Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Health Folkesundhedsvidenskab Undervisning og eksamen Ny BA-studieordning pr. 1. september 2018

Ny BA-studieordning pr. 1. september 2018

Ny studieordning på bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab 2018

Der kommer ny studieordning på bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab fra 1. september 2018.

Det betyder, at alle, der søger ind på bacheloren med start 1. september 2018, bliver optaget på den nye studieordning.

Studerende optaget på uddannelsen 1. september 2016 eller tidligere, der pr. 1. september 2018 har bestået eller været undervisningstilmeldt hele 1., 2., 3. og 4. semester, har mulighed for at færdiggøre uddannelsen på 2010-ordningen. Se sidste udbud af undervisning og eksamen på 2010-ordningen nedenfor.

Studerende optaget på uddannelsen september 2017 eller senere overflyttes til 2018-ordningen. Se meritskema nedenfor eller i den nye studieordning.

Hvad skal jeg gøre som studerende?

Den nye studieordning vil gøre en lille forskel for dig som studerende - hvor meget afhænger af hvilket semester, du går på nu. Se oversigt her:

Semester i F18Hvad skal jeg gøre?
2. semesterDu skal i undervisningstilmeldingsperioden (1.-5. maj 2018) tilmelde dig kurser på 3. semester i henhold til den nye studieordning. Dog skal du tilmelde dig "Videnskabsteori og etik (10 ECTS)" i stedet for "Sundhedssociologi (10 ECTS)" (se mere info i boksen nedenfor).
4. semesterDu skal i undervisningstilmeldingsperioden (1.-5. maj 2018) tilmelde dig kurser på 5. semester i henhold til den gamle studieordning.
6. semesterDu skal ikke gøre noget, med mindre du mangler at bestå kurser fra tidligere semestre. I så fald skal du tilmelde dig disse eksamener i henhold til den gamle studieordning.

Tilmelding til 3. semesters undervisning i E18

Specifikt til dig, der starter på 3. semester pr. 1. september 2018 og overflyttes til ny studieordning:

Studieordningsændringen gør, at du vil mangle ”Videnskabsteori og etik (10 ECTS)” men til gengæld have fulgt ”Sundhedssociologi (10 ECTS)”. Derfor vil ”Videnskabsteori og etik” ekstraordinært blive udbudt i efteråret 2018 i stedet for ”Sundhedssociologi” for 3. semester studerende.

Med andre ord: til efterårssemesteret 2018, skal du tilmelde dig kurset "Videnskabsteori og etik (10 ECTS)" og ikke "Sundhedssociologi (10 ECTS)".

Sidste udbud af undervisning og eksamen på 2010-ordningen

Du kan her se et overblik over, hvornår sidste udbud af undervisning og eksamen er på 2010-ordningen:

Sidste undervisningOrdinær eksamenReeksamen (2. prøvemulighed)Ordinær (3. prøvemulighed)
4. semesterForåret 2018Sommer 2018Sommer 2018Vinter 2018/19
5. semesterEfterår 2018Vinter 2018/19Vinter 2018/19Sommer 2019
6. semesterForår 2019Sommer 2019Sommer 2019Vinter 2019/20

Meritskema

2010-ordning

ECTS

2018-ordning

ECTS


Introduktion til folkesundhed

Politologisk introduktionskursus


15

5


Folkesundhed –problemstillinger og tilgange
Politologisk introduktionskursus


10

10

Introduktion til folkesundhed

15

Folkesundhed –problemstillinger og tilgange

10

Befolkningssundhed og demografi

10

Befolkningssundhed og demografi

10

Epidemiologi og Biostatistik

10

Epidemiologi og biostatistik

10

Sundhedssociologi

10

Sundhedssociologi

10

Sundhed og sygdom 1

10

Sygdomslære i folk.sund

10

Kvalitative metoder

10

Kvalitative metoder

10

Social medicin og rehabilitering

10

Rehabilitering

10

Sundhed og sygdom 2

10

Ingen merit

 

Statistik

10

Statistik

10

Miljø og sundhed

5

Ingen merit

 

Sundhedsfremme og forebyggelse

15

Sundhedsfremme og forebyggelse

10

Videnskabsteori

5

Ingen merit

 

Sundhedsøkonomi

10

Sundhedsøkonomi

10

Offentlig forvaltning

15

Offentlig forvaltning

10

Bacheloropgave

20

Bacheloropgave

20

1442822 / i40