Overflytning og studieskift

Overflytning kan søges af studerende fra et andet universitet end AU, der vil skifte til samme uddannelse på Aarhus Universitet (AU).

Studieskift kan søges af AU-studerende, der vil skifte fra én uddannelse til en anden, og hvor der ikke blot er tale om linje- eller specialiseringsskift.
Studerende på de pædagogiske kandidatuddannelser, der ønsker at skifte studieby, skal søge studieskift.

Medicin, odontologi og psykologi
Der er generelt ikke ledige pladser på disse uddannelser. Det er derfor ikke muligt at søge om overflytning eller studieskift. Eventuelle ansøgninger og dispensationsansøgninger vil ikke blive sagsbehandlet af studienævnet, men administrativt afvist. Såfremt der skulle være ledige pladser, annonceres det på denne side.

Erhvervsøkonomi, HA og Economics and Business Administration, BSc
På Aarhus BSS udbydes HA og BSc i både Aarhus og Herning. Der kan ikke foretages skift af studieby. Det betyder, at studerende, der er optaget pr. september 2018 og frem, ikke kan overflyttes fra Herning til Aarhus og Aarhus til Herning. Hvis der opstår usædvanlige forhold for en studerende, kan der i studienævnet søges om dispensation til et skift af studieby.

Ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag
Det er ikke muligt at søge om overflytning på baggrund af en udenlandsk uddannelse. Hvis den uddannelse, du søger om overflytning fra, er fra udlandet, skal du søge om ordinær optagelse (IKKE overflytning), uanset om du har en forventning om at have bestået mere eller mindre end 1. studieår. Ved eventuelt optag vil der blive fortaget obligatorisk meritvurdering af beståede studieelementer.

Bacheloruddannelser 2. runde

Der kan i 2. runde søges om overflytning og studieskift til følgende bacheloruddannelser med sommerstart 2018 

Arts (ansøgningsfrist 1. august 2018)

Antropologi

Arabisk- og islamstudier

Arkæologi

Bosnisk-kroatisk-serbisk

Brasilianske studier

Cognitive Science

Digital design - it,æstetik og kommunikation

Dramaturgi

Engelsk

Filosofi

Fransk sprog, litteratur og kultur

Græsk

Historie

Idehistorie

Indien- og sydasienstudier - A1-linje: sproglig specialisering

Informationsvidenskab

Internatioanal virksomhedskommunikaiton i fransk

International virksomhedskommunikation i engelsk

International virksomhedskommunikation i spansk

International virksomhedskommunikation i tysk

Japanstudier

Kinastudier

Klassisk arkæologi

Klassisk filologi

Klassiske sprog

Kunsthistorie

Latin

Lingvistik

Litteraturhistorie

Medievidenskab

Musikvidenskab

Nordisk sprog og litteratur

Religionsvidenskab

Rusland- og balkanstudier

Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur

Teologi

Tysk sprog, litteratur og kultur

Uddannelsesvidenskab, Campus Emdrup

Uddannelsesvidenskab, Campus Aarhus

 

Æstetik og kultur

Oversigten opdateres hurtigst muligt.

Health

Der er ingen uddannelser åbne for ansøgninger i 2. runde. 

BSS (ansøgningsfrist 1. August 2018)

Business development engineer (Herning)  

Economics and Business administration (Herning)                                               

Economics and Business administration (Aarhus)

Erhvervsøkonomi                                                    

Erhvervsøkonomi med tysk, HA med tysk                                   

Erhvervsøkonomi, HA (Aarhus)                                                       

Erhvervsøkonomi, HA (Herning)                                                     

Erhvervsøkonomi-erhvervsret, HA (jur.)                                      

Global Management and Manufacturing                                    

Jura

Marketing and Management Communication                                                     

Offentlig politik og økonomi                                

Samfundsfag                                

Statskundskab                              

Økonomi
 

ST (ansøgningsfrist 15. juni 2018)

