Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Health Folkesundhedsvidenskab Studiemiljø Læsepladser og grupperum på Health

Læsepladser og grupperum på Health

Læsepladser og grupperum på Health

Der findes læsepladser og grupperum flere forskellige steder på universitetet, hvor du kan finde ro til fordybelse eller gruppearbejde. I alt er der på Health ca. 1.300 studiepladser.

Reglerne for booking af lokaler på Health er følgende:

 • Du kan booke én uge frem
 • Max. 2x3 timer pr. studerende pr. uge
 • Du skal skrive navn og e-mail på bookingen - se her hvor det gøres i Webuntis
 • I nødstilfælde kan det være nødvendigt at flytte din booking pga. akutbehov for undervisning (vi hjælper, det bedste vi har lært med at finde et nyt lokale). Det er derfor vigtigt, at du skriver navn og e-mail på bookingen.
 • Ved udeblivelse er lokalet frit tilgængeligt efter 15 minutter
 • Døren skal altid stå åben, så flere grupper kan arbejde i lokalet
 • Da det er store lokaler, kan ingen lokaler bookes eksklusivt af én gruppe
 • Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte HE Studier på health.studadm@au.dk

Læs mere under den enkelte lokation nedenfor.

Du kan finde vejledningen til, hvordan du booker i WebUntis her.

Se en oversigt over alle læse- og gruppepladser på AU på kort her.

Statsbiblioteket

Statsbiblioteket har ca. 300 velindrettede studiepladser – alle med adgang til trådløst netværk.

Roen til fordybelse finder du på vores læsesal med ca. 90 studiepladser.

Når du skal bearbejde dine problemstillinger sammen med medstuderende, kan du bruge vores grupperum. De kan reserveres, så du er sikker på, at din gruppe har rum til dialog og diskussion af opgaver og oplæg. Skriv dig på listen ved indgangen til grupperummet.

Victor Albeck Bygningen (VAB) - for alle Health studerende

I Victor Albeck bygningen tilbyder vi både studiepladser og læsesale.

Studiepladser

Du finder mange individuelle studie- og arbejdspladser på AU Library, Sundhedsvidenskab (i VAB). Her er dog også offentlig adgang for alle til at komme og bruge samlingerne, så du kan ikke regne med, at der er helt stille.

I alt er der 18 grupperum/møderum med plads til hhv. 4, 6 eller 18 personer i hvert rum samt 56 studiepladser på 2. sal/gangene.

Du booker et lokale i VAB i WebUntis, og du finder vejledningen øverst på denne side.

Læsesale

Hvis du har behov for fuldstændig arbejdsro, kan du benytte læsesalene i Victor Albeck bygningen. Vi har en læsesal på 1. sal samt en stor og en mindre læsesal i kælderen - i alt er der 99 pladser. Derudover er der en læsesal forbeholdt molekylær medicin med 16 pladser.
På læsesalene skal mobiltelefoner være slukkede, og du må ikke anvende pc.

Dalgas Avenue - forbeholdt Idræt

Du finder en oversigt over, hvor der er pladser og rum - der er ikke mulighed for at booke rummene, så det er først til mølle. 

 • 1. etage: Kantinen er indrettet, så den også kan anvendes til studierelaterede aktiviteter som individuel forberedelse og gruppearbejde.  I kantinen er der plads til 90 personer.
 • 2. etage: her er der både et loungeområde samt flere lokaliteter med gruppearbejdspladser. I alt er der plads til ca. 20 personer ved gruppearbejdspladserne, som er fordelt i lokalerne 202, 204 og 244.
 • 3. etage: her er der indrettet gruppearbejdspladser med plads til ca. 20 personer fordelt i lokalerne 301 og 312.
 • 4. etage: her er der indrettet gruppearbejdspladser i lokale 412, hvor der er plads til 2 grupper på i alt 6 personer.
 • 5. etage: her er der indrettet gruppearbejdspladser i lokale 501, hvor der er plads til 10-15 grupper på i alt ca. 50 personer. Herudover er der indrettet et mindre loungeområde til afslapning.

Der er desuden etableret et antal læsepladser på 3. sal (det gamle bibliotek)

Specialepladser Idræt:

Idræt har 12 specialepladser på Dalgas, og du kan læse mere her

Specialepladser Sygepleje:

Sektion for Sygepleje har fået tildelt 6 specialepladser på Dalgas, og du kan læse mere på denne side. Du søger via denne formular.

Medicinerhuset - kun for medicinstuderende

I Medicinerhuset er der tre etager med læsesale, hvilket svarer til ca. 153 pladser. Derudover er der grupperum af varierende størrelse (5-34 pladser), der kan bookes ved at skrive sig på en seddel udenfor døren.

I stueetagen er der varmestuen, loungen og et rum mere, hvor der er opstillet borde, som man kan sidde og arbejde ved.

Vandrehallen, Anatomi, Bygning 1230 - forbeholdt medicinstuderende

Her er indrettet gruppearbejdspladser langs gangareal, hvor der er plads til ca. 5 grupper – i alt 30 personer.

Anatomi, Bygning 1231 - forbeholdt medicinstuderende

Lokalet er indrettet med individuelle læsepladser, gruppearbejdspladser og loungeområde. De individuelle læsepladser er tiltænkt kortere ophold og omfatter ca. 10 pladser fordelt på stole og bænke.

Gruppearbejdspladser har plads til ca. 25 personer, mens loungeområdet omfatter et større sofaarrangement med plads til 15-20 personer.

Bartholin, Bygning 1240

Her findes en læsesal med 52 pladser.

SFK-bygningen, Bygning 1264

Her findes 5 grupperum/møderum med plads til hhv. 5, 6 og 9 studerende (i alt 34 studerende).

Folkesundhedsvidenskab

I bygning 1150 (Folkesundhedsvidenskab) bruges lokale 123 som et læse/gruppearbejdsrum.

Dertil er der tre mindre grupperum til hhv. 4, 5 og 6 studerende samt et stort rum med lyddæmpningsskærme med plads til ca. 4 grupper (i alt 18 personer). Det er heller ikke muligt at booke disse lokaler.

Som studerende på FSV har du via dit studiekort automatisk adgang til VAB, hvor der også er læsepladser.

Tandlægeskolen

Som tandlægestuderende har du mulighed for at benytte læsepladser på Tandlægeskolen.

Der findes en læsesal med plads til ca. 20 studerende samt et grupperum med plads til ca. 20 studerende ved mindre borde. Lokalerne ligger i bygning 1611 i kældergangen ved siden af Anatomi museet. Lokalerne hedder 023 og 029, og du skal bruge dit studiekort til at komme ind.

Læsesalene lukker kl. 17, og de har lukket i weekenderne.

Forsøgsvist kører der en ordning med åbning af forskellige lokaler (bla. kantinelokalet) efter undervisningstid. Her er der plads til hhv. 49 og 140, og du skal huske dit studiekort for at komme ind.

SKT studerende har diverse gruppelokaler og IT-lokaler med plads til hhv. 24, 14 og 6 (i alt 72 pladser).

Campus Emdrup

Læsepladser 
Biblioteket tilbyder mange forskellige former for læsepladser enten med eller uden arbejdsstation. Stillelæsepladser og læsepladser hvor der gerne må samtales. Der er også læsepladser med mulighed for tilkobling af bærbar pc. I det døgnåbne afsnit findes en såkaldt "stillelæsesal".  

1427108 / i40