Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Health Folkesundhedsvidenskab Undervisning og eksamen

Undervisning og eksamen

Du finder her generel information omkring din undervisning og eksamen samt aktuelle opslag.

For mere information, klik da på det enkelte semester i venstremenuen.

* Husk også at tjekke din "studienummer@post.au.dk"-mail
* Brug for hjælp? Kontakt Studievejledningen på Health

Undervisning

Eksamen

Bachelor:

 • Foreløbig eksamensplan BA - vinteren 2018 (pr. 6/9-18)
  *  6/9: Eksamenslokalet i Videnskabsteori (5. sem) er ændret.
  *  4/9: Datoen for aflevering af individuel BA-opgave er ændret, for at man har samme tid til at
             skrive den, som om foråret.
  *31/8: Statskundskab har rykket datoerne for deres oplæg til eksamen i offentlig forvaltning.
              Datoer fastlægges først til oktober, så vi afventer.
  *30/8: Lokalerne til stedprøverne er ikke fundet endnu.
             Eksamensdato til Offentlig forvaltning er sendt til statskundskab, endnu ikke godkendt.
             Udeståender: rød skrift
            
 • Foreløbig RE-eksamensplan BA - vinteren 2018 (pr. 4/9-18)
            


Kandidat:


Fælles:

Eksamen med eksamensnummer

Der er to eksamenstyper, hvor besvarelsen afleveres med eksamensnummer:

 • Alle skriftlige eksamener uden vejledning
 • Alle skriftlige eksamener, der er stedprøver og med tilsyn

At eksamen er med eksamensnummer betyder, at du skal aflevere med dit eksamensnummer (og dermed ikke navn eller studienummer).

Hvis du er i tvivl om, hvad dit eksamensnummer er, kan du finde det på dit studiekort eller under eksamenstilmelding STADS via mit.au.dk.

Opslagstavle/aktuelt

Kandidatoptagelse

1. marts 2018 er sidste frist for at søge om optagelse på kandidatuddannelser på AU.

Du har retskrav til optagelse i direkte forlængelse af din bacheloruddannelse.

Software licenser

 • Man kan pt. købe en et-årig licens til Stata (1. sep. -31. aug.).
  Indkøb foregår via AU's webshop. Se prisen i webshoppen.
  Læs mere om Stata på BSS's hjemmeside om Stata. Du skal være opmærksom på, at det kun er punkterne Tilgængelighed, Licens og Installation, der er relevante for studerende på Health.
 • Man kan nu (også) købe en et-årig licens til Nvivo-software (1. sep. -31. aug ) for 300 kr.
  Indkøb foregår via AU's webshop.
  Læs mere om Nvivo på BSS's hjemmeside om Nvivo.

361222 / i40