Agrobiologi

Biologi

Bioteknologi

Bygning

Bygningsdesign

Datalogi

Elektrisk energiteknologi (Stærkstrøm) (Campus Aarhus)

Fysik

Geoscience

Informations- og kommunikationsteknologi

It-produktudvikling

Kemi 

Kemi (diplomingeniør)

Maskinteknik

Matematik

Matematik-økonomi

Medicinalkemi

Molekylær medicin

Molekylærbiologi

Nanoscience

Sundhedsteknologi
 

Særligt udbud – alle fakulteter

Genindskrivning efter bortvisning

Kandidatuddannelser 2. runde

Der kan i 2. runde søges om studieskift og overflytning til følgende kandidatuddannelser med sommerstart 2018: 

Arts (ansøgningsfrist 1. august 2018)

Diakoni

Didaktik (dansk)

Didaktik (matematik)

Religious Roots of Europe

Æstetik og kultur - A1-linje

Æstetik og kultur - A2-linje

 

Health (ansøgningsfrist 1. august 2018)

Idræt (med kandidattilvalg)

Optometri og synsvidenskab

Sundhedsfaglige kandidatuddannelse – Rehabiliteringslinjen – komplekse interventioner og tværsektionelt samarbejde

BSS (ansøgningsfrist 1. august 2018)

Driftsøkonomi                                                           

Erhvervsøkonomi - Business Intelligence                                     

Erhvervsøkonomi - Finance and International Business                                      

Erhvervsøkonomi - Finance                                  

Erhvervsøkonomi - Information Management                                                       

Erhvervsøkonomi - Innovation Management                                                          

Erhvervsøkonomi - International Business                                  

Erhvervsøkonomi - International Economic Consulting                                       

Erhvervsøkonomi - Logistics and Supply Chain Management                                                        

Erhvervsøkonomi - Management Accounting and Control                                 

Erhvervsøkonomi - Marketing and Business Innovation, Campus Herning    

Erhvervsøkonomi - Marketing                                                          

Erhvervsøkonomi - Strategy, Organisation and Leadership                                                            

Erhvervsøkonomi (med kandidattilvalg)                                      

Erhvervsøkonomi                                                     

Erhvervsøkonomi-erhvervsret                                                         

Jura                                                   

Nationaløkonomi                                                                                

Politik og økonomi

Revision                                          

Samfundsfag (med kandidattilvalg)                                               

Samfundsfag                                 

Statskundskab, dansksproget linje                                                 

Statskundskab, engelsksproget linje                                              

Teknologibaseret forretningsudvikling (civilingeniør)                                          

Økonomi                                         

 

ST (ansøgningsfrist 15. juni 2018)

Agrobiologi (Husdyrsundhed og -velfærd)

Agrobiologi (Planteernæring og -sundhed)

Agrobiologi – Økologisk jordbrug med specialisering i Husdyrsundhed og –velfærd

Agrobiologi – Økologisk jordbrug med specialisering i Planteernæring og –sundhed

Agro-Environmental Management (Jordbrug, natur og miljø)

Astronomi

Bioinformatik

Byggeri (Civilingeniør)

Computerteknologi (Civilingeniør)

Datalogi (med kandidattilvalg)

Datalogi

Elektroteknologi (civilingeniør)

Fysik (med kandidattilvalg)

Fysik

Geofysik

It-produktudvikling

Kemi (med kandidattilvalg)

Kemi og bioteknologi (Civilingeniør)

Kemi

Matematik

Matematik (med kandidattilvalg)

Matematik-økonomi

Medicinalkemi

Mekanik (civilingeniør)

Molekylær ernæring og fødevareteknologi

Nanoscience

Statistik

Videnskabsstudier

 

Særligt udbud – alle fakulteter

Genindskrivning efter bortvisning 

Forudsætninger for bachelorstuderende

For bachelorstuderende skal følgende forudsætninger alle være opfyldt, før din ansøgning om overflytning eller studieskift kan imødekommes:

