FAQ

Det hele er lidt uoverskueligt, hvad skal jeg gøre?

Processen omkring udrejse virker uoverskuelig for mange, så du er ikke alene. Desværre er der ikke nogen "fast track" til udveksling, uanset om du rejser ud på egen hånd eller på en aftale gennem AU.

Men fortvivl ikke, du skal nok få styr på det, når du tager et trin af gangen.

Vi anbefaler i første omgang at orientere dig i vores trin-for-trin-vejledning på studieportalen.

Hvordan søger jeg som forskningsårsstuderende?

Forskningsårsstuderende er ikke aktive i Stads, så derfor skal I ansøge via en webformular. I skal vedhæfte de samme bilag som alle andre studerende. Fristen er 1. december 2018 23.59 som alle andre studerende. 

Ansøg som forskningsårsstuderende

Hvordan udfylder jeg min course selection form?

Et vigtigt element i din ansøgning er "course selection form", som er den vi bruger til at se, hvilke fag du gerne vil følge på værtsuniversitetet. Du skal lave én side pr. prioritet, du søger.

Du skal anføre fag svarende til 30 ECTS. Bliver du tilbudt at søge ud gennem en AU-aftale er disse oplysninger en hjælp til dig selv, da du skal bruge disse oplysninger, når du søger en forhåndsgodkendelse.

Særligt for Medicin: Hvis du søger ud på tidligere godkendt fagpakke ved et universitet, kan du nøjes med at skrive "Course package 11. semester [navn på universitetet]".

Kan jeg søge ud både i efterår og forår på én gang i AU GO?

Kan jeg vælge at søge ud både i forår og efterår, når jeg laver min ansøgning i AU GO?

Nej, systemet lader dig kun vælge ét semester. Når du starter med at oprette din ansøgning skal du gøre det, til det semester, som du helst vil ud på, fx Spring 2020. 

Hvis du gerne vil i betragtning til flere semestre og fx er interesseret i at bytte rundt på dine semestre, skal du anføre dette på din course selection form under hvert enkelt prioritet.

Eksempel:

1. University of Bergen, Course package 11. semester, Spring 2020
2. University of Bergen, Course package 11. semester, Autumn 2019
3. University of Oslo, Course package 11. semester, Spring 2020
4. University of Oslo, Course package 11. semester, Autumn 2019

Der er også et fritekstfelt på ansøgningen, hvor du gerne må skrive, at du er interesseret i at bytte rundt på semestre. 

Er det en ulempe at søge flere prioriteter?

"Jeg vil allerhelst til Australien, så hvis jeg søger flere prioriteter, er det så en ulempe for mig?"

Før du søger, skal du gøre dig nogle overvejelser om, hvad der er vigtigst for dig.  

Jo flere universiteter du angiver, desto større er din sandsynlighed for at komme på udveksling. Dette bliver ikke behandlet, som om du er ligeglad med din destination, men som en villighed til at være fleksibel. 

I fordelingen af pladserne ønsker vi at sende flest mulige afsted.

Vi forsøger at fordele pladser ud fra første prioriteter, men da der er mange om buddet på de særligt populære destinationer, er dette ikke altid en mulighed. Udover prioriteringer bruger vi også de bilag, du altid skal vedlægge din ansøgning til at foretage en samlet vurdering. 

Læs mere om bilag til din ansøgning og evt. specifikke fordelingskriterier

Vi forventer, at du kun søger ud på aftaler, hvor du er interesseret i at blive tilbudt en plads uanset din prioritet.

Kan jeg bytte om på mine semestre (primært medicin)?

Er det tilladt at bytte om på mine semestre på kandidaten?

Der er ikke nogen progressionskrav på kandidaten i Medicin. Eneste krav er, at 12. semester ikke kan tages i udlandet. Desuden prioriterer vi studerende, der naturligt er kommet til 11. semester i deres progression. 

Hvad er en fagpakke?

