Fagudbud

Der henvises til AU's kursuskatalog for hele fagudbuddet.
En oversigt kan ligeledes forefindes her - bemærk den er foreløbig, og der kan ske ændringer.

Fagklynger:
Når du overvejer hvilke valgfrie kurser du ønsker at deltage i, skal du være opmærksom på følgende "klyngeprincipper", der bruges til skemalægning for at undgå overlappende kurser:

Forår 2018
Efterår 2018

Forår 2019 vil blive offentliggjort i oktober/november.

Forhåndsgodkendte kurser i matematik-økonomi:
Bemærk, at skemaoverlap kan forekomme mellem kurser udbudt af Studienævnet for Økonomi og Studienævnet for Erhvervsøkonomi (cand.oecon og cand.merc.) og kurser udbudt af Studienævn for Aarhus School of Science.

Kursustilmelding:
Tilmelding sker gennem selvbetjeningen i normal tilmeldingsperiode.

Forhåndsgodkendte kurser på cand.merc.:
Bemærk, at skemaoverlap kan forekomme mellem kurser udbudt af Studienævnet for Økonomi (oecon) og cand.merc.-kurser udbudt af Studienævnet for Erhvervsøkonomi.

Kursustilmelding:
Kontakt Linda Esmann Andersen for at tilmelde dig. Der er ingen garanti for en plads.

Efter afslutningen af ​​et cand.merc.-fag, kontakt da venligst Runa Kortsen vedrørende meritoverførsel til dit studieprogram.

Topics in Economics and Management:
Frister: Se "Hvert semester/Every semester" nedenfor.

Projektkurser:
Frister: Se 'Skriftlige opgaver'.

Feedback:
I fagbeskrivelserne kan du se den form for feedback, din underviser har valgt at anvende på kurset.

Course numbers - how to read them

Each course has a course number that informs you of the level and teaching group:

Course numbers

Level of course

Teaching group

1. digit = level of course

1: Bachelor, basic

0: Joint

2. digit = teaching group

2: Bachelor, high

1 & 2: Economics of Business

3. & 4. digit = serial number         

3: Bachelor, advanced

3: Accounting and Finance

 

4: Master, basic

4: Micro

 

5: Master, high

5: Macro

 

6: Master, advanced (PhD)         

6: Econometrics

 

 

8: Written / 9: Others

Economics of Business

Group coordinator: Ann-Kristina Løkke Møller 

Teaching group

Please find the full course descriptions in the course catalogue.

Spring 2018

3102: Logistics and Optimization (5 ECTS)
4118: Business Data Analysis (10 ECTS)
5401: Empirical Human Resource Management (10 ECTS)
2465: Marketing and Strategy (10 ECTS)
3205: Project Management (5 ECTS)
3134: Innovation (10 ECTS)
4227: Dynamics of Negotiations (10 ECTS)
5247: Transnational Management (P) (10 ECTS)
4247: International Management  (10 ECTS) - August 2018

Preapproved merc. courses*
*4xxx: Global Sourcing and International Buyer-Supplier Relationships (10 ECTS) - cand.soc. only

Autumn 2018

3125: Mergers and Aquisitions (10 ECTS) / COURSE CANCELLED
Alternative course (preapproved for BSc Oecon):
Real Estate Economics (10 ECTS) - HA-course

4105: Theories of the Firm (10 ECTS)
5102: Economics of Marketing (10 ECTS)
5119: Applied Business Case Development (P) (10 ECTS) / COURSE CANCELLED
4201: Organizational Change and Development (10 ECTS)
5255: Strategy and Management in Public and Public-Private Organizations (P) (10 ECTS)

Preapproved merc. courses*
4xxx: Organisational Theory (10 ECTS)
5xxx: Digital Business Development (10 ECTS)

* Please note that time table overlaps may occur between Oecon, preapproved merc. courses and courses offered by the Department of Mathematics.

