Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Økonomi Undervisning Undervisningstilmelding

Undervisningstilmelding

Tilmeldingsperiode

 • Tilmelding til undervisning i forårssemestret: 1. - 5. november
  Anden tilmeldingsperiode forårssemestret: 9. - 12. november

 • Tilmelding til undervisning i efterårssemestret: 1. - 5. maj
  Anden tilmeldingsperiode forårssemestret: 12. - 14. maj

Studerende tilmelder sig valgfrie fag via mit.au.dk (selvbetjeningen). En tilmelding er som udgangspunkt bindende, og du er automatisk tilmeldt eksamen, når du tilmelder dig et fag.

Studieadministrationen tilmelder studerende til obligatoriske fag ifølge studieordningen. Ønsker du at tilmelde dig et obligatorisk fag, som du f.eks. mangler fra et tidligere semester, skal du sende en mail til:

Når du tilmelder dig undervisningen, skal du være opmærksom på kravene til studieaktivitet og maksimale studietider.

Hvis du er kandidatstuderende og vælger at tage et fag på bachelorniveau (kræver dispensation), skal du være opmærksom på, at du kan risikere timesammenfald mellem bachelor- og kandidatfag. Bemærk, at det fra efterårssemestret 2019 er det ikke længere en mulighed at lade et bachelorfag indgå i kandiddatuddannelsen i økonomi.

Tilmelding til valgfrie fag - første og anden runde

 1. Første tilmeldingssperiode er fra 1. - 5. maj og 1. - 5. november. Herefter er registreringerne bindende for studerende, der får plads på de ønskede kurser. Læs mere i din studieordning
 2. Studerende som ikke får plads på de ønskede kurser pga. aflysninger eller begrænset adgang, kan tilmelde sig i anden runde, som er fra 12. - 15. maj og 10. - 12. november. I anden runde er det kun muligt, at tilmelde sig fag med tomme pladser.

Afmelde fagtilmeldinger

 

Afmelding af undervisning samt skift mellem fag skal foregå via mit.au.dk inden for tilmeldingsperioderne 1. – 5. maj (fag i efteråret) og 1. – 5. november (fag i foråret).

Afmelding af undervisning

Retningslinjerne for afmelding uden for tilmeldingsperioderne er følgende:

 • Afmelding kan undtagelsesvist, og kun mod ansøgning om dispensation, finde sted frem til udgangen af 2. undervisningsuge efter semesterstart, hvorefter alle tilmeldinger betragtes som bindende. Dispensation til afmelding gives som udgangspunkt kun, hvis ansøgningen er begrundet i rimelige faglige forhold. Afmelding efter 2. undervisningsuge kan kun finde sted, hvis der foreligger dokumenterede usædvanlige forhold.

Fagskifte

Retningslinjerne for skift mellem fag uden for tilmeldingsperioderne er følgende:

 • Skift mellem fag kan undtagelsesvist, og kun mod ansøgning om dispensation, finde sted frem til udgangen af 2. undervisningsuge efter semesterstart, hvorefter alle tilmeldinger betragtes som bindende. Dispensation til fagskifte gives som udgangspunkt kun, hvis ansøgningen er begrundet i rimelige faglige forhold, og såfremt lokalekapaciteten tillader det. Skift mellem fag efter 2. undervisningsuge kan kun finde sted, hvis der foreligger dokumenterede usædvanlige forhold.

 

Dispensation til afmelding

En fagtilmelding er som udgangspunkt bindende. Det er ikke muligt at afmelde sig fag medmindre du har fået en dispensation eller du kan dokumentere en af de nedenstående grunde: 

 • du skal i praktik (ifølge reglerne for praktik) 
 • studier i udlandet (udveksling og free movers, ifølge reglerne for dette)
 • indskrivning som gæstefagsstuderende ved en anden uddannelse/en anden insititution.

Vær opmærksom på

Du skal også være opmærksom på, at der kan ske timesammenfald, hvis du vælger at udskyde et fag til et senere semester. F.eks. udskyder du et obligatorisk fag fra 3. semester til 5. semester, kan der ske timesammenfald med andre fag på 5. semester.

Ligeledes skal du være opmærksom på kravene til studieaktivitet og maksimale studietider.

Aflysning - valgfrie fag

Hvis færre end 15 studerende tilmelder sig et valgfrit fag, vil faget blive aflyst, Det er derfor vigtigt, at du tilmelder dig alle fag, som du ønsker at følge det kommende semester. Du kan finde de valgfrie fag her eller i AUs kursuskatalog.  

Valgfrie fag med begrænset adgang

Hvert semester udbydes der et antal fag med begrænset deltagerantal. Studerende med flest ECTS har førsteret til pladserne. 

Du tilmelder dig fagene med begrænset deltagerantal via mit.au.dk (selvbetjeningen).

Studerende fra andre uddannelsesinstitutioner:
Studerende der er indskrevet ved andre uddannelsesinstitutioner, og som ønsker at tage fag på AU, skal følge proceduren for gæstefagsstuderende, samt procedurerne beskrevet ovenfor.

1429436 / i40