Retningslinjer ved brug af data

Retningslinjer fra Datatilsynet

På Datatilsynets hjemmeside findes væsentlig information om de gældende retningslinjer i forbindelse med specialer og opgaver. Læs mere nedenfor.

Specialeopgaver mv.

Studerendes indsamling og registrering af følsomme personoplysninger i forbindelse med deres projekt- og specialeskrivning mv. er fritaget fra kravet om anmeldelse til og tilladelse fra Datatilsynet under visse forudsætninger. Læs mere her

Krav til specialeopgaver mv.

Der er opstillet en række krav til studerendes behandling af personoplysninger ved udarbejdelse af projekt- og specialeopgaver mv. Læs mere her

Private forsknings- og statistikprojekter

Persondatalovens regler gælder bl.a. for behandling af personoplysninger, hvis behandlingen foretages i videnskabeligt eller statistisk øjemed. Læs mere her

Publicering af specialet

Hvis du skriver dit speciale med henblik på senere publicering, er der 2 punkter, du skal være opmærksom på:

  1. Du skal selv lave en publiceringsaftale med din vejleder, så I er enige om, hvad der skal ske.
  2. Det er vigtigt, at du først publicerer efter, dit speciale er blevet vurderet af Aarhus Universitet. Det gælder både dele af eller hele specialet.
1426073 / i40