 • Du skal på indskrivningstidspunktet have bestået studieelementer svarende til 1. studieår på den uddannelse ved AU, du søger om at blive indskrevet på.
  Du bør orientere dig i uddannelsens studieordning for at undersøge, om den uddannelse, du skifter fra, er sammenlignelig med den uddannelse, du vil skifte til. AU kan, hvis der foreligger usædvanlige forhold, tillade studieskift eller overflytning, selvom ansøgeren ikke har bestået studieelementer svarende til første studieår. Du skal uploade en dispensationsansøgning herom, når du søger om studieskift eller overflytning i det digitale ansøgningssystem.    
  Du kan desuden få råd og vejledning hos hovedområdernes studievejledere på Arts, Science and Technology, Health og Aarhus BSS.
 • Hvis du ikke har bestået elementer svarende til hele bacheloruddannelsens 1. studieår ved AU, skal du i stedet søge om optagelse på bacheloruddannelsen via Den Koordinerede Tilmelding (KOT), hvor du skal oplyse om beståede kurser på bachelorniveau med henblik på obligatorisk meritvurdering.
 • Der skal være ledige pladser på det studietrin, du ville kunne indplaceres på. I tilfælde af flere kvalificerede ansøgere end antal pladser vil prioriteringen ske ved lodtrækning. Der gælder desuden særlige forhold for dimensionerede uddannelser i forhold til antal studiepladser.
 • Du skal opfylde alle adgangskrav til den ønskede bacheloruddannelse inden studiestart.
 • Hvis du har været bortvist fra universitetet, skal du huske at uploade det afgørelsesbrev, du har modtaget om bortvisningen.
 • Du må ikke være begrænset af reglerne om begrænset mulighed for dobbeltuddannelse.

Forudsætninger for kandidatstuderende

For kandidatstuderende skal følgende forudsætninger være opfyldt, før din ansøgning om overflytning eller studieskift kan imødekommes:

 • Du skal på indskrivningstidspunktet have bestået hele 1. studieår af den uddannelse på Aarhus Universitet, du søger om at blive indskrevet på.
  Du bør orientere dig i uddannelsens studieordning for at undersøge, om den uddannelse, du skifter fra, er sammenlignelig med den uddannelse, du vil skifte til. AU kan, hvis der foreligger usædvanlige forhold, tillade studieskift eller overflytning, selvom ansøgeren ikke har bestået studieelementer svarende til første studieår. Du skal uploade en dispensationsansøgning herom, når du søger om studieskift eller overflytning i det digitale ansøgningssystem.
  Du kan desuden få råd og vejledning hos hovedområdernes studievejledere på Arts, Science and Technology, Health og Aarhus BSS.
 • Hvis du ikke har bestået elementer svarende til hele kandidatuddannelsens 1. studieår ved AU, skal du i stedet søge om ordinær optagelse på kandidatuddannelsen, hvor du skal oplyse om beståede kurser på kandidatniveau med henblik på obligatorisk meritvurdering.
 • Der skal være ledige pladser på det studietrin, du ville kunne indplaceres på. I tilfælde af flere kvalificerede ansøgere end antal pladser vil prioriteringen ske ved lodtrækning. Der gælder desuden særlige forhold for dimensionerede uddannelser i forhold til antal studiepladser.
 • Du skal opfylde de gældende adgangskrav til den ønskede kandidatuddannelse før studiestart.
 • Hvis du har været bortvist fra universitetet, skal du huske at uploade det afgørelsesbrev, du har modtaget om bortvisningen.
 • Du må ikke være begrænset af reglerne om begrænset mulighed for dobbeltuddannelse.

Sådan gør du

Digitalt ansøgningsskema

Ansøgning om overflytning eller studieskift sker igennem det digitale ansøgningssystem. Hele ansøgningsproceduren foregår online, og vi modtager ikke ansøgninger i papirform.

