Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Ha(JUR.) & Cand.Merc.(JUR.) Eksamen Eksamenstilmelding og -framelding

Eksamenstilmelding og -framelding

Tilmelding til ordinær eksamen

Hvis du er tilmeldt et fag, er du samtidig automatisk tilmeldt den ordinære eksamen i faget. Det er vigtigt, at du tjekker på Studieselvbetjeningen, at dine eksamenstilmeldinger er korrekte.

I din studieordning finder du en oversigt over, hvilke fag/eksamener du skal tilmeldes.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for førsteårsprøverne.

Finder du fejl i eksamenstilmeldingerne eller ønsker du at blive tilmeldt yderligere eksamener, skal du sende en mail til eksamensadministratoren for din uddannelse.

Fristerne for tilmelding til de ordinære eksamener er:

SemesterEksamenstidspunktDeadline for tilmelding
EfterårDecember/januar26. september
ForårMaj/juni28. marts

Efter ovennævnte frister kan tilmelding til eksamen kun ske ved ansøgning om dispensation til for sen eksamenstilmelding.

Karaktererne offentliggøres senest 4 uger efter eksamensdatoen.

Tilmelding til reeksamen

Hvis du ikke består dit 1. prøveforsøg skal du selv tilmelde dig reeksamen. Du tilmelder dig via Studieselvbetjeningen (STADS). Forud for hver eksamenstilmeldingsperiode vil du modtage en meddelelse på BlackBoard om tilmeldingsproceduren for netop din uddannelse. 

Hvis du ønsker at tilmelde dig reeksamen i reeksamensperioden (i henholdsvis februar eller august) er det en forudsætning, at du har været tilmeldt/har brugt et eksamensforsøg ved den umiddelbart forudgående ordinære eksamen.

Du skal først tilmelde dig reeksamen, når du kan se dit eksamensresultat fra den ordinære eksamen på enten Studietidslinjen eller i Studieselvbetjeningen – også selvom du er udeblevet. Hvis du tilmelder dig før, vil din tilmelding blive afvist.   

Fristerne for tilmelding til reeksamen i reeksamensperioden er:

SemesterReeksamenstidspunktDeadline for tilmelding
EfterårFebruar7. februar
ForårAugust8. juli

Læs mere om omprøve

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for førsteårsprøverne.

Afmelding af eksamen

Man bliver automatisk tilmeldt eksamen i de fag, som man er tilmeldt. Du vil kunne framelde dig eksamen indtil 14 dage inden eksamensdatoen.

Afmelding af reeksamen kan ikke ske, efter tilmeldingsfristen til reeksamen er overskredet. Dvs. at 14 dages fristen ikke gælder ved reeksamen.

Før du framelder dig eksamener, skal du være opmærksom på kravene til studieaktivitet og maksimale studietider.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for førsteårsprøverne.

Dispensationer

Hvis du skal ansøge om særlige vilkår til eksamen, skal ansøgningen med relevant dokumentation være modtaget af Studienævnet senest en måned før afholdelse af din eksamen. Vær opmærksom på, at du på hvert semester skal genansøge på ny om særlige vilkår.

Læs mere om dispensationer.

1444845 / i40