Fagudbud

Der henvises til AU's kursuskatalog for hele fagudbuddet.

En oversigt kan ligeledes forefindes her - bemærk den er foreløbig, og der kan ske ændringer.

Fagklynger:
Når du overvejer hvilke valgfrie kurser du ønsker at deltage i, skal du være opmærksom på følgende "klyngeprincipper", der bruges til skemalægning for at undgå overlappende kurser:

Efterår 2019
Forår 2019

Topics in Economics and Management

Følgende topics udbydes sidste gang i efteråret 2018:

 • 5810: Topics in Economics and Management - 15 ECTS
 • 5811: Topics in Economics and Management - 15 ECTS (P)
 • 5820: Topics in Economics and Management - 20 ECTS
 • 5821: Topics in Economics and Management - 20 ECTS (P)
 • 5830: Topics in Economics and Management - 10 ECTS
 • 5860: Topics in Quantitative Economics- 10 ECTS
 • 5861: Topics in Quantitative Economics- 10 ECTS (P)
 • 6861: Advanced Topics in Quantitative Economics - 10 ECTS (P)

Du har 3 eksamensforsøg ved eksamen i vinterterminen 2018/2019: 

 • Den ordinære eksamen med afleveringsdato den 2. januar 2019.
 • Første reeksamen (andet eksamensforsøg) den 13. februar 2019
 • Anden reeksamen (tredje og sidste eksamensforsøg) den 27. marts 2019.

Hvis du afmelder dig eksamen til vinterterminen 2018/2019, har du ikke adgang til reeksamen. Det betyder, at den absolut sidste prøvemulighed er ved den ordinære sommereksamen 2019 med afleveringsdato den 15. maj 2019. 

Se mere om topics under "Topics / Project-based Internships" nedenfor.

Forhåndsgodkendte kurser

Forhåndsgodkendte kurser lægges op på denne side i dagene umiddelbart efter studienævnsmøde den 24. april 2019.

Forhåndsgodkendte kurser i matematik-økonomi:

Bemærk, at skemaoverlap kan forekomme mellem kurser udbudt af Studienævnet for Økonomi og Studienævnet for Erhvervsøkonomi (cand.oecon og cand.merc.) og kurser udbudt af Studienævn for Aarhus School of Science.

Kursustilmelding:
Tilmelding sker gennem selvbetjeningen i normal tilmeldingsperiode.

Forhåndsgodkendte kurser på cand.merc.:
Bemærk, at skemaoverlap kan forekomme mellem kurser udbudt af Studienævnet for Økonomi (oecon) og cand.merc.-kurser udbudt af Studienævnet for Erhvervsøkonomi.

Kursustilmelding:
Kontakt Runa Kortsen for at tilmelde dig. Der er ingen garanti for en plads.

Sådan læser du fagenes numre

Hvert fag har et fagnummer, som fortæller dig niveau og faggruppe:

Fagnummer

Niveau

Faggruppe

1. ciffer= Niveau

1: Bachelor, grundlæggende

0: Fælles

2. ciffer= Faggruppe

2: Bachelor, høj

1 & 2: Economics of Business

3. & 4. ciffer= Serienummer

3: Bachelor, avanceret

3: Accounting and Finance

 

4: Kandidat, grundlæggende

4: Micro

 

5: Kandidat, høj

5: Macro

 

6: Kandidat, avanceret (ph.d.)         

6: Econometrics

 

 

8: Skriftligt/ 9: Andet

Economics of Business

Gruppekoordinator: Ann-Kristina Løkke Møller 

Faggruppe

Du finder den fulde fagbeskrivelse i AUs kursuskatalog.

