Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Geoscience Studiestart Bachelor Ny studerende på ST

Ny studerende på ST

Det kan være overvældende at starte på universitetet, og der er både mange nye informationer og mennesker, som du skal forholde dig til.

Herunder har vi samlet en række gode råd og vigtige links, der kan hjælpe dig på dit studie, og information om undervisning og eksamen.

5 gode råd

I starten på dit studieliv kan disse fem gode råd være værd at have med:

 1. Husk at studiet også er nyt for dine medstuderende - brug hinanden
  Når du starter på en ny uddannelse, kan det være svært at overskue al den nye viden, og der opstår mange spørgsmål - der er ingen, der forstår alt fra dag et. Husk at hvis der er noget, du er i tvivl om, så sidder en af dine medstuderende sikkert med samme spørgsmål - I er i samme situation, så støt og hjælp hinanden.

 2. Planlæg din tid og se studiet som dit arbejde - og husk at holde fri
  Det er et fuldtidsarbejde at studere på universitetet, og det er derfor en rigtig god idé at lægge en tidsplan for, hvornår du skal læse til ugens undervisning, lave afleveringer m.m. Se studiet som et arbejde, hvor du skal møde op, når du har planlagt det - og husk at man også har fri fra et arbejde ind imellem. Uden fritid med afslapning, venner og familie, løber du hurtigt tør for energi til studiet.

 3. Hold dig informeret om reglerne for dit studie
  Det er dit eget ansvar at kende de regler og betingelser, der er for dit studie. Du kan læse om dette i din studieordning (find linket i boksen herunder) og på din studieportal - du skal desuden gennem hele din studietid sørge for at holde dig opdateret på din studieportal om tilmeldingsfrister, nye tiltag m.m.

 4. Giv din nye uddannelse en chance
  Træf ikke forhastede beslutninger om at skifte studie eller melde dig ud, men tal først med en studievejleder, studiekammerater, venner og familie. Studievejlederne er der for at hjælpe dig, så hvis du bliver i tvivl om, hvorvidt og hvordan du kan komme igennem studiet, så opsøg dem endelig.

 5. Deltag i de faglige og sociale aktiviteter på studiet
  Når der er travlt, og materialet er svært at forstå, så er det den faglige interesse og det sociale sammenhold, der skal bære dig igennem. Og husk at tiden som studerende er både spændende, givende og sjov - du får lov til at dykke ned i et fagligt område, du interesserer dig for, og du får en masse studiekammerater og sjove sociale oplevelser oveni.

Vigtige links

Som studerende på ST er der nogle sider, der er vigtige at kende i dit studieliv:

 • Kursuskataloget er et katalog over alle AU's kurser, hvor du i kursusbeskrivelserne kan læse om det faglige indhold, eksamensform m.m. for dine kurser.
 • studerende.au.dk - her finder du studieportalen for din uddannelse, hvor al relevant information om undervisning, eksamen, vejledning m.m. er samlet
 • Studieordningen for din uddannelse indeholder regler omkring obligatoriske kurser, førsteårsprøven m.m.
 • Trivsel.au.dk samler gode råd og viden om, hvordan du får det bedste ud af dit studie - du finder bl.a. værktøjer til at planlægge dit studie, hjælp mod eksamensangst m.m.
 • SU-kontoret på AU kan hjælpe dig med konkrete spørgsmål til din personlige SU
 • Science and Technology på Facebook - her får du nyt fra fakultetet, tips om ST-relaterede begivenheder og meget andet.
 • AU Find - her kan du søge på personer og bygninger på AU. AU Find kan også hentes som app til iPhone og Android (beta), så du ikke farer vild i uniparken.

IT-systemer

Studieselvbetjening

mit.au.dk er AU's studieselvbetjening, hvor du tilmelder dig undervisning og eksamen, bestiller studiekort, finder dine eksamensresultater, søger om dispensation m.m. Her kan du også tilgå din AU-mail, der er den e-mailadresse, som universitetet bruger til at kontakte dig.  

E-mail

Som ny studerende får du automatisk tildelt en e-mailadresse, som hedder: [fornavn.mellemnavn.efternavn]@post.au.dk
eller [studienummer]@post.au.dk.
VIGTIGT:
 Det er på denne mail, universitetet kontakter dig. Det kan være i forbindelse med eksamen, aflysning af undervisning, frister m.m., så det er vigtigt, at du tjekker mailen jævnligt! Du kan også viderestille universitetets e-mail til din personlige e-mailadresse.

