Eksamenstilmelding

Tilmelding til ordinær eksamen

Du bliver automatisk tilmeldt til den ordinære eksamen i alle fag, som du har været undervisningstilmeldt i. Det er vigtigt, at du i tilmeldingsperioden tjekker på Studieselvbetjeningen, at dine eksamenstilmeldinger er korrekte. Er der fejl i registreringen, skal du sende en mail til studentservices.bss@au.dk. Den automatiske tilmelding sker i de nedenfor anførte perioder:

  • Til sommereksamen: 15. februar - 1. marts
  • Til vintereksamen: 15.- 30. september

 

Tilmelding til omprøve

I forbindelse med tilmelding til 2. eller 3. eksamensforsøg er det dit eget ansvar at blive tilmeldt reeksamen.  Tilmeldingsperioden for tilmelding til reeksamen er henholdsvis fra 6. - 7. februar for vintereksamensterminen samt 1. juni til 8. juli for sommereksamensterminen. Tilmeldinger finder sted via selvbetjeningen.

Hvis du mangler at bestå en eksamen fra et tidligere semester, og eksempelvis kun har 3. eksamensforsøg tilbage, skal du altid tilmelde dig den ordinære eksamen og ikke omprøven. Ønsker du i dette tilfælde at tilmelde dig den ordinære eksamen, skal du, inden for tilmeldingsperioden, skrive til:

HA(jur.): Gitte Nielsen, giln@au.dk

Cand.merc.(jur.): Helle Krøyer, hekr@au.dk

Læs også mere information om omprøve.

Afmelding fra eksamen

 

Man bliver automatisk tilmeldt eksamen i de fag, som man er tilmeldt. Du vil kunne framelde dig eksamen indtil 14 dage inden eksamensdatoen.

Afmelding af reeksamen kan ikke ske, efter tilmeldingsfristen til reeksamen er overskredet. Dvs. at 14 dages fristen ikke gælder ved reeksamen.

Før du framelder dig eksamener, skal du være opmærksom på kravene til studieaktivitet og maksimale studietider.

Ved sygdom

Hvis du på grund af sygdom ikke har deltaget i/fuldført en prøve, kan Studienævnet give tilladelse til udsættelse af dit eksamensforsøg. Dette håndteres via blanketten 'Ansøgning om udsættelse af eksamensforsøg på grund af sygdom', der hurtigst muligt efter udstedelsen af lægeerklæringen skal indleveres hos Aarhus BSS Student Services. Husk at vedlægge lægeerklæring, dækkende perioden for de anførte prøver. Sygemeldingen skal udstedes af lægen senest på eksamensdagen.


Dispensationer

Husk at hvis du skal ansøge om særlige vilkår til eksamen, skal ansøgningen med relevant dokumentation være modtaget af Studienævnet senest den 1. maj til sommereksamener og 1. november til vintereksamener. Læs mere om dispensationer

1396579 / i40