Studienævn

Studienævnets opgaver

Studienævnet er det organ, der sammen med studielederen og studieadministrationen tilrettelægger forhold vedrørende undervisning og eksamen på din uddannelse. Det er blandt andet studienævnet, der behandler ansøgninger om dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Det er også studienævnet, der laver forslag og ændringer i studieordningen, sikrer udviklingen af din undervisning og følger op på undervisningsevalueringer. Derudover er studienævnet med til at udforme strategier for undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling på uddannelsen.

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på din uddannelse.

Studienævn for Folkesundhedsvidenskab

Studienævnet består af:

Formand og studieleder:

Øvrige VIP-medlemmer:

Studenterrepræsentanter:

  • Christian Hoe (Næstformand)
  • Anders Thastum Vedsted
  • Sabrina Tatiana
  • Anisa Muhiyadin Abdi


Studenter-observatør

  • Amalie Damgaard JohansenMødereferater og dagsordener

2018

30. januar (studienævnsmøde)


30. januar (konstituerende)


22. februar


21. marts


19. april


23. maj


21. juni


22. august (møde aflyst)


5. september


26. september


24. oktober

361229 / i40