3. semester

Opbygning af undervisning

2 og 3. semester af kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab er sammensat af ’Valgfrie elementer’ og ’Folkesundhedsvidenskabelige elementer’. Som studerende kan du altså sammensætte disse semestre af:

  • Folkesundhedsvidenskabelige seminarer eller Valgfrie elementer, som udbydes af Folkesundhedsvidenskab
  • Erhvervsorienteret projekt (10/20 ECTS)
  • Selvstændig opgave (10 ECTS). Dog kun hvis du samtidig er tilmeldt Erhvervsorienteret projekt (20 ECTS)
  • Projektseminar (10 ECTS)
  • Kurser udbudt uden for uddannelsens regi. Bemærk, at dette kræver forhåndsgodkendelse.
  • Klik her for en inspirationsliste med tidligere forhåndsgodkendte fag.

Du kan læse mere detaljeret om de forskellige elementer her på hjemmesiden og i din studieordning.

Du skal dog være opmærksom på, at du skal have minimum 20 ECTS Folkesundhedsvidenskabelige seminarer og maksimum 40 ECTS Valgfrie elementer. Du vil med andre ord skulle tilmeldes minimum 20 ECTS ’Folkesundhedsvidenskabelige seminarer’ i løbet af 2. og 3. semester, imens Valgfrie elementer (herunder Erhvervsorienteret projektforløb, Selvstændig opgave, Projektseminar og Valgfag) maksimum må udgøre 40 ECTS.

Læseplan efterår 2016

Du finder læseplanen for 3. semester, efterår 2016 her, sidst opdateret d. 11.8.16.
Og her er lokaleoversigten, sidst opdateret d. 30.6.16.

11.8: Iflg. statskundskab kommer deres kursus til at ligge mandag fra 14-17.
30.6: Opdateret med ugenumre (start / slut) og datoer, se i bunden af skemaet.
          Desuden også indsat oversigt over lokaler, for de enkelte kurser, under sundh.videnskab.
  7.6: Opdateret oversigt over valgfag og seminarer til efteråret 2016, dog uden lokaler endnu.
          Tidspunktet for seminar på statskundskab er foreløbig, men næsten sikker.