Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Ha(JUR.) & Cand.Merc.(JUR.) Eksamen Tidligere eksamensopgaver

Tidligere eksamensopgaver


I det følgende gengives et udvalg af tidligere eksamensopgaver på erhvervsjuridiske fag:

 

Bachelor

Cand.merc.(jur.)/(aud.)

HD-niveau


 

Bachelor

 

Almen skatteret (gl. studieordning)

 

Arbejdsret

 

Dansk markedsret

 

Erhvervsret

 

EU-ret


EU-ret og dansk forvaltningsret


Formueret

 

Formueret II (gl. studieordning)

 

Grundlæggende formueret

 

Immaterialret (valgfag)

 

International handelsret

 

Introduktion til erhvervsret

 

Kreditret


Marketing og markedsføringsret

 

Miljøret I

 

Miljøret II

 

Moms- og afgiftsret (gl. studieordning)

 

Selskabsret

 

Skatteret II - HA(jur.) i skat

 

Skatteret (valgfag)

 

Told- og afgiftsret

 

Virksomhedsophør og konkurs (valgfag)

 


 

 

Cand.merc.(jur.)/(aud.)

  

Arbejdsaftaleret og foreningsret

 

Arbejdsret

 

Finansieringsret

 

Generationsskifte

 

Insolvensret

 

International skatteret

 

Selskabsret

 

Skat og fast ejendom

 

Skatteret (gl. studieordning)

 

Skatteret II

 

Videregående formueret

 

 


 

 

HD

 

Erhvervsret / Erhvervsjura

 

Udvidet erhvervsret