En fagpakke er en oversigt over udvalgte fag på de udenlandske universiteter, som studienævnet på Medicin tidligere har vurderet svarer til indholdet af de fag, der udbydes på Aarhus Universitet.

Pakkerne er ikke specielt udbudt af det udenlandske universitet til studerende fra Aarhus Universitet.

Dette betyder, at der kan ske ændringer af fagene i fagpakkerne, og at nogle af fagene ikke stemmer fuldstændigt overens med det, der udbydes i Aarhus. 

Aarhus Universitet kan ikke garantere at disse fag udbydes på et specifikt semester eller i et bestemt år. Du skal derfor inden afrejse selv undersøge hos værtsuniversitetet om kombinationen kan lade sig gøre.

Det vil sige, at selvom du søger ud på en fagpakke, skal du stadig søge en personlig forhåndsgodkendelse ved studienævnet, hvis du bliver nomineret til en plads. 

Hvad svarer sprogkrav "B2" til?

Hvis der på en udvekslingsaftale står, at du skal kunne dokumentere fx et "B2" i sprogkrav, så henvises, der til en måleenhed på CEFR-skalaen. 

CEFR-skalaen (Common European Framework of Reference for Languages) er en fælles europæisk målestok for beskrivelse af fremmedsprogskompetencer.

CEFR-skalaen har seks trin, som refererer til sprogbrugerens niveau indenfor lytte- og læseforståelse, mundtlig interaktion, mundtlig produktion og skrivefærdighed:

  • A1 og A2 (elementær bruger)
  • B1 og B2 (rutineret bruger)
  • C1 og C2 (avanceret bruger)

Nogle universiteter har et krav om, at du skal indsende bevis fra en sprogtest om, at du har niveauet, mens andre vil godtage, at du fx har haft tysk i gymnasiet på et bestemt niveau. 

Det er op til det enkelte universitet at bestemme krav til dokumentation. 

Læs mere om Sprogtest og sprogkundskaber

Hvorfor står der nogle gange "0" pladser ved et semester i AU GO?

Det er ikke alle aftaler vi kan tilbyde udveksling til i hvert semester. Hvis vi kun har 1 plads udbyder vi den i enten efterår eller forår. Det betyder derfor ikke altid, at du ikke kan søge pladsen i foråret.

På Medicin og Odontologi kan der være begrænsninger i forhold til fagudbuddet på værtsuniversitetet, der gør at en plads kun kan søges i et bestemt semester.

Læs nærmere om dette på din egen studieportal.

Skal jeg søge Erasmus+ eller Nordplus i AU GO?

I AU GO skal man prioritere Nordplus eller Erasmus ved fx universiteterne i Norge. Skal man vælge begge eller hvordan skal det forstås?

Svar: I forhold til din ansøgning har det ikke nogen betydning om du vælger Erasmus+ eller Nordplus. Det er den internationale koordinator, der fordeler pladserne. Du kan derfor godt have søgt en Erasmus+ plads og blive tilbudt en plads på en Nordplus-aftale.

Læs mere om de forskellige udvekslingsstipendier.

Skal jeg lave min ansøgning på engelsk?

Medmindre du søger ud på det Internationale semester på Medicin, er det ikke et krav, at du laver din ansøgning på engelsk. 

Hvorfor er der ikke flere pladser på engelsksprogede universiteter?

Vi forsøger løbende at skaffe flere aftaler på engelsksprogede universiteter.

Disse universiteter er generelt eftertragtede, og mange har mulighed for at tiltrække betalende internationale studerende, hvilket AU ikke har mulighed for at tilbyde.

Hvad betyder det, at en aftale er "uni wide" i AU GO?

Hvis en aftale er markeret som "uni wide", er der tale om en universitetsbred aftale, som alle studerende på Aarhus Universitet kan søge. På nogle aftaler er der enkelte pladser til Health-studerende, som de har fortrinsret til at søge. 

