Reeksamen og sygeeksamen

Tilmelding til reeksamen

Hvis du ikke består dit 1. prøveforsøg, bliver du automatisk servicetilmeldt reeksamen i umiddelbar forlængelse af den ordinære eksamen.

Det er en forudsætning for deltagelse i reeksamen, at du har været tilmeldt, dvs. har brugt et eksamensforsøg ved den umiddelbart forudgående ordinære eksamen.

Her på din studieportal finder du ligeledes reeksamensplanen.

OBS! Jf. studieordningen for MBA kan skriftlige omprøver efter instituttets beslutning afholdes som mundtlige prøver ved få tilmeldte. I tilfælde af en sådan ændring vil reeksamensdatoen kunne ændres. Ændringen vil kunne ses i eksamensplanen.  

Afmelding af reeksamen

Man bliver automatisk tilmeldt eksamen og første eventuelle reeksamen i de fag, som man er tilmeldt. Du vil kunne framelde dig reeksamen indtil 8 dage inden eksamensdatoen. Hvis du ikke ønsker at deltage i reeksamen, skal du senest 8 dage før eksamensdatoen afmelde dig ved at sende en mail til evu.bss@au.dk  Husk at angive dit studienummer og navnet på eksamen.

Du skal  være opmærksom på, at hvis du framelder dig reeksamen, får du først mulighed for at gå til eksamen igen til næste ordinære eksamen. Afhængig af dit studie kan der gå lang tid mellem de ordinære eksaminer udbydes.

Er du Master i IT studerende, hvor uddannelsens tilrettelæggelse betyder at fagene udbydes hvert andet år, skal du være opmærksom på at 3. eksamensforsøg udbydes ½ år efter afvikling af 2. forsøg.

Vær opmærksom på at du har ret til tre eksamensforsøg i hvert fag. Men du har ikke ret til at følge undervisningen i et fag igen, medmindre du betaler for faget igen

Ved sygdom

Hvis du på grund af sygdom ikke har deltaget i/fuldført en prøve, kan Studienævnet give tilladelse til annullering af dit eksamensforsøgDette håndteres via blanketten 'Annullering af eksamen på grund af sygdom', der hurtigst muligt efter udstedelsen af lægeerklæringen skal indleveres hos Aarhus BSS Student Services. Husk at vedlægge lægeerklæring, som dækker perioden for de anførte prøver. Sygemeldingen skal udstedes af lægen senest på eksamensdagen.

Frister for tilmelding til reeksamen i den ordinære eksamensperiode i et andet semester

  • Vintereksamen: Oplyses senere
  • Sommereksamen: 28. marts
1440944 / i40