Efterår 2019
4201: Organizational Change and Development (10 ECTS)
5255: Strategy and Management in Public and Public-Private Organizations (P) (10 ECTS)

Forhåndsgodkendte cand. merc. fag*
4xxx: Organisational Theory (10 ECTS)    

Forår 2019
2465: Marketing and Strategy (10 ECTS)
3205: Project Management (5 ECTS) / COURSE CANCELLED
4227: Dynamics of Negotiations (10 ECTS)
5247: Transnational Management (P) (10 ECTS)
4247: International Management (10 ECTS) – August 2019

Forhåndsgodkendte cand. merc. fag *
4xxx: Organising and Leading Digitalisation (5 ECTS)
4xxx: Human Resource Management and Development (5 ECTS)
4xxx: Strategy and Business Development (10 ECTS)
4xxx: Business-to-Business Purchasing Management (10 ECTS)

* Der kan forekomme time-overlap imellem fag fra cand. oeocon, cand. merc. og fag fra Institut for Matematik

Accounting

Gruppekoordinator: Karina Skovvang Christensen

Faggruppe

Du finder den fulde fagbeskrivelse i AUs kursuskatalog.

Efterår 2019
1201: Principles of Organizations and Management (10 ECTS)
2305: Financial Accounting (10 ECTS)
3358: Cost Accounting (10 ECTS)
4325: Accounting for Decision and Control (10 ECTS)

Forhåndsgodkendte cand. merc. fag*
Der er ingen forhåndsgodkendte kurser i Efteråret 2019    

Forår 2019
5317: Advanced Financial Reporting (10 ECTS)
5350: Building Accounting Research (P) (10 ECTS) - COURSE CANCELLED SPRING 2019
5370: Økonomisk Ressourcetildeling i den offentlige sector (P) (10 ECTS)

Forhåndsgodkendte cand. merc. fag*
4xxx: Accounting Information Systems (5 ECTS)    

* Der kan forekomme overlap imellem fag fra cand. oeocon, cand. merc. og fag fra Institut for Matematik

Finance

Gruppekoordinator: Malene Kallestrup-Lamb

Faggruppe

Fagstruktur i 'Finance' (seneste opdatering: 17. april 2019)

Du finder den fulde fagbeskrivelse i AUs kursuskatalog.

Efterår 2019

6340: Advanced Asset Pricing (10 ECTS)
6350: Advanced Corporate Finance (5 ECTS)

Forhåndsgodkendte HA-kurser til BSc Oecon*
Investments and Corporate Finance (10 ECTS)
Real Estate Economics (10 ECTS)  

Forhåndsgodkendte cand. merc. fag* 
4xxx: Asset Pricing (10 ECTS)
4xxx: Corporate Finance (10 ECTS)
5xxx: International Finance (10 ECTS)
5xxx: Mergers and Acquisitions – Project (P) (10 ECTS)
5xxx: Mergers and Acquisitions (5 ECTS)
5xxx: Life Insurance and Pension Economics (10 ECTS)
5xxx: Pension Fund Management (5 ECTS)
5xxx: Understanding, Modelling and Managing Longevity Risk (5 ECTS)
5xxx: Asset Allocation (5 ECTS)
5xxx: Credit Risk (5 ECTS)
5xxx: Real Estate Finance and Investments (5 ECTS)

Forhåndsgodkendte fag ved Matematik-økonomi*   
6xxx: Advanced Derivatives Modelling (P) (10 ECTS)
6xxx: Pricing and Hedging of Derivatives (10 ECTS)    

Forår 2019
2343: Financial Economics (10 ECTS)
Der er ingen valgfag i forårssemestret 2019.

Forhåndsgodkendte fag ved Matematik-økonomi*
6xxx: Fixed Income Analysis (10 ECTS)    

Forhåndsgodkendte cand. merc. fag*
4xxx: Derivatives (10 ECTS)
5xxx: Empirical Asset Pricing (10 ECTS)
4xxx: Securities Markets (10 ECTS)
5xxx: Empirical Corporate Finance (5 ECTS)
5xxx: International Business Finance (10 ECTS)
5xxx: Corporate Valuation (10 ECTS)    

* Forhåndsgodkendte fag inden for 'Finance' som udbydes af studienævnet for Erhvervsøkonomi (cand. merc.) anses som ækvivalente til fag udbudt af studienævnet for Økonomi (cand. oecon).
Bemærk: Der kan forekomme time-overlap imellem fag fra cand. oeocon, cand. merc. og fag fra Institut for Matematik

Microeconomics

Gruppekoordinator: Julia Nafziger

Faggruppe

Du finder den fulde fagbeskrivelse i AUs kursuskatalog.