Accounting

Group coordinator: Karina Skovvang Christensen

Teaching group

Please find the full course descriptions in the course catalogue.

Spring 2018

5317: Advanced Financial Reporting (10 ECTS)
5340: Accounting Research (P) (10 ECTS) - COURSE CANCELLED

Preapproved merc courses*
4xxx: International Financial Accounting I (5 ECTS)
4xxx: International Financial Accounting II (5 ECTS)
4xxx: Accounting Information Systems (5 ECTS)

It is only possible to take either 5347: Advanced Financial Reporting or International Financial Accounting I and/or International Financial Accounting II.

Autumn 2018

1201: Principles of Organizations and Management (10 ECTS)
2305: Financial Accounting (10 ECTS) (replaces 2201: Business Economics)
3358: Cost Accounting (10 ECTS) (replaces 3357: Man. and Fin. Acc)
4325: Accounting for Decision and Control (10 ECTS)

* Please note that time table overlaps may occur between Oecon and preapproved merc. courses.

Finance

Group coordinator: Malene Kallestrup-Lamb

Teaching group

Course structure in Finance (latest update: 17 April 2018)

Please find the full course descriptions in the course catalogue.

Spring 2018

5335: Economics of Money, Banking and Financial Markets (10 ECTS) - COURSE CANCELLED
5620: Economic Forecasting (P) (10 ECTS) (see also "Econometrics")
6327: Advanced Financial Econometrics (10 ECS) (see also "Econometrics")

Pre-approved courses at Mathematics-Economics*
6xxx: Fixed Income Analysis (10 ECTS) (Department of Mathematics)*

Preapproved merc.-courses*
5xxx: Empirical Asset Pricing (10 ECTS)
4xxx: Securities Markets (5 ECTS)
4xxx: Bank Management (5 ECTS)
5xxx: Empirical Corporate Finance (10 ECTS)
5xxx: International Business Finance (5 ECTS)
4xxx: Derivatives (10 ECTS)

Autumn 2018

3321: Corporate Finance (10 ECTS) / COURSE CANCELLED -
Alternative courses (preapproved for BSc Oecon):

  • Investments and Corporate Finance (10 ECTS) - HA-course
  • Investment and Finance (10 ECTS) (Department of Mathematics)

Pre-approved courses at Mathematics-Economics*
6xxx: Advanced Derivatives Modelling (10 ECTS) (Department of Mathematics)
6xxx: Pricing and Hedging of Derivatives (10 ECTS) (Department of Mathematics)

Preapproved merc.-courses*
4xxx: Asset Pricing (10 ECTS)
4xxx: Corporate Finance (10 ECTS)
5xxx: Real Estate Finance & Investment (5 ECTS)
5xxx: Asset Allocation (5 ECTS)
5xxx: Behavioural Corporate Finance (10 ECTS)
5xxx: Credit Risk: Theory and Applications (5 ECTS)
5xxx: Life Insurance and Pension Economics (10 ECTS)
5xxx: Pension Fund Management (5 ECTS)
5xxx: Understanding, Modelling and Managing Longevity Risks (5 ECTS)
5xxx: Financial Engineering (5 ECTS)

* Please note that according to the course plan for Finance, the pre-approved Finance courses offered by the Board of Studies for Economics and Business Administration (merc.) are considered equivalent to courses offered by the Study Board for Economics and Management (oecon). Note also, that time table overlaps may occur between Oecon, preapproved merc. courses and courses offered by the Department of Mathematics.

Microeconomics

Group coordinator: Julia Nafziger

Teaching group

Please find the full course descriptions in the course catalogue.

