Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Geoscience Eksamen Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen

Mødetid ved mundtlig eksamen

Det er dit eget ansvar at være mødt frem, når det er din tur til at blive eksamineret. Eksamensrækkefølgen er ikke en tidsplan, så hvis en studerende udebliver, går man med det samme videre til den næste på listen. Hvis du vil være sikker på at blive eksamineret, skal du derfor møde op fra eksamenens start - du kan ikke vide, om alle før dig er mødt op til eksamen.

Ved mundtlige eksamener med forberedelse er mødetid for den første studerende en halv time før eksamens start.

Hjælpemidler til eksamen inkl. regler for PC

Kursuskataloget kan du i den enkelte kursusbeskrivelse læse, hvilke hjælpemidler du må medbringe til eksamen.

Det er kun tilladt at bruge PC som hjælpemiddel, hvis det specifikt er oplyst i kursusbeskrivelsen.  

  • Find reglerne for brug af PC ved prøver på Aarhus Universitet her.

Eksamenssnyd

Snyd til eksamen kan have meget alvorlige konsekvenser for dig. Det forventes, at du kender reglerne, som du finder her.

Særlige eksamensvilkår

Hvis du har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, et andet modersmål end dansk eller andre vanskeligheder, kan du få særlige eksamensvilkår, hvis universitetet vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille dig med andre i prøvesituationen.

Ønsker du at søge dispensation til særlige vilkår, kan du læse, hvordan du ansøger nederst på siden her.

Eksamensresultater

Du finder dit eksamensresultat på mit.au.dk, hvor du kan se det, så snart det er registreret.

Fristen for offentliggørelse af eksamensresultatet kan du se på eksamensplanen.

366395 / i40