Eksamensplaner

Studerer du Erhvervsøkonomi med tilvalg, skal du være opmærksom på, at du kan skulle orientere dig i eksamensplanerne for fagene på henholdsvis HA og Økonomi.   

eksamensplanen for Aarhus BSS kan du se, hvilket lokale din eksamen afholdes i. Vær opmærksom på, at

 • Hvis din eksamen KUN finder sted på Fuglesangs Allé, og der er flere lokaler angivet ud for din eksamen, så finder du på eksamensdagen opslag i forhallen på Fuglesangs Allé der viser, hvor du specifikt skal være.
 • Hvis din eksamen IKKE KUN finder sted på Fuglesangs Allé, så vil du blive informeret om, hvor du skal være, enten via opslag på din studieportal, besked via WISEflow, eller pr. mail.
 • Hvis din eksamen ikke fremgår af den kronologiske eksamensplan, så finder du information om eksamen og lokale på din studieportal under ’Eksamensplaner’.

Hvis du har spørgsmål eller har akut brug for hjælp i forbindelse med eksamen, kan du kontakte Aarhus BSS Students Services.

Vigtig information før eksamen

HUSK at medbringe dit studiekort til eksamen og mød op i god tid – mindst 15 minutter inden eksamen starter!

den kronologiske eksamensplan kan du se hvor eksamen foregår. Foregår den skriftlige eksamen på Fuglesangs Alle, kan du finde lokalet til den enkelte eksamen på whiteboard-tavlen i forhallen i A-bygningen (bygning 2620) på eksamensdagen.

Du kan finde mere information omkring digital eksamen på Aarhus BSS i venstremenuen under ’Eksamen’.

Kontakt it-supporten på Aarhus BSS i god tid inden eksamen finder sted, hvis du har brug for hjælp på mail bss.it@au.dk eller telefon 87 15 09 33.

Tjekliste til WISEflow og FLOWlock eksaminer

WISEflow-eksaminer

 • Kan du gå på det trådløse netværk Eduroam?
 • Har du opdateret din computers styresystem?
 • Har du installeret og opdateret din browser? Det anbefales at anvende Firefox eller Chrome.
 • Kan du lave en pdf-fil fra Word og/eller Excel til aflevering i FLOWassign?
 • Har du afprøvet testflow og afleveret en testfil?

FLOWlock-eksaminer

 • Har du installeret den nyeste version af FLOWlock-browseren?
 • Har du installeret/opdateret Flash?
 • Har du adgang til det flow, du er tilmeldt eksamen til, cirka 1 uge inden eksamen finder sted?
421791 / i40