 

Efterår 2019
1405: Principles of Micro and Macro (10 ECTS)
3410: Micro 1 (10 ECTS)
4105: Theories of the Firm (10 ECTS)
4407: Labour Economics (10 ECTS)
4425: Micro 2 (10 ECTS)
4428: Politics and Economics of the EU (10 ECTS)
5102: Economics of Marketing (10 ECTS)
5418: Health Economics (10 ECTS)
5440: Environmental Economics (P) (10 ECTS)
5450: Political Economy (10 ECTS)

Forår 2019
2401: Microeconomics (10 ECTS)
4427: Economics of Competition and Regulation (10 ECTS)
5401: Empirical Human Ressource Management (10 ECTS)
5415: Micro and Macro Models of the Labor Market (P) (10 ECTS)
5425: Applied Public Policy (P) (10 ECTS)
6450: Advanced Microeconomic Theory (10 ECTS)
6455: Decision Theory (5 ECTS) (Part 2 of 6450)
5419: Behavioral Economics and Finance (10 ECTS) - August 2019

Macroeconomics

Gruppekoordinator: Allan Sørensen

Faggruppe

Du finder den fulde fagbeskrivelse i AUs kursuskatalog.

Efterår 2018
2504: Macroeconomics (10 ECTS)
3505: Macro 1 (10 ECTS)
4500: Macro 2 (10 ECTS)
4518: The Economics of the Welfare State (10 ECTS)
5522: International Economics (10 ECTS)
5524: Economic Growth and the Environment (10 ECTS)
6551: Advanced Macroeconomics (10 ECTS)

Forår 2019
2432: Game Theory and International Trade (10 ECTS)
4542: Monetary Economics (10 ECTS)
4568: Housing Economics and Policy (10 ECTS)
4569: Housing Markets and the Economy (10 ECTS)
5523: The Economies of Pension and Demographics (P) (10 ECTS)    

Econometrics

Gruppekoordinator: Morten Berg Jensen

Faggruppe

Du finder den fulde fagbeskrivelse i AUs kursuskatalog.

Efterår 2019
1605: Principles of Mathematics and Statistics (10 ECTS)
2622: Mathematics for Economists (10 ECTS)
3620: Econometrics I (10 ECTS)
3625: Econometrics of Policy Evaluation (10 ECTS)
4394: Financial Econometrics (10 ECTS)
4615: Microeconometrics (10 ECTS)
4616: Time Series Econometrics (10 ECTS)
4645: Machine Learning Methods in Empirical Economics (10 ECTS)
5347: High Frequency Econometrics (P) (10 ECTS)
5637: Appl. Micro Economtrics (P) (10 ECTS)
6954: Mathematical Analysis (10 ECTS)

Forhåndsgodkendte kurser ved Matematik og Økonomi*
5xxx: Graph Theory 1 (10 ECTS)
5xxx: Multiple criteria optimization (10 ECTS)

Forhåndsgodkendte kurser ved Statistik*
6xxx: Monte Carlo Simulation    

Forhåndsgodkendte merc.-kurser*
4xxx: Advanced Excel (5 ECTS)    

Forår 2019
2605: Statistics (10 ECTS)
2648: Econometrics (10 ECTS)
3102: Logistics and Optimization (5 ECTS) - COURSE CANCELLED SPRING 2019
3611: Programming in Quantitative Economics (5 ECTS)
5620: Economic Forecasting (P) (10 ECTS)
6327: Advanced Financial Econometrics (10 ECTS)
6652: Advanced Econometrics (10 ECTS)
6320: The Econometrics of Markets with Search Frictions (5 ECTS) – August 2019

Forhåndsgodkendte kurser ved Matematik og Økonomi*  
5xxx: Modelling, Simulation and Analysis (10 ECTS)
5xxx: Mixed Integer Optimization / Blandet heltalsoptimering (10 ECTS)
5xxx: Applied Optimization: Vehicle Routing (10 ECTS)    

* Der kan forekomme time-overlap imellem fag fra cand. oeocon og fag udbudt af fakultetet Science and Technology.