Spring 2018

2401: Microeconomics (10 ECTS)
4427: Economics of Competition and Regulation (10 ECTS)
5415: Micro and Macro Models of the Labor Market (P) (10 ECTS)
5425: Applied Public Policy (P) (10 ECTS)
6450: Advanced Microeconomic Theory (10 ECTS)
6448: Bounded Rationality and Market Interaction (5 ECTS)
6449: Mechanism Design and Auctions (5 ECTS) 
5419: Behavioral Economics and Finance (10 ECTS) - August 2018

Autumn 2018

1405: Principles of Micro and Macro (10 ECTS)
3410: Micro 1 (10 ECTS)
4407: Labour Economics (10 ECTS)
4425: Micro 2 (10 ECTS)
5418: Health Economics (10 ECTS)
5450: Political Economy (10 ECTS)

Macroeconomics

Group coordinator: Allan Sørensen

Teaching group

Please find the full course descriptions in the course catalogue.

Spring 2018

2435: Decisions and Strategic Interactions / International Trade (10 ECTS)
4542: Monetary Economics (10 ECTS)
5523: The Economics of Pension and Demographics (P) (10 ECTS) - COURSE CANCELLED

Autumn 2018

2504: Macroeconomics (10 ECTS)
3505: Macro 1 (10 ECTS)
4500: Macro 2 (10 ECTS)
4518: The Economics of the Welfare State (10 ECTS)
5522: International Economics (10 ECTS)
6551: Advanced Macroeconomics (10 ECTS)

Econometrics

Group coordinator: Morten Berg Jensen

Teaching group

Please find the full course descriptions in the course catalogue.

Spring 2018

2605: Statistics (10 ECTS)
2647: Quantitative, Qualitative and Lim. Dep. Variable (10 ECTS)
3611: Prog. In Quantitative Economics (5 ECTS)
5620: Economic Forecasting (10 ECTS) (see also "Finance")
6652: Advanced Econometrics (10 ECTS)
6327: Advanced Financial Econometrics (10 ECTS) (see also "Finance")
6320: The Econometrics of Markets with Search Frictions (5 ECTS) - August 2018 - CANCELLED

Pre-approved courses at Mathematics-Economics
6xxx: Advanced Convex Optimization (10 ECTS) (Department of Mathematics)
6xxx: Metaheuristics for Combinatorial Optimization (10 ECTS) (Department of Mathematics)
6xxx: Markov beslutningsteori (10 ECTS) (Department of Mathematics)

Autumn 2018

1605: Principles of Mathematics and Statistics (10 ECTS)
2622: Mathematics for Economists (10 ECTS) (replaces 2602: Mathematical Economics II)
3620: Econometrics I (10 ECTS)
4394: Financial Econometrics (10 ECTS) 
4615: Microeconometrics (10 ECTS)
4616: Time Series Econometrics (10 ECTS)
4645: Machine Learning Methods in Empirical Economics (10 ECTS)
5347: High Frequency Econometrics (P) (10 ECTS)
5637: Appl. Micro Economtrics (P) (10 ECTS)
6954: Mathematical Analysis (10 ECTS)

Pre-approved courses at Mathematics-Economics
5xxx: Applied Optimization: Location Planning (10 ECTS) (Department of Mathematics)

Pre-approved courses at Statistics
6xxx: Monte Carlo Simulation

Please note that time table overlaps may occur between oecon and courses offered by the Faculty of Science and Technology.

Public Policy Specialisation

Please note that these courses are taught at the Department of Political Science and are only available for students enrolled in the 'Public Policy' specialisation.

For students enrolled in the 'Public Policy' specialisation, all Oecon-courses taught at the Department for Economics and Business Economics are also available (see above).

Elective courses, spring 2018

211F18 Den politiske skyttegravskrig: polarisering, negative kampagner og konfliktframing
212F18 Integration af immigranter: tilsigtede og utilsigtede policy-effekter
214F18 How Do We Know What People Think and Want? Using Surveys for Research and Evaluation
215F18 High-speed Society, Slow-motion Democracy
216F18 Political Motivation, Engagement, and Democracy in Comparative Perspective
217F18 Det moderne demokratis fremvækst
231F18 Kognitiv bias i offentlig forvaltning og performance
232F18 Kvantitativ analyse af kilder til bedre og/eller mere ulige resultater i offentlig forvaltning
101F18 Videregående offentlig forvaltning

August 2018

AUG2F18 Eksperimenter i statskundskab – design, gennemførelse og kausal inferens
AUG3F18 Kan vælgerne holde politikerne ansvarlige?

