Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Health Førsteårsprøven

Førsteårsprøven

Hvad er ”førsteårsprøven”?

For alle bacheloruddannelser er universitetet lovmæssigt forpligtet til at fastsætte et antal prøver, der tilsammen udgør en førsteårsprøve. Du kan læse hvilke fag, der er en del af din førsteårsprøve i din uddannelses studieordning. OBS: Førsteårsprøven gælder IKKE for kandidatstuderende.

Førsteårsprøvekravene

Beståelseskravet
Beståelseskravet betyder, at du skal bestå de eksamener, der indgår i førsteårsprøven inden udgangen af dit første studieår. Således skal du senest bestå de fag, der indgår i førsteårsprøven ved reeksamen 1 år efter, at du er begyndt på bacheloruddannelsen.

Hvis du ikke opfylder kravene til førsteårsprøven, vil du blive udmeldt fra universitetet.

Du finder de kurser, der er en del af førsteårsprøven i din studieordning.

Hvis du har været udmeldt og vil søge optagelse igen

Du kan kun optages på den samme uddannelse igen, hvis du enten opfylder førsteårsprøvens aktivitetskrav eller opnår dispensation til udsættelse af førsteårsprøven.

Studienævnet har mulighed for, at give dispensation til udsættelse af førsteårsprøven med henblik på optagelse på den samme uddannelse igen, hvis det vurderes, at dine forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen er forbedrede, eller hvis uddannelsens indhold er blevet væsentligt ændret.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte studievejledningen.

 

399189 / i40