Specialisering i Politik og økonomi

Bemærk: Fag udbudt af Institut for Statskundskab er kun tilgængelige for studerende, som er indskrevet på cand. oecon. specialiseringen i 'politik og økonomi'.

For studerende indskrevet på cand. oecon. specialiseringen i 'politik og økonomi' indtil efteråret 2019: Det er muligt at følge alle fag udbudt af Institut for Økonomi (se ovenfor).

For studerende indskrevet på cand. oecon. specialiseringen i 'politik og økonomi' fra efteråret 2019 og frem: Det er kun muligt, at vælge imellem fagene herunder.

Du finder den fulde fagbeskrivelse i AUs kursuskatalog.

Valgfag - efterår 2019

Statskundskab
211E19 Digitalisation and the welfare state (10 ECTS)
212E19 Advanced EU politics (10 ECTS)
213E19 EU’s udvidelse mod øst – udfordringer fra tidligere kommunistiske samfund  (10 ECTS) – kræver at man har taget ”Sammenlignende statskundskab”
214E19 Korruption – årsager, konsekvenser og politiske løsninger (10 ECTS)
215E19 Times they are changing: How modern parties campaign for votes (10 ECTS)
216E19 Et konfliktfyldt forhold? Religiøsitets betydning for demokratiske holdninger og adfærd (10 ECTS)
217E19 Det forsømte Folketing? (10 ECTS)
218E19 Politisk ideologi, psykologisk set. Hvor kommer vores politiske værdier fra, og hvilke konsekvenser har de for politisk adfærd og holdninger? (10 ECTS)
224E19 Evolution and conflict behaviour: aggression, intergroup violence and armed conflict (10 ECTS)
231E19 Kommunerne i et forvaltnings- og ledelsesperspektiv (10 ECTS)
232E19 Politik og administration: Hvordan sociale dilemmaer former den offentlige forvaltning (10 ECTS)
252E19 Political data science (10 ECTS)
103E19 Leadership, motivation and performance (20 ECTS)
104E19 Når offentlig forvaltning og politik påvirker befolkningens holdninger og adfærd: teori, metode og design (20 ECTS)
105E19 Advanced political behaviour: the causes and consequences of public opinion formation (20 ECTS)

Økonomi:
4616: Time Series Econometrics (10 ECTS)
4645: Machine Learning Methods in Empirical Economics (10 ECTS)
5637: Applied Micro Econometrics (P) (10 ECTS)
6954: Mathematical Analysis (10 ECTS)
4407: Labour Economics (10 ECTS)
4425: Micro 2 (10 ECTS)
5418: Health Economics (10 ECTS)
5440: Environmental Economics (P) (10 ECTS)
5450: Political Economy (10 ECTS)
4500: Macro 2 (10 ECTS)
5522: International Economics (10 ECTS)
5524: Economic Growth and the Environment (10 ECTS)
6551: Advanced Macroeconomics (10 ECTS)

Obligatoriske fag - efterår 2019:
4615: Microeconometrics (10 ECTS) – Mandatory for students enrolled before Autumn 2019, and elective for student enrolled from Autumn 2019
4428: Politics and Economics of the EU (10 ECTS) – Mandatory for students enrolled from Autumn 2019
4518: The Economics of the Welfare State (10 ECTS) – Mandatory for all students enrolled in the 'Public Policy' specialisation

Valgfag - august 2019
AUG1F19 Parlamentariske partier og deres valgstrategier
EU Politics in Theory and Practice (International summer course in Brussels)
5419: Behavioral Economics and Finance (10 ECTS) - August 2019
6320: The Econometrics of Markets with Search Frictions (5 ECTS)