Elective courses, autumn 2018

201E18 Sund frihed og usunde valg (10 ECTS)
203E18 Kan alt købes for penge? Markedet i et historisk, teoretisk og normativt perspektiv (10 ECTS)
214E18 Geografiens politiske rolle: teori, metode og anvendelse (10 ECTS)
215E18 Politisk ideologi: Lever højre- og venstreorienterede i hver deres verden? (10 ECTS)
216E18 Understanding Campaigns, Elections and Voting Behaviour in the United States and Beyond (10 ECTS)
217E18 Hvad laver en politiker og hvorfor? Moderne politikeres repræsentative fokus og stil (10 ECTS)
231E18 Policy-feedback, politisk deltagelse og borgernes holdninger til offentlig service (10 ECTS)
232E18 Performance management i den offentlige sektor: udfordringer og muligheder (10 ECTS)
233E18 Decree Power: Analyzing the Growth, Production and Democratic Implications of Secondary     
            Legislation in Europe (10 ECTS)
253E18 Political Data Science (10 ECTS)
104E18 Advanced Political Behaviour: The Causes and Consequences of Public Opinion Formation (20 ECTS)
105E18 Leadership and Motivation (20 ECTS)
107E18 Advanced EU Politics (20 ECTS)

For students at BSc level, please refer to your academic regulation or your study portal.

Every semester

Bachelor's courses:

3805: Topics in Economics and Management (5 ECTS)
Topics in Economics and Management (10 ECTS) - only for Public Policy students

Master's courses:

4805: Topics in Economics and Management (5 ECTS)
4810: Topics in Economics and Management (10 ECTS)
4871: Project-based Internship - (10 ECTS) MSc & MA
4872: Project-based Internship - (15 ECTS) MSc & MA
5810: Topics in Economics and Management (15 ECTS)
5811: Topics in Economics and Management (P) - (15 ECTS)
5820: Topics in Economics and Management (20 ECTS)
5821: Topics in Economics and Management (P) (20 ECTS)
5830: Topics in Economics and Management (10 ECTS)
5831: Topics in Economics and Management (P) (10 ECTS)
5860: Topics in Quantitative Economics (10 ECTS)
5861: Topics in Quantitative Economics (P) (10 ECTS)
6860: Advanced Topics in Quantitative Economics (10 ECTS)
6861: Advanced Topics in Quantitative Economics (P) (10 ECTS)
6871: Topics in Pre-PhD Economics and Management (P) (10 ECTS)

Please find the course descriptions in the AU Course Catalogue.

Finding a supervisor - Topics/Project-based Internships:

Please note that it is the responsibility of the student to find a supervisor. A supervisor agreement must be made prior to registration at the student self-service facility. Send an email with name, student id-number, name of the topic you are writing and name of your supervisor to Sidse Nielsen (skjn@econ.au.dk).

Submission deadlines - Topics (in WISEflow):

Autumn semester
1st examination attempt: 2 January
2nd examination attempt: 13 February
3rd examination attempt: 27 March

Spring semester
1st examination attempt: 15 May
2nd examination attempt: 26 June
3rd examination attempt: 7 August

If you fail to submit your topic by the deadline, it is your own responsibility to register for your 2nd and 3rd examination attempt by sending an email (from your AU-mail) to the student services: studentservices.bss@au.dk. Remember to include details such as student id, full name and study programme.

Submission deadlines - Project-based Internships (in WISEflow):

Internships in the autumn semester
1st examination attempt: 1 March
2nd examination attempt: 12 April
3rd examination attempt: 1 June

Internships in the spring semester
1st examination attempt: 1 October
2nd examination attempt: 12 November
3rd examination attempt: 2 January

1429434 / i40