2. semester

Opbygning af undervisning

2 og 3. semester af kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab er sammensat af ’Valgfrie elementer’ og ’Folkesundhedsvidenskabelige elementer’. Som studerende kan du altså sammensætte disse semestre af:

  • Folkesundhedsvidenskabelige seminarer eller Valgfrie elementer, som udbydes af Folkesundhedsvidenskab
  • Erhvervsorienteret projekt (10/20 ECTS)
  • Selvstændig opgave (10 ECTS). Dog kun hvis du samtidig er tilmeldt Erhvervsorienteret projekt (20 ECTS)
  • Projektseminar (10 ECTS)
  • Kurser udbudt uden for uddannelsens regi. Bemærk, at dette kræver forhåndsgodkendelse.
  • Klik her for en inspirationsliste med tidligere forhåndsgodkendte fag.

Du kan læse mere detaljeret om de forskellige elementer her på hjemmesiden og i din studieordning.

Du skal dog være opmærksom på, at du skal have minimum 20 ECTS Folkesundhedsvidenskabelige seminarer og maksimum 40 ECTS Valgfrie elementer. Du vil med andre ord skulle tilmeldes minimum 20 ECTS ’Folkesundhedsvidenskabelige seminarer’ i løbet af 2. og 3. semester, imens Valgfrie elementer (herunder Erhvervsorienteret projektforløb, Selvstændig opgave, Projektseminar og Valgfag) maksimum må udgøre 40 ECTS.

Læseplan foråret 2019

Her finder du den endelige læseplan for foråret 2019 Sidst opdateret 10.1.19.
*10.1  : Så er der lagt tider og lokaler for forelæsningerne i Mit liv, min krop, mit valg?
*07.12: Så blev de 2 FSV-seminarer som er annulleret, fjernet fra læseplanen.
*12.10: KA-seminaret på statskundskab er godkendt, men afventer tidspunkt og lokale.
* 27.9 : Stress: sundhedsfremme og forebyggelse har fået nyt lokale.
             Prioritering hedder nu Sundhedsøkonomi og prioritering, og har flyttet tidspunkt.
* 17.9 : Kurserne på statskundskab er ikke fundet/godkendt endnu, så navnene på dem fra sidste forår
             står med rød skrift.

             

Udlandsophold på 2. semester

Hvis man ønsker at tage kurser i udlandet på sit. 2. semester, så er der lavet et skema man skal udfylde og indsende til Studienævnet via. www.mit.au.dk

Dette skema finder du her.

Vær opmærksom på at seminarfag skal være gradueret og studienævnet skal have tydelig dokumentation på dette.

Se evt. Inspirationslister til forhåndsgodkendelser her.

432367 / i40