Valgfag - forår 2019
101F19 Videregående offentlig forvaltning
211F19 Ruling Even When It’s Not a Match: Coalition Governance
212F19 EU's udvidelse mod øst – udfordringer fra tidligere kommunistiske samfund
213F19 Personaliseringen af politik. Har relationen mellem politikere og parti ændret sig?
214F19 The Electoral Connection: Electoral Systems, Political Parties and Voter Behaviour In A Comparative Perspective
215F19 Political Leadership and Followership
216F19 Evolution og politik
217F19 Kan vælgerne holde politikerne ansvarlige?
231F19 Kriser, politik og forvaltning
232F19 Politikere og embedsmænd
233F19 Democratic Control of Bureaucracy
242F19 High-speed Society, Slow-motion Democracy     

Bachelorstuderende: Find dine fag i din studieordning eller på din studieportal.

Topics / Project-based Internships

Bachelor's courses:

3805: Topics in Economics and Management (5 ECTS)

Master's courses:

4805: Topics in Economics and Management (5 ECTS)
4810: Topics in Economics and Management (10 ECTS)
4871: Project-based Internship - (10 ECTS) MSc & MA
4872: Project-based Internship - (15 ECTS) MSc & MA
5831: Topics in Economics and Management (P) (10 ECTS)
6860: Advanced Topics in Quantitative Economics (10 ECTS)
6871: Topics in Pre-PhD Economics and Management (P) (10 ECTS)

Projektorienteret forløb Politik og Økonomi (10 ECTS) – Only for students enrolled in the 'Public Policy' specialisation from autumn 2019
Projektorienteret forløb Politik og Økonomi (20 ECTS) – Only for students enrolled in the 'Public Policy' specialisation from autumn 2019

Please find the course descriptions in the AU Course Catalogue.

Registration and request for supervisor – Topics /Project-based Internships:

You must inform programme administrator Sidse Nielsen (skjn@econ.au.dk) of a suggested supervisor before or at the same time as registering for the course at the student self-service facility (STADS). Your e-mail must state your name, student id-number, number and name of the topic, and name of your suggested supervisor. Please also state if you have already been in contact with a potential supervisor.

After the registration deadline, the programme administrator will contact you via your AU-mail with information about your allocated supervisor.

Note that if you fail to send an e-mail, your registration for the topic is annulled.

Submission and registration deadlines - Topics (in WISEflow):

If you fail to submit your topic by the deadline, it is your own responsibility to register for your 2nd and 3rd examination attempt by sending an email (from your AU-mail) to the student services: studentservices.bss@au.dk. Remember to include details such as your name, student id-number,and name and number of the topic.  

Spring semester 2019

Registration deadline Submission deadline
1 - 5 November 2018 1st examination attempt 15 May
15 June 2019 2nd examination attempt 26 June
1 August 2019 3rd examination attempt 7 August 

Autumn semester 2019

Registration deadline  Submission deadline
1 - 5 May (self service) 1st examination attempt 2 January
8 February 2020 2nd examination attempt 15 February
28 March
(may be subject to change)
3rd examination attempt 1 June

Spring semester 2020

Registration deadline   Submission deadline
1 - 5 November 2019 1st examination attempt 1 June
8 July 2020 2nd examination attempt 1-15 August
(No submission in July)
16 September
(may be subject to change)
3rd examination attempt2 January

Topics with oral defence

You will receice an email from Sidse Nielsen with information about time and place of the oral defence. 

Submission deadlines - Project-based Internships (in WISEflow):

Internships in the autumn semester
1st examination attempt: 1 March
2nd examination attempt: 12 April
3rd examination attempt: 1 June

Internships in the spring semester
1st examination attempt: 1 October
2nd examination attempt: 12 November
3rd examination attempt: 2 January

If you fail to submit your project-based internship by the deadline, it is your own responsibility to register for your 2nd and 3rd examination attempt by sending an email (from your AU-mail) to the student services: studentservices.bss@au.dk. Remember to include details such as your name, student id-number,and name and number of the topic.

1429434 / i40