På disse aftaler skal du selv undersøge, hvilke fag du har mulighed for at følge. Du kan starte med at søge inspiration i tidligere forhåndsgodkendelser eller i værtsuniversitetets eget kursuskatalog.

Skal jeg både søge ved AU og ved mit værtsuniversitet?

Det korte svar er: Ja.

Først søger du om at få en udvekslingsplads gennem en AU-aftale. Hvis du får pladsen, bliver du nomineret til pladsen af din internationale koordinator. 

Derefter skal du lave en ansøgning til værtsuniversitetet, hvor du sender de dokumenter, som de har brug for for at kunne behandle din ansøgning. Vær særlig opmærksom på, at det er dit eget ansvar at overholde krav til dokumentation og frister.

Først når værtsuniversitetet har godkendt din ansøgning og har sendt dig et optagelsesbrev, er du garanteret pladsen.

Er jeg garanteret en plads på mit værtsuniversitet?

Det korte svar er: Nej. Det er altid værtsuniversitetets valg, om de vil optage den studerende.

Vi tilstræber dog at have aftaler med universiteter, hvor der både er studerende, der rejser til, og som vi modtager fra. På den måde er vores studerende i højere grad sikret en plads.

Der kan være aftaler, hvor de har begrænsninger på antallet af studerende, de kan modtage, og hvor de derfor kan være nødsaget til at afvise nominerede studerende. 

Skal jeg også søge en forhåndsgodkendelse til en fagpakke?

Ja, du skal altid søge en personlig forhåndsgodkendelse, når du skal på udveksling. Dette er din garanti for at du kan få merit for et bestået semester, når du kommer hjem.

Se frister for ansøgning om forhåndsgodkendelse

For medicin-studerende: Hvis du søger ud på en aftale, hvor der tidligere har været godkendt en fagpakke, skal du skrive de kurser/klinik, der fremgår af aftalen på studieportalen. 

Du bliver bedt om at vedhæfte et dokument. Da der ikke skal vedlægges kursusbeskrivelser med til fagpakker, skal du vedhæfte det brev/mail, du har modtaget med tilbud om at blive indstillet til en plads gennem Aarhus Universitet. 

Får jeg hjælp til at finde en bolig?

Nogle universiteter tilbyder udenlandske studerende at skaffe dem en bolig, men i de fleste tilfælde skal du selv finde et sted at bo. 

Kig på universitetets hjemmeside, eller skriv til deres internationale kontor, hvis du vil vide mere om deres boligpolitik eller om boligforholdene i netop din studieby. Der er som regel god hjælp at hente - og på flere af vores aftaler er der en aftale om, at de hjælper studerende med at finde bolig. 

Husk at afsætte tid inden studiestart til boligsøgningen.

Fremleje egen bolig

Du kan også fremleje din egen bolig til en udenlandsk studerende gennem Internationalt Center på AU.

Læs mere om at fremleje din bolig til en international studerende.

Hvad er en Learning Agreement?

En Learning Agreement er en form for kontrakt mellem dig, Aarhus Universitet og værtsuniversitetet, hvor alle tre parter skriver under på din studieplan.   

Læs mere om Learning Agreements

Hvad sker der, hvis jeg ikke består?

Hvis du ikke består en eksamen, skal du tage re-eksamen i udlandet. Det gælder også selvom du rejser til en fjerntliggende destination. 

Husk altid tidligt i processen at orientere dig hos værtsuniversitetet om, hvornår du forventes at gå til eksamen og evt. reeksamen. 

Vær opmærksom på, at din maksimale studietid ikke overskrides.

Hvordan får jeg en udtalelse fra dekanen?

Hvis du skal søge legater og skal bruge en udtalelse fra dekanen skal du søge om denne ved udfylde en særlig blanket. Bemærk, at det tager ml. 5-10 arbejdsdage inden du har udtalelsen, så søg i god tid. 

Find skema til ansøgning om udtalelse her

1440700 / i40