3rd examination attempt: 27 March

Spring semester
1st examination attempt: 15 May
2nd examination attempt: 26 June
3rd examination attempt: 7 August

If you fail to submit your topic by the deadline, it is your own responsibility to register for your 2nd and 3rd examination attempt by sending an email (from your AU-mail) to the student services: studentservices.bss@au.dk. Remember to include details such as student id, full name and study programme.

Topics with oral defence
You will receice an email from Sidse Nielsen with information about time and place of the oral defence. 

Submission deadlines - Project-based Internships (in WISEflow):

Internships in the autumn semester
1st examination attempt: 1 March
2nd examination attempt: 12 April
3rd examination attempt: 1 June

Internships in the spring semester
1st examination attempt: 1 October
2nd examination attempt: 12 November
3rd examination attempt: 2 January

1429434 / i40