Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Økonomi Undervisning Studieordninger og bekendtgørelser

Studieordninger og bekendtgørelser

Der findes en række love og bekendtgørelser, samt regler fastsat af universitetet selv, der regulerer uddannelserne ved Aarhus Universitet.  Reglerne for den enkelte uddannelse fastsættes i uddannelsens studieordning.  Du har som studerende selv ansvar for at holde dig orienteret om de regler, der gælder for din uddannelse. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at holde dig orienteret om nye regler og ændringer i din studieordning.

En studieordning består dels af nogle generelle regler, dels af et katalog, som beskriver hvilke fagelementer, uddannelsen indeholder, og hvordan eksamen i de enkelte fag skal afvikles.

Når du starter på en uddannelse, bliver du også indskrevet på en studieordning og skal rette dig efter de regler, der gælder på din uddannelse.  Du bliver altid indskrevet under den aktuelle (nyeste) studieordning, men der kan godt være andre aktive studieordninger for din uddannelse.  Det fremgår af din uddannelsesoversigt på selvbetjeningen, hvilken studieordning du er indskrevet på.

Find din studieordning her eller find den i listen nedenfor.

Regelgrundlag

Interne regler for Aarhus Universitet

Se Aarhus Universitets regelsamling for flere interne regler for Aarhus Universitet

Love og bekendtgørelser

Se retsinformation.dk for forvaltningsloven, persondataloven og andre love og bekendtgørelser.

Tidligere studieordninger

Uddannelser i økonomi (oecon):

BSc oecon.: Studieordning 2001 (Dansk) - Studieordning 2005 (Dansk) - Studieordning 2005-med ændringer fra 2006 

MSc oecon.: Studieordning 2001 (dansk)

Uddannelser i erhvervsøkonomi:

Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi: Studieordning 2005 (dansk)

Kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi (cand.soc): Studieordning 2001 (dansk) - Studieordning 2005 (dansk)

Sidefag i Erhvervsøkonomi: Studieordning 2006 (dansk)

1429437 / i40