Tilvalg

Hvad er et tilvalg?

På mange af uddannelser, nemlig Biologi, Datalogi, Fysik, Geologi, Kemi, Matematik og Molekylærbiologi er der mulighed for og i de fleste tilfælde krav om tilvalg uden for det centrale fag. Alle tilvalg foretages under vejledning af de uddannelsesansvarlige (du finder dem under 'Kontakt' i menuen), og i forbindelse med tilvalg skal der laves et studieprogram for hele uddannelsen.  

Tilvalget kan være:

 • et fagligt tilvalg
  • En samling af kurser indenfor et tilvalgsfag. Tilvalgsfaget skal ligge uden for det centrale fag. Det fremgår nedenfor hvilke tilvalgsfag, der kan vælges på den enkelte uddannelse.
 • et særligt tilvalg
  • Der er godkendt en række særlige tilvalg, som hver er af et omfang på 30 ECTS. Se 'særlige tilvalg' i menuen til venstre.
  • Det er muligt efter ansøgning, at få godkendt et individuelt tilvalg, hvis der er faglige begrundelser for det. Ansøgning inkl. anbefaling fra den uddannelsesansvarlige sendes til studienævnet.
 • første del af et gymnasialt tilvalg (sidefag)
  • Ønskes gymnasialt tilvalg skal der foretages studieskift til en bacheloruddannelse med sidefag.
  • Obs: Deadline for tilmelding til sidefag er 15. april.  
   Ønsker du at tage et bachelortilvalg (sidefag) skal du søge inden ansøgningsfristen. Vær opmærksom på, at du også skal søge inden fristen, hvis du kommer fra en naturvidenskabelig uddannelse og søger tilvalg/sidefag på en anden naturvidenskabelig uddannelse. Alle fra ST, som søger sidefag på ST, skal søge via tilvalg.au.dk/ba-tilvalg/optagelse/.
   Vigtige datoer og informationer vedrørende ansøgningen kan findes på tilvalg.au.dk/ba-tilvalg/optagelse/.

  Vær opmærksom på:
  Fra den 1. september 2015 vil det ikke længere være muligt at skifte tilvalg/sidefag. Søger du om optagelse på et tilvalg/sidefag med henblik på studiestart i september 2015, er dit valg af tilvalg/sidefag bindende og du kan ikke vælge om. Kontakt din studievejleder, hvis du har spørgsmål. 

  Hvis der på bacheloruddannelsen vælges en studieretning bortfalder mulighed for og krav om tilvalg.
  Der er studieretninger på bacheloruddannelserne i Fysik, Matematik og Geologi.

  Hvis man ønsker at have mulighed for at undervise i gymnasiet efter endt bachelor- og kandidatuddannelse, kan og bør man kombinere det centrale fag med gymnasialt tilvalg (et sidefag) i et andet gymnasialt fag i sit studieprogram. Dette er aktuelt på bacheloruddannelserne i Biologi, Datalogi, Fysik, Kemi og Matematik. Et gymnasialt tilvalg (sidefag)består af en 1. del på bacheloruddannelsen og 2. del på kandidatuddannelsen. Du kan se listen over tilvalg her.

  Omfanget af mulige tilvalg er forskelligt fra uddannelse til uddannelse, men for alle uddannelserne gælder, at man højst kan have to forskellige tilvalg. F.eks. et fagligt tilvalg i fysik og et fagligt tilvalg i matematik eller et fagligt tilvalg i fysik samt et særligt tilvalg eller dele heraf. I særlige tilfælde kan der dispenseres fra reglen om højst to tilvalg, hvis det er fagligt begrundet. Ansøgning inkl. en anbefaling fra den uddannelsesansvarlige sendes til studienævnet.

  På alle bacheloruddannelserne i de ovennævnte fag på nær geologi er der krav om mindst et fagligt tilvalg af et omfang på mindst 30 ECTS (inkl. eventuelle obligatoriske kurser, som er indenfor tilvalgsfaget) eller et særligt tilvalg. Kravet bortfalder som sagt, hvis der er valgt studieretning eller der kombineres med af et gymnasialt tilvalg (sidefag).

  På alle kandidatuddannelser i de ovennævnte fag er der krav om, at der samlet på bachelor- og kandidatuddannelsen indgår to tilvalg, som hver har et omfang på mindst 30 ECTS. Disse tilvalg kan være enten faglige eller særlige tilvalg. (inklusiv obligatoriske kurser, som er indenfor tilvalgsfaget). Kravet kan også opfyldes ved et fagligt tilvalg af et omfang på mindst 60 ECTS (inklusiv obligatoriske kurser, som er indenfor tilvalgsfaget).

  Ved et udlandsophold af 20 ECTS varighed bortfalder kravet om tilvalg på en kandidatuddannelse.

  Biologi: Fagligt tilvalg

  De mulige tilvalgsfag er følgende (Tallene i parentes er omfanget af det pågældende tilvalgsfag i det obligatoriske program (typisk støttefag)):

  Datalogi: Fagligt tilvalg

  De mulige tilvalgsfag er følgende (Tallene i parentes er omfanget af det pågældende tilvalgsfag i det obligatoriske program (typisk støttefag)):

  Fysik: Fagligt tilvalg

  De mulige tilvalgsfag er følgende (Tallene i parentes er omfanget af det pågældende tilvalgsfag i det obligatoriske program (typisk støttefag)):

  • Astronomi (5)
  • Biologi
  • Datalogi
  • Geologi og geofysik
  • Kemi
  • Matematik og statistik (35)
  • Molekylærbiologi

  Geologi: Fagligt tilvalg

  De mulige tilvalgsfag er følgende (Tallene i parentes er omfanget af det pågældende tilvalgsfag i det obligatoriske program (typisk støttefag)):

  • Biologi
  • Datalogi (5)
  • Fysik og astronomi (15)
  • Kemi (10)
  • Matematik og statistik (10)
  • Molekylærbiologi

  Kemi: Fagligt tilvalg

  De mulige tilvalgsfag er følgende (Tallene i parentes er omfanget af det pågældende tilvalgsfag i det obligatoriske program (typisk støttefag)):

  • Biologi
  • Datalogi
  • Fysik og astronomi (10)
  • Geologi og geofysik
  • Matematik og statistik (20)
  • Molekylærbiologi
  • Teknologikurser (Udbydes af ASE (tidl. Ingeniørhøjskolen))

  Matematik: Fagligt tilvalg

  De mulige tilvalgsfag er følgende (Tallene i parentes er omfanget af det pågældende tilvalgsfag i det obligatoriske program (typisk støttefag)):

  • Biologi
  • Datalogi (5)
  • Fysik og astronomi
  • Geologi og geofysik
  • Kemi
  • Matematik økonomi
  • Molekylærbiologi
  • Statistik

  Molekylærbiologi: Fagligt tilvalg

  De mulige tilvalgsfag er følgende (Tallene i parentes er omfanget af det pågældende tilvalgsfag i det obligatoriske program (typisk støttefag)):

  • Biologi (10)
  • Datalogi
  • Fysik og astronomi
  • Geologi og geofysik
  • Kemi (20)
  • Matematik og statistik (15)
  365390 / i40