Orienter dig om uddannelsen, før du søger
Det er vigtigt, at du på forhånd orienterer dig om adgangskravene til den bacheloruddannelse eller kandidatuddannelse, du er interesseret i.

Vedhæft relevant dokumentation

 • Eksamensbeviser og karakterudskrifter
 • Studieordninger, kursusbeskrivelser og pensumlister
 • Gymnasialt eksamensbevis (ansøgning til bacheloruddannelser)
 • Oplysning om udmeldelse på grund af 3. eller 4. gangs eksamensforsøg eller inaktivitet. Dispensationsansøgning vedhæftes.
 • Bortvisningsbrev, hvis du har været bortvist fra universitetet.
 • Opholdstilladelse/statsborgerskab (kun ikke-EU/EØS-ansøgere)
 • Betalt ansøgergebyr (kun for ikke-EU/EØS-ansøgere). Gå til webshop.

Krav til dokumentation
Eksamensbeviser og karakterudskrifter skal være certificerede af dit hjemuniversitet. Hvis du er nuværende eller tidligere studerende på Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Roskilde Universitetscenter, Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet, IT-Universitetet i København eller Københavns Universitet kan du dog indhente en studieudskrift via det digitale ansøgningssystem i forbindelse med ansøgningen.

Oversættelse af dokumenter
Dokumenter, som ikke er udstedt på dansk, norsk, svensk eller engelsk, skal oversættes til et af de nævnte sprog. Oversættelser af officielle eksamensbeviser skal certificeres af en autoriseret oversætter eller af dit hjemuniversitet. Kursusbeskrivelser må du gerne selv oversætte til engelsk, men oversættelserne skal i så fald certificeres af dit hjemuniversitet.

Hjælp til online ansøgning

Videovejledninger

 

Hvornår skal du søge?

Der er to årlige ansøgningsfrister. Fra og med vinterstart 2017/18 følger ansøgningsfristerne de fælles nationale frister for kandidatoptagelse. De kommende frister er derfor:

 • 15 oktober 2017 med henblik på studiestart januar/februar 2018.
 • 1. marts 2018 med henblik på studiestart august/september 2018.
 • 15. oktober 2018 med henblik på studiestart januar/februar 2019.

Bemærk at ikke alle uddannelser vil være åbne for vinterstart. Det vil blive annonceret, hvilke kandidatuddannelser der er åbne for vinterstart. 

Ansøgning om overflytning eller studieskift efter den ordinære ansøgningsfrist
For nogle uddannelser kan ansøgningsfristen forlænges (2. runde), men langtfra for alle. Rent teknisk er det dog muligt at sende en ansøgning, men denne vil kun blive vurderet, hvis der er åbent for ansøgning i 2. runde. Alternativt vil du få et afslagsbrev.

 

 

Hvornår får du svar?

Sagsbehandling sker løbende.

Din ansøgning kan dog tidligt behandles efter ansøgningsfristerne af hensyn til afklaring af antallet af ledige studiepladser på den ønskede uddannelse. 

Særligt for dimensionerede uddannelser vil svar angående optagelse eller afslag først kunne gives sent, for nogle uddannelser først lige op til eller endda efter studiestart. 

Hvis du kan tilbydes optagelse, har du 1 uge til at acceptere dit optagelsestilbud via ansøgningssystemet.

SU
Vær opmærksom på, at du skal søge om SU til din nye uddannelse via MinSU på www.su.dk. Du kan finde SU-oplysninger fra Aarhus Universitet på http://studerende.au.dk/su/.

Studiegebyr

Ikke-EU/EØS-borgere skal betale studiegebyr ved indskrivning på Aarhus Universitet, medmindre der dokumenteres permanent opholdstilladelse i Danmark eller tilsvarende.

Spørgsmål og kontakt

Hvis du har spørgsmål til overflytning eller studieskift, kan du skrive til:Regelgrundlag

Se adgangsbekendtgørelserne i AU’s regelsamling

1428728 / i40