Trådløst net

Studerende ved Aarhus Universitet kan frit benytte netværket eduroam. OBS: Inden du starter på AU, skal du gerne have hentet programmet til at bruge eduroam. Du kan læse her, hvordan du gør.

Blackboard

Blackboard er AU's e-læringsplatform, hvor din underviser uploader kursusmateriale m.m  

IT support

IT supporten på ST er klar til at hjælpe, hvis du har problemer med det trådløse netværk, Blackboard m.m. Find information om trådløst netværk på AU her.

Undervisning

Studieåret på Science and Technology er planlagt i semestre - undervisningen er altså delt op i to perioder, og der er også eksamen to gange om året. Under menupunktet Undervisning på studieportalen finder du en Undervisningskalender med datoerne for undervisnings- og eksamensperioder.

Dit undervisningsskema finder du her på studieportalen under menupunktet Undervisning > Læseplan. Undervisningen kan ligge mellem kl. 8 og 21, og som førsteårsstuderende har du typisk 20-25 undervisningstimer om ugen. Herudover skal du også bruge tid på forberedelse og aflevering af opgaver.

Undervisningsformerne på universitetet kan variere:

 • Forelæsninger foregår i store auditorier, hvor underviseren gennemgår materialet, mens du lytter og tager noter. Undervejs er der mulighed for at stille spørgsmål. 
 • Laboratorieøvelser (LØ) foregår i mindre hold, hvor du sammen med en eller flere af dine medstuderende laver øvelser. Under øvelserne vil der være ældre studerende eller forskere, som kan hjælpe dig.
 • Teoretiske øvelser (TØ) afholdes ofte parallelt med forelæsninger, hvor du i mindre grupper bearbejder stoffet gennem opgaver, øvelser og diskussion. Underviseren er en ansat forsker eller en studerende, der er i gang med kandidat- eller forskeruddannelsen.

Eksamen

Der er to ordinære eksamensperioder om året på Science and Technology - januar og juni. Du finder eksamensperioderne på studieportalen under Eksamen > Eksamensplaner. Her kan du også finde dine eksamensdatoer.

Eksamensformerne kan blandt andet være:

 • Skriftlig tilsynsprøve, hvor du besvarer en skriftlig opgave i et lokale med eksamensvagter
 • Mundtlig eksamen (med eller uden forberedelse), hvor du forsvarer en opgave, du selv har skrevet, eller trækker et eksamensspørgsmål
 • Skriftlig hjemmeopgave, hvor du skriver en rapport om et emne, som du eller din underviser har defineret

Du har tre eksamensforsøg til at bestå en eksamen - undtagen ved førsteårsprøven, som du kan læse om herunder. Hvis du ikke består i løbet af tre eksamensforsøg, kan du søge om dispensation til et fjerde eksamensforsøg, hvis du har en særlig begrundelse.

Dine eksamensresultater kan du se på studieselvbetjeningen på mit.au.dk.

Vigtigt: Førsteårsprøven

Som førsteårsstuderende skal du bestå førsteårsprøven, for at du kan forsætte på andet studieår. Førsteårsprøven består af alle dine eksamensaktiviteter på uddannelsens første år, og de skal være bestået inden udgangen af det første studieår.

Førsteårsprøven består af et:

 • deltagelseskrav, som skal opfyldes ved deltagelse den første gang, der holdes eksamen i kurset. Da alle studerende bliver automatisk og bindende tilmeldt alle prøver på første studieår, resulterer det i en automatisk opfyldelse af deltagelseskravet.
 • beståelseskrav, der skal opfyldes inden udgangen af første studieår. Det seneste tidspunkt for at bestå er ved reeksamen i august for de kurser, der ligger i 2. semester.

Har du ikke bestået eksamenerne i førsteårsprøven inden udgangen af første studieår, mister du retten til et nyt eksamensforsøg. Det vil sige, at du ikke har krav på tre eksamensforsøg, hvis tidsfristen er overskredet. Du kan ikke få udsat tidsfristen, fordi du har ubrugte eksamensforsøg.

Hvis der er risiko for, at du ikke kan bestå førsteårsprøven rettidigt eksempelvis på grund af længerevarende sygdom eller andre særlige omstændigheder, er der mulighed for at søge dispensation for tidsfristen.

SU

Du er selv ansvarlig for at søge SU til din uddannelse.

SU-kontorets hjemmeside kan du læse, hvordan du søger om SU, og om reglerne for forsinkelse og stop af udbetaling af SU.

Studieliv i Aarhus

Hvad gør Aarhus til Danmarks bedste studieby?
Se de studerendes egne bud her:

Følg studielivet på ST

1430877 / i40