Omprøve

Generelt om omprøve

I forbindelse med tilmelding til 2. eller 3. eksamensforsøg er det dit eget ansvar at blive tilmeldt reeksamen. Tilmeldingsperioden for tilmelding til reeksamen er henholdsvis fra 6. - 7. februar for vintereksamensterminen samt 6. - 8. juli for sommereksamensterminen. Tilmeldinger finder sted via selvbetjeningen.

Hvis du mangler at bestå en eksamen fra et tidligere semester, og eksempelvis kun har 3. eksamensforsøg tilbage, skal du altid tilmelde dig den ordinære eksamen og ikke omprøven. Ønsker du i dette tilfælde at tilmelde dig den ordinære eksamen, skal du, inden for tilmeldingsperioden, skrive til:

HA(jur.): Gitte Nielsen, giln@au.dk

Cand.merc.(jur.): Runa Kortsen, runa@au.dk

Frister for tilmelding til reeksamen i den ordinære eksamensperiode i et andet semester

  • Efterår/Vinterfag og -eksamen (september-januar): 1. juni
  • Forår/Sommerfag og –eksamen (marts-juni): 1. december

Afmelding fra eksamen

Man bliver automatisk tilmeldt eksamen i de fag, som man er tilmeldt. Du vil kunne framelde dig eksamen indtil 14 dage inden eksamensdatoen.

Afmelding af reeksamen kan ikke ske, efter tilmeldingsfristen til reeksamen er overskredet. Dvs. at 14 dages fristen ikke gælder ved reeksamen.

Før du framelder dig eksamener, skal du være opmærksom på kravene til studieaktivitet og maksimale studietider.

Forårssemestret

  • Omprøver i august udbydes kun for de ordinære eksamener, der har været afholdt i marts-juni.
  • Det er kun muligt at deltage i omprøve i august, hvis man har været tilmeldt den ordinære eksamen i marts-juni, og dermed anvendt et eksamensforsøg.
  • Bemærk at der er særlige regler for omeksamen til bachelorafhandlingen. Læs mere under vejledning til bachelorafhandling.

Efterårssemestret

  • Omprøver i februar udbydes kun for de ordinære eksamener, der har været afholdt i september-januar.
  • Det er kun muligt at deltage i omprøve i februar, hvis man har været tilmeldt den ordinære eksamen i september-januar, og dermed anvendt et eksamensforsøg.

Ved sygdom

Hvis du på grund af sygdom ikke har deltaget i/fuldført en prøve, kan Studienævnet give tilladelse til annullering af dit eksamensforsøgDette håndteres via blanketten 'Annullering af eksamen på grund af sygdom', der hurtigst muligt efter udstedelsen af lægeerklæringen skal indsendes via mail, studentservices.bss@au.dk, eller indleveres hos Aarhus BSS Student Services. Husk at vedlægge lægeerklæring, som dækker perioden for de anførte prøver. Sygemeldingen skal udstedes af lægen senest på eksamensdagen.

421799 / i40