Speciale

Specialekontrakt og opgaveformulering

Der skal senest d. 15. januar / 15. august indleveres en specialekontrakt sammen med en opgaveformulering.

Du kan hente skabelonen til specialekontrakt her:

Opgaveformuleringen underskrives af vejleder og studerende. Hvis specialemodel 2 eller 3 er valgt skal opgaveformuleringen underskrives af begge studerende.
Opgaveformuleringen må ikke fylde mere end 2 sider og skal indeholde følgende afsnit:

  • Titel
  • baggrund/formål
  • metode/teori
  • specialemodel.
  • et skema over tids- og vejledningsplan
    (bemærk tidsplanen skal indeholder oplysninger om hvornår data vil være tilgængelige)

Godkendelse af specialekontrakt og opgaveformulering

Den indleverede specialekontrakt og opgaveformulering skal godkendes af studieleder. Når dette er sket orienteres den studerende om godkendelsen.

Hvis indleverede specialekontrakt og opgaveformulering ikke opfylder de formelle krav eller studieleder ikke kan godkende opgaveformuleringen, orienteres den studerende om dette og der påbegyndes en dialog om en ny eller tilrettet opgaveformulering og/eller specialekontrakt.

Start på og aflevering af speciale

Pr. 1. februar/ 1. september starter udarbejdelsen af specialeprojektet, og specialet skal afleveres den første hverdag i juni /den første hverdag efter d. 1. januar.

Specialet afleveres i pdf-format via Digital Eksamen.

Informationer på opgaveforsiden: se venligst Vejledning for skriftlige opgavebesvarelser.

Specialet skal indeholde et dansk og et engelsk resume på maksimalt en normalside hver. I forbindelse med det engelske resume skal opgavens titel anføres på engelsk.

Der henvises derudover til de generelle regler for aflevering af skriftlige hjemmeopgaver på uddannelsen.

FAQ fra studerende

  • Ved indgåelse af specialekontrakt angives en arbejdstitel for specialet. Dvs. ved aflevering behøver titlen ikke at være enslydende med den tidligere godkendte titel. Ligeledes kan problemformuleringen ændres undervejs i forløbet, men vejleder er kun forpligtet indenfor rammerne af den oprindelige opgaveformulering.
  • Hvis speciale model 4 vælges, hvor der skal skrives en videnskabelig artikel, skal artiklen skrives på udgivelsessproget for det valgte tidsskrift (dansk eller engelsk ). Det uddybende appendiks behøver ikke at være på samme sprog som artiklen. Dvs. man kan godt lave artiklen på engelsk og skrive resten af appendikset på dansk. Husk at de generelle regler om både et dansk og et engelsk resume stadig er gældende.
  • Hvis du har en god idé til et specialeemne, men mangler at finde den rette vejleder kan forskningsprofiler på alle ansatte ved Institut for Folkesundhed og Institut for Statskundskab ses ved at klikke de enkelte navnes link. Hvis du selv har kigget listen igennem og stadig ikke kan finde en vejleder, er du velkommen til at kontakte Studieleder for at få hjælp.
1403264 / i40