3. semester

Opbygning af undervisning

2 og 3. semester af kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab er sammensat af ’Valgfrie elementer’ og ’Folkesundhedsvidenskabelige elementer’. Som studerende kan du altså sammensætte disse semestre af:

  • Folkesundhedsvidenskabelige seminarer eller Valgfrie elementer, som udbydes af Folkesundhedsvidenskab
  • Erhvervsorienteret projekt (10/20 ECTS)
  • Selvstændig opgave (10 ECTS). Dog kun hvis du samtidig er tilmeldt Erhvervsorienteret projekt (20 ECTS)
  • Projektseminar (10 ECTS)
  • Kurser udbudt uden for uddannelsens regi. Bemærk, at dette kræver forhåndsgodkendelse.
  • Klik her for en inspirationsliste med tidligere forhåndsgodkendte fag.

Du kan læse mere detaljeret om de forskellige elementer her på hjemmesiden og i din studieordning.

Du skal dog være opmærksom på, at du skal have minimum 20 ECTS Folkesundhedsvidenskabelige seminarer og maksimum 40 ECTS Valgfrie elementer. Du vil med andre ord skulle tilmeldes minimum 20 ECTS ’Folkesundhedsvidenskabelige seminarer’ i løbet af 2. og 3. semester, imens Valgfrie elementer (herunder Erhvervsorienteret projektforløb, Selvstændig opgave, Projektseminar og Valgfag) maksimum må udgøre 40 ECTS.

Læseplan efterår 2017

Du finder læseplanen for 3. semester, efterår 2017 (FSV-seminarer) her, sidst opdateret d. 6.9.17.

* 6.9: Styring af sundhedsorganisationer: Lokale ændret til 1327-026.
*30.8: Jeg har fjernet Viola's seminar "Organisatoriske forandringer i sundhedsvæsen", som jo
                 desværre ikke fik nok tilmeldinger. Bedre sent end aldrig :-)
*10.7: Bekræftede tidspunkter for seminarer på statskundskab. 
*  9.6:  Der er sat ønskede (men ej bekræftede) tidspunkter for seminarerne på statskundskab ind.
*  3.4:  Der mangler stadig at blive fastlagt tider for seminarerne på statskundskab.

 

 

1394395 / i40